NAKON ODLUKE VLADE FBIH

Poziv građanima: Ako primijetite povećanje cijena na tržištu, evo na koje telefone to možete prijaviti - odmah!

Biznis Klub 16.03.20, 20:14h

Poziv građanima: Ako primijetite povećanje cijena na tržištu, evo na koje telefone to možete prijaviti - odmah!
U okviru svojih nadležnosti inspektori Tržišno-turističke inspekcije u svakodnevnim nadzorima provode kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština, o čemu svakog mjeseca izvještaje dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine i Ministarstvu privrede KS - navodi se u saopštenju

 

 


Shodno današnjoj odluci Vlade FBiH o kontroli cijena, koje trebaju ostati na istom nivou na kojem su bile 5. marta 2020. godine, kantonalni tržišno-turistički inspektori su kao jedan od subjekta koji je odgovoran za zaštitu potršača u Kantonu Sarajevo, a s obzirom na aktuelnu situaciju, aktivnosti inspekcijskih nadzora usmjerili na kontrolu kretanja cijena na tržištu. 


U skladu s tim pozvali su građane da sve uočene nepravilnosti u Kantonu Sarajevo prijave nadležnim inspekcijskim organima putem telefona na: 033 770-156; e-mail poštom na: [email protected], ili putem vibera na broj: 061 160-926.


U svom saopštenju ističu da će radi zaštite interesa krajnjeg potrošača inspekcijski nadzori biti izvršeni u maksimalno ekspeditivnim rokovima.


U okviru svojih nadležnosti inspektori Tržišno-turističke inspekcije u svakodnevnim nadzorima provode kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština, o čemu svakog mjeseca izvještaje dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine i Ministarstvu privrede KS - navodi se u saopštenju.


Napominje se i da privredni subjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranja cijena, kao i da Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena i Zakon o zaštiti potršača svaki na svoj način obavezuje preduzeća i fizička lica da se trebaju pridržavati istaknutih cijena, a da cjenovnici i pojedinačna cijena usluga i proizvoda mora biti istaknuta na vidnom i mjestu dostupnom za kupca.


Upozoravaju privredne subjekte, kao i sva pravna i fizička lica da će svako nezakonito povećanje cijena i zloupotreba uslova slobodnog formiranja cijena biti pravovremeno sakcionisani. Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravna lica od 500 KM do 5.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 200 KM do 2.000 KM, te od 500 do 1.500 KM za fizičko lice.


Osim toga, u interesu zaštite zdravlja građana, kantonalni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu u punom kapacitetu vrše pojačani nadzor nad provedbom općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u skladu sa naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva FBiH i Kantona Sarajevo.


Od početka ovog mjeseca inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) su na osnovu dostavljenih sanitarnih upitnika sa graničnih prijelaza izdali 155 rješenja o zabrani kretanja van boravišta (samoizolacija) na području KS u trajanju od 14 dana, koje će biti predmetom kontrole u saradnji sa policjskim službenicima Uprave policije KS. Prema odredbama Krivičnog zakona, ukoliko neko svjesno dovede drugog u mogućnost zaraze, odnosno širenja bolesti, može biti kažnjen zatvorom do godinu dana.


Također, zbog neprovođenja mjere za sprečavanje zaraznih bolesti privrednim društvima i drugim pravnim licima mogu biti izrečene kazne od 3.000 do 10.000 KM, odgovornim licima pravnih lica od 500 KM do 2.000 KM, a fizčkim licima-obrtnicima od 2.000 KM do 8.000 KM.


- Radi preventivnog djelovanja građane, prije svega, pozivamo na samodisciplinu, kao i da se pridržavaju zvanično donesenih mjera i uputa kriznih štabova kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva - navodi se u saopštenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI