Prihvaćena inicijativa Zavoda za javno zdravstvo KS

Novi izolatorij u krugu Opće bolnice: Šta će se dogoditi na jesen, kada se spoje Covid-19 i sezonska gripa?!

Hronika 14.07.20, 20:41h

Novi izolatorij u krugu Opće bolnice: Šta će se dogoditi na jesen, kada se spoje Covid-19 i sezonska gripa?!
Po riječima prof. dr. Aide Pilav, predsjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i direktorice Zavoda za javno zdravstvo KS, ove aktivnosti su inicirane kako bi se spremno djelovalo i na vrijeme ispoštovale procedure nabavki s ciljem uređenja prostora budućeg izolatorija, koji će u slučaju potrebe biti stavljen u funkciju za potrebe liječenja oboljelih od koronavirusa

 

 


Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, prihvaćena je inicijativa Zavoda za javno zdravstvo KS za izdvajanje sredstava iz Budžeta KS radi realizacije prve faze rekonstrukcije i adaptacije prostorija objekta bivšeg Armijskog medicinskog centra, u krugu Opće bolnice prim. dr. Abdulah Nakaš, za potrebe izolatorija koji je odlukom Vlade Federacije BiH od 2. jula ove godine dodijeljen Kantonu Sarajevo tj.Zavodu za javno zdravstvo KS.


Odmah po sticanju spomenutih formalnih preduslova od strane Vlade Federacije, Vlada Kantona Sarajevo je zaključcima zadužilaMinistarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da dostaveVladi KS prijedlog programa utroška sredstava za prvu fazu radova, na osnovu zahtjeva i izvještaja JU Zavoda za javno zdravstvo KS, a u vezi sa tim i prijedlog raspodjele sredstava sa donatorskog računa za posebne namjene u svrhu borbe protiv pandemije koronavirusa.


Također su zaključkom Vlade zadužena resorna ministarstva da dostave Ministarstvu finansija prijedloge utroška sredstava prikupljenih od uplata na pomenuti račun, sa nazivima programa i iznosima za te namjene. Zbirni prijedlog utroška sredstava Ministarstvo finansija će dostaviti Vladi KS na usvajanje.


Po riječima prof. dr. Aide Pilav, predsjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i direktorice Zavoda za javno zdravstvo KS, ove aktivnosti su inicirane kako bi se spremno djelovalo i na vrijeme ispoštovale procedure nabavki s ciljem uređenja prostora budućeg izolatorija, koji će u slučaju potrebe biti stavljen u funkciju za potrebe liječenja oboljelih od koronavirusa.


U objektu bivšeg Armijskog medicinskog centra moguće je osposobiti 60 do 80 smještajnih - posteljnih mjesta. Prvom fazom radova predviđeno je čišćenje objekta, te izvođenje građevinsko-molerskih, instalaterskih i drugih radova koji su preduslov i koji će prethoditi narednoj fazi, a to je opremanje izolatorija neophodnom medicinskom opremom.


Objekt zadovoljava sve standarde za potrebe zbrinjavanja oboljelih od zaraznih bolesti.


Prof. Pilav je i ovom prilikom uputila poruku kako je ovaj posao moguće završiti do septembra mjeseca.


Neovisno od važnosti osiguranja odgovarajućih smještajnih kapaciteta što će biti završeno na način i u roku kako je navedeno, najbolji način borbe protiv epidemije za cjelokupnu zajednicu zapravo je preventivno i odgovorno djelovanje svakog pojedinca, u smislu korištenja zaštitnih maski, održavanja fizičke distance kao i primjene ostalih higijensko-epidemioloških preporuka i mjera, izjavila je prof. dr. Pilav.


Inače, odgovarajući na pitanje šta nas čeka najesen, kada se spoje Covid-19 i sezonska gripa, prof. dr. Pilav je pojasnila:  


- Svi strahujemo od toga. Sa sigurnošću možemo kazati da će nam sezonska gripa pokucati na vrata u oktobru. Do tada moramo završiti cijepljenje. Nabavka vakcina na teritoriju Federacije BiH je u nadležnosti kantonalnih institucija. Za Kanton Sarajevo vakcine nabavlja Zavod zdravstvenog osiguranja. Zbog pandemije koronavirusa već se krenulo u taj posao. Formirana je komisija u kojoj su i dva predstavnika zdravstvene struke. Mi smo sugerisali da se zbog kompletne situacije izazvane koronavirusom nabavi veći broj vakcina nego inače. Želimo obuhvatiti što veći broj ljudi koji pripadaju rizičnim grupama, kao što su stariji od 65 godina, hronični bolesnici, zdravstveni radnici… Koliko znam, ove godine će i nadležne institucije FBiH nabaviti vakcine koje će biti podijeljene po kantonima.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

BLIN
KOMENTARI