NA PRIJEDLOG MINISTRA ČAMPARE

Dokumentacija na provjeru: Do 8. maja FUCZ mora dostaviti sve detalje svih nabavki na području FBiH!

Front 30.04.20, 19:39h

Dokumentacija na provjeru: Do 8. maja FUCZ mora dostaviti sve detalje svih nabavki na području FBiH!
Federalna vlada pozvala je i niže nivoe vlasti da, na isti način, predoče informacije o svim nabavkama, provedenim za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

 

 


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, koja je održana u Sarajevu, na prijedlog Aljoše Čampare zadužila Federalnu upravu civilne zaštite, federalne uprave i federalne upravne organizacije, te sva federalna ministarstva i druge federalne institucije da joj, najkasnije do 8. maja 2020. godine, dostave detaljne informacije, s popratnom dokumentacijom, o svim nabavkama provedenim od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i kriterijima na osnovu kojih su izabrani dobavljači.


Ova federalna uprava je obavezana i da kontinuirano, sve dok je na snazi Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, dostavlja Vladi Federacije BiH detaljne informacije o svim pojedinačnim nabavkama koje provodi.


Federalna vlada pozvala je i niže nivoe vlasti da, na isti način, predoče informacije o svim nabavkama, provedenim za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).


Vlada FBiH traži od oba doma Parlamenta FBiH zakazivanje sjednica, na kojima će razmotriti sveobuhvatnu informaciju o aktivnostima Vlade Federacije BiH poduzetim za vrijeme od proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), uključujući i informaciju o provedenim javnim nabavkama, s prijedlogom mjera, koju će Vlada naknadno dostaviti.


Svi federalni organi uprave, federalne upravne organizacije i federalne institucije su pozvani da sve provedene nabavke postavljaju na svoje web stranice, s ciljem upoznavanja javnosti i transparentnosti provedenih postupaka.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI