za desetak dana se zatvara javni poziv

Sastanak Operativnog tima: Dogovoreni modaliteti za unapređenje i intenziviranje izgradnje Prve transverzale

Front 25.06.20, 18:38h

Sastanak Operativnog tima: Dogovoreni modaliteti za unapređenje i intenziviranje izgradnje Prve transverzale
"Za desetak dana se zatvara javni poziv, čime će se stvoriti uslovi za izbor izvođača i početak izvođenja radova na ovoj dionici, uključujući i kružni tok kod Američke ambasade", najavio je premijer Nenadić

 

Operativni tim za praćenje realizacije projekta izgradnje Prve transverzale na svojoj redovnoj sjednici razmatrao je implementaciju aktivnosti utvrđenih ranije usvojenim zaključcima, kao i modalitete za unapređenje i intenziviranje radova na izgradnji ove izuzetno značajne saobraćajnice.

 

S tim u vezi, u uvodnim izjavama premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić je istakao kako još uvijek nije zadovoljan postignutom dinamikom realizacije aktivnosti na izgradnji Prve transverzale, te je podsjetio učesnike sastanka na zaključke sa prethodnih sjednica. Posebno je naglasio važnost procesa izbora izvođača radova i početka izvođenja radova na dionici od Mašinske škole do ulice Braće Begića.

 

"Za desetak dana se zatvara javni poziv, čime će se stvoriti uslovi za izbor izvođača i početak izvođenja radova na ovoj dionici, uključujući i kružni tok kod Američke ambasade", najavio je premijer Nenadić.

 

Kada su u pitanju radovi na ovoj prvoj dionici Prve transverzale, naglašeno je da učesnici ovog sastanka nisu zadovoljni rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, jer još uvijek nisu dovoljno iskorišteni mehanizmi koje je ova koordinacija uspostavila, s ciljem ubrzanja rješavanja pojedinih pitanja na Općinskom i Kantonalnom sudu, kod inspekcijskih organa i u svim drugim institucijama vlasti u KS.

 

U vezi s tim, zaključeno je da će se ministrici pravde i uprave Mersi Kusturi i premijeru Nenadiću, kao koordinatoru, dostaviti svi predmeti koji čekaju na rješavanje u navedenim institucijama, radi njihovog ubrzanog rješavanja.

 

Od svih sudionika na nižim nivoima se očekuje da intenzivnije rješavaju donošenje rješenja o rušenju nelegalno izgrađenih objekata, kao i rješavanje pitanja nasljeđivanja, ali i svih drugih koja se kao sporna javljaju kada su u pitanju objekti na ovoj dionici.

 

Premijer Nenadić je oštro kritikovao jer nije ispoštovan zaključak sa prethodnog sastanka, a tiče se rušenja nelegalno izgrađene garaže, koja je u stvari paradigma dosadašnjeg vođenja procesa izgradnje ove saobraćajnice.

 

"Ako sistem nije u stanju da sruši jednu nelegalno izgrađenu garažu, kako će onda rušiti zgrade i druge objekte na saobraćajnici koja je proglašena javnim interesom na nivou Kantona i općina", kazao je premijer Nenadić.

 

Tokom sastanka je bilo riječi i o određenim problemima planiranja na ovoj dionici u smislu dorade određenih planske i druge dokumentacije, posebno na pojedinim "spojevima" Prve transverzale sa ostalim saobraćajnicama u KS.

 

Zatraženo je unapređenje rješenja pitanja dionice od Mašinske škole, pored muzeja, preko mosta do Grbavice, a što je također dio ovog projekta koji se može riješiti do kraja godine i na kojem radovi mogu početi u istom periodu. Otvoreno je pitanje rješavanja izdavanja građevinskih dozvola, jer su se općine na prethodnim sastancima pismeno proglasile nenadležnim za donošenje građevinskih dozvola i urbanističkih saglasnosti, u situaciji kada se radi o graničnim područjima dvije ili više općina u KS.

