Nove rigorozne mjere Federalnog štaba civilne zaštite

Hoće li život potpuno stati: U cijeloj FBiH potpuno se zabranjuje kretanje mlađima od 18 i starijima od 65 godina!

Hronika 20.03.20, 17:29h

Hoće li život potpuno stati: U cijeloj FBiH potpuno se zabranjuje kretanje mlađima od 18 i starijima od 65 godina!
Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova

 

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) na današnjoj četvrtoj vanrednoj sjednici u Sarajevu donio je nove naredbe koje stupaju na snagu danom donošenja.

 

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite objavljujemo u cijelosti:

 

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

 

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

 

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab o svim poduzetim mjerama.

 

4. Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.


(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/dg)

BLIN
KOMENTARI