UPFBIH PRIPREMILO PRIJEDLOG

Uvodi se novi postupak, ali i nekoliko bitnih koraka: Šta se mijenja u Zakonu o stečaju FBiH?

Biznis Klub 12.07.20, 11:31h

Uvodi se novi postupak, ali i nekoliko bitnih koraka: Šta se mijenja u Zakonu o stečaju FBiH?
Imajući u vidu da se dostavljenim prijedlogom uvode bitne novine koje imaju za cilj pojednostavljenje stečajnog postupka i rješavanje brojnih problema uočenih u dosadašnjim stečajnim postupcima, donošenje ovog zakona u interesu cjelokupne društvene zajednice

 

 


Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo je Prijedlog zakona o stečaju FBiH i dostavilo ga Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu pravde te Ekonomsko socijalnom vijeću FBiH.


Koncept predloženog Zakona o stečaju temelji se na principima evropskog stečajnog prava te su u odnosu na važeće zakonodavstvo uvedene bitne novine, a njegove odredbe su u cijelosti usklađene sa evropskim zakonodavstvom i Presudom Ustavnog suda  BiH, iz 2016. godine. 
U Prijedlogu UPFBiH nisu mijenjane odredbe koje se tiču prava radnika. 


U odnosu na postojeći Zakon, Prijedlogom se uvodi predstečajni postupak, koji ima za cilj finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. Dalje se decidno navode lica koja su dužna pokrenuti stečajni postupak, a proširen je i krug osoba koje imaju pravo pokrenuti predstačajni i stečajni postupak.  


Preciziran je rok u kojem se mora pokrenuti stečajni postupak ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi, a definiran je i maksimalni rok za okončanje stečajnog postupka, kao i uvođenje sankcija zbog propuštanja rokova. Skraćeni su rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku, npr. rokovi za prodaju i unovčavanje imovine na način da se uvodi obaveza primjene odredbe Zakona o izvršnom postupku FBiH.

 
Također je ograničen broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik na dva, a u složenim slučajevima na četiri predmeta te povećan stepen kontrole rada stečajnog upravnika na način da se uvodi obaveza podnošenja mjesečnog izvještaja stečajnom sudiji i odboru povjeritelja.  Definirana je odgovornost svih učesnika u stečajnom postupku za štetu koju prouzrokuju svojim nesavjesnim radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje, a utvrđene su i sankcije za učesnike stečajnog postupka ukoliko kasne u provedbi potrebnih radnji, jer je u praksi kao slabost stečajnog postupka uočena njegova dužina trajanja, koja sa jedne strane povećava troškove, a s druge odugovlači namirenje povjerilaca. 


Ove i druge promjene u stečajnom zakonu omogućit će uspješno provođenje stečajnog postupka te brzo i kvalitetno namirenje povjerilaca. To će omogućiti privrednim društvima sa finansijskim teškoćama da, prije nego što nastupi platežna nesposobnost i razlog za stečaj, restrukturiraju svoje finansijske obaveze i otklone mogućnost stečaja i nastave normalan privredni život.


Usvajanje zakona u predloženom obliku omogućilo bi očuvanje radnih mjesta imajući u vidu da bi veliki broj firmi koje se došle u krizu zbog posljedica izazvanih pandemijom COVID 19 imale mogućnost restruktuiranja u predstečajnom postupku.


Na kraju je bitno napomenuti da je, imajući u vidu da se dostavljenim prijedlogom uvode bitne novine koje imaju za cilj pojednostavljenje stečajnog postupka i rješavanje brojnih problema uočenih u dosadašnjim stečajnim postupcima, donošenje ovog zakona u interesu cjelokupne društvene zajednice.


Zbog svega navedenog, iz UPFBiH očekuju da Federalna Vlada što prije usvoji Prijedlog navedenog teksta i uputi ga u parlamentarnu proceduru - navodi se u saopštenju UPFBiH.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

BLIN
KOMENTARI