Epidemija korona virusa uzima maha

Devet naredbi Kriznog štaba FBiH: Zatvorite škole, ne putujte izvan zemlje i poštujte izolaciju!

Hronika 11.03.20, 18:36h

Devet naredbi Kriznog štaba FBiH: Zatvorite škole, ne putujte izvan zemlje i poštujte izolaciju!
Preporučuje se svim građanima i građankama u FBiH da se u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajući u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je danas naredbe prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

 

U Bosni i Hercegovini do sada je potvrđeno sedam slučajeva zaraze, a samo u Federaciji pod nadzorom je više od 300 osoba.


U nastavku prenosimo devet naredbi koje se dotiču javnih okupljanja, pohađanja nastave, održavanja sportskih i kulturnih događaja:

 

1. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da, prema procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

 

2. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da, prema procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

 

3. