I STRANAC, AKO DOPUTUJE, MOŽE BITI UHAPŠEN I OSUĐEN

Kina je trajna prijetnja: Zbog čega je novi brutalni zakon koji je donijela za Hong Kong opasan za cijeli svijet?!

Front 04.07.20, 17:39h

Kina je trajna prijetnja: Zbog čega je novi brutalni zakon koji je donijela za Hong Kong opasan za cijeli svijet?!
Unatrag dvadesetak godina u svijetu se neprekidno raspravlja o tome da dolazi vrijeme kineske globalne dominacije. Takve se teze argumentiraju snažnim kineskim ekonomskim i tehnološkim rastom, pa rastom životnog standarda među kineskim građanima, te jačanjem kineske vojne sile

 

Izvor: Telegram.hr

Piše: Ivan Violić


Kina je 30. juna donijela National Security Law za Hong Kong. Zakon o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu donesen je legalno. Naime, kad je 1997. godine Hong Kong iz britanskog suvereniteta vraćen Kini, u inače vrlo opsežnom aktu o hongkonškoj autonomiji, Pekingu je ostavljena mogućnost da donosi pojedine zakone za Hong Kong.


Kina je već dugo inzistirala da sam Hong Kong donese Zakon o nacionalnoj sigurnosti, što vlasti u Hong Kongu nisu mogle, jer hongkonško stanovništvo ne želi smanjivanje svojih prava u korist Pekinga. Uostalom, već godinama gledamo i čitamo izvještaje o protupekinškim protestima u Hong Kongu. Kineski predsjednik Xi odlučio je napokon donijeti Zakon o nacionalnoj sigurnosti, kako bi spriječio buduće proteste.


Zakon o nacionalnoj sigurnosti, čiji sadržaj nije bio poznat prije donošenja, brutalni je manifest pekinške političke volje protiv građana Hong Konga. Primjenjuje se na strane državljane, ako se zateknu u Hong Kongu.


Zakon o nacionalnoj sigurnosti Hong Konga spominje četiri bitna kaznena djela: secesiju od Kine, subverziju protiv centralne vlasti u Kini, terorističke aktivnosti i saradnju sa stranim snagama u cilju ugrožavanja nacionalne sigurnosti. Za sva se ta četiri “zločina” može se izreći kazna doživotnog zatvora.


Posebno je kuriozitetno, ali i zastrašujuće za cijeli svijet, da neko, ko, recimo u hrvatskim, ili američkim medijima, kritizira kinesku politiku, i onda otputuje u Hong Kong, prema ovom zakonu može biti uhapšen i osuđen. Kina je, dakle, donijela zakon koji prijeti cijelom svijetu.


Drugi, podjednako zastrašujući element Zakona o nacionalnoj sigurnosti jest definicija terorističkih aktivnosti, koja obuhvaća i ulične proteste. Zakon je, ponovimo, donesen kako bi se spriječili protukineski protesti u Hong Kongu.


Zakon o nacionalnoj sigurnosti Hong Konga puno nam, nažalost, govori o stvarnoj prirodi kineskog političkog sistema i kineskog društva. Kina, kako znamo, nikad nije bila demokratija. Kina je uvijek bila carstvo.


Skoro pet hiljada godina Kina je bila katkad više, katkad manje brutalno feudalno carstvo, da bi u dvadesetom stoljeću postala vrlo brutalno komunističko carstvo, što je i danas. Da Kina nije carstvo, vjerovatno bi se raspala. Zbog toga u Kini u dogledno vrijeme neće doći do uspostave minimalnog demokratskog sistema. Što je, naravno, glavna prepreka modernizaciji Kine.


Unatrag dvadesetak godina u svijetu se neprekidno raspravlja o tome da dolazi vrijeme kineske globalne dominacije. Takve se teze argumentiraju snažnim kineskim ekonomskim i tehnološkim rastom, pa rastom životnog standarda među kineskim građanima, te jačanjem kineske vojne sile.


No, Kina, zbog svog demokratskog deficita i zbog nemogućnosti stvarne modernizacije nikad neće moći postati svjetski lider, još će dugo ostati golemo, moćno, ali nužno politički izolirano područje koje predstavlja svijet za sebe, a katkad i opasnost za cijeli svijet ili za svoje susjede.

 

(Telegram.hr/DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI