Odgovorno se ponašajte

MUPRS: Predviđene i kazne za nepridržavanje mjera u vezi s koronavirusom

Hronika 13.03.20, 11:55h

MUPRS: Predviđene i kazne za nepridržavanje mjera u vezi s koronavirusom
Upozoravaju da su Krivičnim zakonikom RS jasno definisana krivična djela protiv zdravlja ljudi, a koja se odnose na samo prenošenje zarazne bolesti i neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti

 

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) pozivaju građane da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke Vlade RS-a i lokalnih štabova vezano za pojavu koronavirusa.

 

Upozoravaju da su Krivičnim zakonikom RS jasno definisana krivična djela protiv zdravlja ljudi, a koja se odnose na samo prenošenje zarazne bolesti i neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti.

 

Članom 194 „Prenošenje zarazne bolesti“ KZRS definisano je da „ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine“.

 

Također, u članu 196 „Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti“ kaže se da „ko u bolnici, porodilištu, internatu, školi, privrednom društvu ili drugoj organizaciji ili radnji u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vrše higijenske usluge, ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere ili suprotno zdravstvenim propisima primi na rad ili drži na radu lice koje boluje od zarazne bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine“.

 

Za navedene osnovne oblike krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom RS, definisani su i kvalifikovani oblici za koje su, u zavisnosti od posljedice, predviđene i strožije kazne.


(FENA/dg)

BLIN
KOMENTARI