AMIR SALKANOVIĆ, PREDSJEDNIK UPRAVE

Digitalno bankarstvo nije primat samo u vanrednoj situaciji, već temelj poslovanja ProCredit Bank BiH

Biznis Klub 17.06.20, 15:53h

Digitalno bankarstvo nije primat samo u vanrednoj situaciji, već temelj poslovanja ProCredit Bank BiH
Digitalni način poslovanja treba da bude primat ne samo u vanrednoj situaciji, nego i u normalnim okolnostima. To je upravo ono čime smo se mi kao banka zadnjih godina vodili, te ulagali značajna sredstva i napore da se u potpunosti automatizujemo i prebacimo svoje poslovanje na digitalne kanale - navodi, između ostalog predsjednika Uprave ProCredit Bank, Amir Salkanović

 

 

Predstavništva njemačke privrede u BiH realizuje seriju intervjua pod motom "Kako je počelo? Kako je trenutno? Šta dolazi? Šta ostaje?" s upravnim odborom i drugim ličnostima iz njemačko-bosanskohercegovačkog privrednog života.


U nastavku su četiri pitanja za Amira Salkanovića, predsjednika Uprave ProCredit Bank.


Kako je počelo?


Najveći izazov u poslovnom svijetu na početku krize uzrokovane virusom COVID-19 je svakako bio pronalazak načina na koji bi se omogućio nesmetan tok poslovanja unatoč situaciji, a pritom sačuvalo zdravlje uposlenika i klijenata. Mi nismo iznimka. Fokus smo stavili na to kako pružanje usluge klijentima isporučiti nesmetano i bez prepreka, i to je bilo jedno od glavnih pitanja na početku krize.
Precizan recept za uspjeh ne postoji no mi, kao ProCredit Banka, možemo reći da smo uspjeli održati kontinuitet kvalitetne usluge zahvaljujući visokom nivou digitalizacije usluga koju smo ranije uspostavili i koju svi naši klijenti koriste. Mogućnost rada na daljinu, odnosno sa različitih lokacija, našim zaposlenima u cilju njihove zaštite, je jedan od izazova sa kojim smo se susreli i koju smo riješili na samom početku pandemije. Organizovanje rada naših poslovnica, prilagođavajući se mjerama i preporukama koje su nalagali nadležni organi, provođenje sigurnosnih i zaštitnih mjera kako u poslovnicama tako i u zgradi Uprave, su također bile prioritne aktivnosti.
Obzirom da smo banka koja klijente stavlja u prvi plan, bilo nam je jako bitno da u prvim danima direktno komuniciramo sa najvećim brojem naših klijenata i čujemo njihovu procjenu razvoja i utjecaja pandemije. To je puno značilo i klijentima i nama, i jako brzo smo krenuli sa provođenjem mjera olakšica za klijente koji su to tražili, ali i sa podrškom likvidnosti i projektima koji su u toku, a koji su nastavljeni i tokom pandemije.


Kako je trenutno?


ProCredit Bank BiH, kao jedina njemačka banka u BiH, već niz godina ulaže vrijeme, znanje i resurse u razvoj digitalnog poslovanja. Unazad par godina, direktno digitalno bankarstvo je temelj poslovanja naše banke. Upravo ovaj način poslovanja, putem prvenstveno digitalnih kanala, je duboko usađeno u svaki segment poslovanja i omogućilo nam je da se u novonastaloj situaciji oko COVID-19 virusa vrlo brzo i lako organizujemo i potpuno posvetimo našim klijentima, njihovim zahtjevima i potrebama.
U sektorima u kojima je to bilo moguće organizirali smo rad od kuće. Radno vrijeme naših poslovnica je prilagođeno u cilju zaštite kolegica i kolega koji rade s klijentima, ali i samih klijenata i zajednice u kojoj poslujemo. Sigurnosne i zaštitne mjere u poslovnicama se danas provode dosljedno i beskompromisno zahvaljujući visokom nivou odgovornosti uposlenih.
ProCredit Bank, koja preko 20 godina uspješno kreditira i razvija segment malih i srednjih preduzeća, reagovala je odmah svojom podrškom privredi u ovoj kriznoj situaciji. Razumijevanje poslovnih modela naših klijenata omogućilo nam je da u kratkom vremenu reagujemo kako bi se ublažili efekti uzrokovani pandemijom.
Osoblje ProCredit Bank je od početka u kontaktu sa klijentima i uključeni smo u analizu i rješavanje konkretnih problema vezanih za ovu situaciju. Cilj nam je da kroz podršku likvidnosti osnažimo poslovanje naših klijenata u mjeri u kojoj je to moguće u trenutnim okolnostima. Pravnim subjektima stavili smo na raspolaganje različite vrste olakšica u otplati, a iste su određene u skladu sa individualnim potrebama klijenata. Svim kompanijama koje su direktno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, dali smo mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od mjera olakšica definisanih Odlukama entitetskih agencija za bankarstvo.
Kada su u pitanju fizička lica, Banka je obezbijedila privremeni moratorij ili druge olakšice u otplati kreditnih plasmana svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom. Privremene mjere se primjenjuju u slučajevima kada su klijenti ostali bez primanja ili su ona smanjena, odnosno kada je ugrožena stabilnost primanja te samim tim i platežna sposbnost za otplatu kreditnog zaduženja.


Šta dolazi?


Svjesni smo da se polako oporavljamo od prvog udara pandemije, ali je izazov još uvijek prisutan i držim da je suviše rano govoriti o njenom kompletnom nestanku. Situacija je definitivno osjetljiva i ostavljene su velike ekonomske posljedice kako na cijelu državu tako i na bankarski sektor. Oprezno i polako se vraćamo na stanje koje je bilo prije pandemije. Već sada se može reći da je pandemija uzrokovala brojne negativne ekonomske posljedice, među kojima su i pad BDPa, zaposlenosti, javnih prihoda, investicija i izvoza. Nakon ublažavanja mjera pandemije, vjerujemo da će se stanje polako normalizovati, ali posljedice će se još izvjesno vrijeme osjetiti.
Što se tiče ukidanja mjera za BiH i region zapadnog Balkana, ono bi trebalo da omogući brži oporavak ekonomije u navedenim regionima i time stvori potencijal za nove investicije. Iako je normalizacija prilika u BiH i zemljama regiona jako bitna za oporavak ekonomije, moramo ipak priznati da će oporavak zapadnog Balkana u najvećoj mjeri ovisiti od oporavka evropske i svjetske ekonomije.
ProCredit Bank će nastaviti da u sferi svog djelovanja, pružanja finansijskih usluga i finansiranja malih i srednjih preduzeća, nudi adekvatne modalitete kako bi klijentima banke pomogli u što bržem oporavku, ali i da pomognemo dalji rast I razvoj firmama koje nisu ili su u manjoj mjeri afektirana ovom krizom.

 

Šta ostaje?


Možda bismo prvo naglasili šta smo i ranije znali a novonastalom situacijom dodatno i potvrdili. Digitalni način poslovanja treba da bude primat ne samo u vanrednoj situaciji, nego i u  normalnim okolnostima. To je upravo ono čime smo se mi kao banka zadnjih godina vodili, te ulagali značajna sredstva i napore da se u potpunosti automatizujemo i prebacimo svoje poslovanje na digitalne kanale.
Klijenti ProCredit Bank su upućeni u digitalno bankarstvo i njegove prednosti, što je bilo od velikog značaja kako za klijente tako i za Banku tokom pandemije. Zahvaljujući digitalnom načinu poslovanja, ProCredit Banka je zadržala puni spektar svojih bankarskih usluga za preduzeća, organizacije i stanovništvo. Nastavili smo i sa finanansiranjem koje ima za cilj minimalizirati utjecaj na okoliš.
Svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj smo se našli, odlučili smo da novonastalu situaciju prevaziđemo zajedno, savladamo lekcije u korist naših klijenata i nas samih, naučimo kako se nositi s nepredviđenim situacijama i iz svega izađemo spremniji.
ProCredit Bank će i u budućnosti nastaviti da radi na konstantnom unapređenju kanala koje koristimo pri svakodnevnom poslovanju i daljem razvoju proizvoda i usluga koje nudimo našim klijentima, zadržavajući principe jednostavnog, sigurnog i brzog bankarskog poslovanja.

 

Promotivni sadržaj

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI