ŠTA SE DEŠAVA OKO IZGRADNJE PRVE TRANSVERZALE

Biti ili ne biti vlade premijera Nenadića: Zašto je Nedžad Ajnadžić pao sa bicikla i slomio ruku!

Front 05.06.20, 12:39h

 Biti ili ne biti vlade premijera Nenadića: Zašto je Nedžad Ajnadžić pao sa bicikla i slomio ruku!
Svi ministri i poslanici su SBB-a u Kantonu Sarajevu ovih su dana upregnuti u rješavanje imovinsko-pravnih problema na trasi Prve transverzale. Protiv sebi imaju interese moćne privatne kompanije „Penny“ i dijela kadrova SDA
 
Izgradnja Prve transverzale jedan je, po ko zna koji put je ovih dana ponovio premijer KS Mario Nenadić, od naših ključnih strateških ciljeva Vlade Kantona Sarajevo. I dodaje:
 
 
- Svako svakoga za nešto čeka u ovom projektu i moj je ključni cilj urediti prioritete i faznu dinamiku realizacije. Neprihvatljiva je činjenica da nisu pravovremeno realizirane aktivnosti na rješavanju određenih imovinskopravnih poslova, eksproprijacijama i tako dalje. To traje suviše dugo, previše se kalkuliralo, oklijevalo, sumnjam na svašta... Vidjet ćemo narednih dana.
 
 
Nenadić nije pojasnio na šta sumnja, ali je svima iole upućenijima jasno da je najveći problem u ovome slučaju status prodajnog centra „Penny“, koji se nalazi na trasi kojom treba da ide Prva transverzala.
 
 
Šta se uistinu događa oko tog spornog izmještanja „Pennyijevog centra“?
 
 
Općina Centar Sarajevo je, izvještava portal Sarajevo Construction, putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u dva navrata donosila rješenje o provođenju tehničkih promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kao prethodno pitanje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
 
 
Firma Penny plus je na rješenja o provođenju promjena uložila žalbu.
 
 
Postupajući po žalbi, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao drugostepeni organ, uvažila je žalbe, poništila rješenja i predmet vratila Općini Centar na ponovni postupak i odlučivanje.
 
 
Po nalogu načelnika dr. Nedžada Ajnadžića Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ovaj predmet rješava prioritetno imajući u vidu najveći značaj izgradnje Prve transverzale.
 
 
U ponovnom postupku Općina Centar, pokušavajući riješiti ovo važno pitanje u cjelosti, uvažila je upute Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove polazeći i od pravomoćnog rješenja Službe za urbanizam i zaštitu okoliša, kojim je izdata urbanistička saglasnost Ministarstvu saobraćaja KS-Direkcija za puteve KS za izgradnju Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća (tunela Kobilja glava na Šipu), u svrhu privođenja zemljišta krajnjoj namjeni u skladu sa regulacionim planom, zatražila novo rješenje o provođenju promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kako bi se stvorili preduslovi za postupak eksproprijacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parcelama u vlasništvu Penny plusa, a koje se nalaze na trasi saobraćajnice i transverzale.
 
 
Donošenjem pravomoćnog rješenja o parcelaciji na parcelama firme Penny plus u Velešićima stvaraju se pravne pretpostavke da Zavod za izgradnju KS, pokrene postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje saobraćajnice i transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa Općinom Vogošća, odnosno tunela na Šipu.
 
 
Međutim, čitav ovaj proces ide sporo, pa jedna od zainteresiranh strana za rješavanje ovoga problema postaje vrlo nervozna. Radi se Fahrudinu Radončiću, kome je od prioritetnog interesa da Prva transverzala krene sa punom izgradnjom, jer time zgrada Avaz Twist Towera dobiva adekvatan pristup glavnim gradskim saobraćanicama. Kao što je poznato, Radončić tu planira izgradnju novog, još većeg poslovnog centra.
 
 
Svi ministri i poslanici SBB-a u Kantonu Sarajevo su ovih dana upregnuti u rješavanje ovoga problema.  
 
 
Ali ozbiljan problem sa ovim ima i SDA, trenutni partner SBB-a u vlasti Kantona Sarajevo. Naime, izlaskom Radončića iz državne vlasti, u pitanje su došle i sve druge koalicije, uključujući i ovu u Kantonu Sarajevo.
 
 
SDA to ne želi ni po koju scenu, jer bi to značilo i pad trenutne vlade. Zato i oni prave pristisak na upravu u Kantonu Sarajevo i Općini Centar da se hitno riješi ovaj problem.
 
 
S druge strane, moćna privatna kompanija „Penny“ ima također jake veze sa SDA i želi zaustaviti planirano rušenje njhovih objekata na trasi Prve transverzale.
 
 
penny-plus2
 
 
Tu je u najgoroj poziciji Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar, koji se nalazi, dok vrijeme ističe, između ova dva nepomirljiva interesa.
 
 
Da li zbog toga ili nečeg drugog, Anadžić je ovih dana doživio nesreću kada je pao sa bicikla i slomio ruku. Trenutno se nalazi na medicinskom tretmanu.
 
 
Upućeni tvrde da je gužva oko „Pennyija“ upravo bila razlogom njegove nesmotrenosti i nedostatka koncetracije u vožnji zbog koje je doživio ovu, srećom, lakšu nesreću.
 
 
Možda Ajandžiću dobro dođe ovaj prinudni odmor, budući da ga ovoga vrućeg predizbornog ljeta, osim rješavanja ovoga problema, čeka i niz drugih imovinsko-pravnih afera koje opterećuju njegovu novu kandaturu za mjesto ponovnog načelnika Općine Centar.
 
 
(DEPO Portal/ak)
 
BLIN
KOMENTARI