 

S tim u vezi je zaključeno da će do sljedećeg sastanka Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, u saradnji sa nadležnim gradskim i općinskim organima, riješiti pitanje nadležnosti, a time i izdavanje dozvola u situacijama kada se lokalitet veže za područje dvije ili više općina u KS. Isto tako bi se trebalo riješiti i pitanje korištenja korita rijeke Miljacke, kao i mosta na Grbavici, gdje se također  radi o graničnoj teritoriji dvije općine, zbog čega je neophodno da Grad ili Kanton Sarajevo izdaju građevinske dozvole, jer nije logično da svaka općina izdaje građevinsku dozvolu za dio trase preko pomenutog mosta.

 

Premijer Nenadić je upoznao sudionike sastanka sa detaljima sastanka održanog sa predstavnicima firme "Penny plus", kojom prilikom su u veoma otvorenom i profesionalnoj atmosferi predstavnici KS, općina i drugih nadležnih institucija zatražili od predstavnika ove firme da do kraja tekuće sedmice službeno dostave dokaze o vlasničko-pravnim odnosima nad objektima smještenim na trasi Prve transverzale, odnosno o onima koji su u vezi sa ovom saobraćajnicom. Operativni tim je prihvatio ovaj zaključak kao svoj.

 

Naglašeno je kako će se na nivou ovog tima ubuduće donositi odluke o početku pregovora i zakonskom rješavanju predmetnih pitanja.

 

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je upoznao prisutne sa informacijom o donošenju još pet rješenja o eksproprijaciji stambenih jedinica na adresi Tešanjska 23, u vlasništvu Općine, kao i za još jednu stambenu jedinicu u općinskom vlasništvu za koju se priprema rješenje za eksproprijaciju. Naglasio je i da je doneseno rješenje i za rušenje jednog objekta u ulici Tešanjska 15, a koji se nalazi u zoni eksproprijacije.

 

Iz Općine su, ovom prilikom, izvijestili i o usmenoj raspravi održanoj sa predstavnicima firme “Penny plus”, vezanoj za rušenje nelegalnih objekata, te istakli zaključak tog sastanka po kojem će se u skladu sa propisima o ovom pitanju izjasniti u zakonskom roku, nakon čega će općine donijeti svoju odluku.

 

Također je predstavnik Općine Centar predložio da tokom ove sedmice premijer Nenadić, ministar saobraćaja KS Adi Kalem, predstavnici Zavoda za izgradnju KS i Općine obiđu kompletnu dionicu, koja prolazi kroz ulicu Halida Kajtaza i Tešanjsku, te operativnim radom na terenu, odnosno obilaskom od objekta do objekta, kroz razgovor sa stanovnicima, svojim direktnim uvidom dodatno unaprijede rješavanje pitanja konačnog rušenja, izmještanja, ili eksproprijacije svih objekata na ovoj trasi.

 

Predstavnici Općine Novo Sarajevo su informisali prisutne o pitanjima potrebe obnove urbanističkih saglasnosti za dio saobraćajnice koji prolazi kroz ovu općinu. Zbog određenih sudskih sporova, prije svega sa pravnim subjektima na ovoj dionici, zaključeno je da će se do sljedeće sjednice obaviti sve neophodne konsultacije i radnje s ciljem obnove urbanističkih saglasnosti na ovoj dionici, te će nastaviti pregovore sa pravnim licima na predmetnom lokaciji, s ciljem konačnog utvrđivanja trase, stanja na terenu i izdavanja neophodnih saglasnosti i dozvola.

 

Dogovoren je i nastavak pregovora sa predstavnicima Općine Vogošća vezanih za izdavanje urbanističke saglasnosti za dionicu ove saobraćajnice od izlaza iz pomenutog tunela do Vogošćanske petlje.

 

Potcrtano je i kako su konačni zaključci ovog sastanka idu u pravcu, prije svega, što hitnijeg izbora izvođača radova i njegovog uvođenja u radove, nakon što se za nepune dvije sedmice zatvori raspisani javni poziv.

 

Na sastanku je bilo riječi i o drugim dionicama Prve transverzale, a u vezi s čim je zaključeno da će se, paralelno sa uvođenjem izvođača radova na dionicu Mašinska škola-ulica Braće Begić, nastaviti intenzivan rad na rješavanju otvorenih pitanja i sporova na dijelu ove saobraćajnice na Barama, s ciljem završetka ove dionice.

 

Najavljeno je da bi do kraja godine trebali biti otvoreni radovi na izgradnji tunela Kobilja Glava, projekta čija ukupna vrijednost iznosi preko 30 miliona EUR-a.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI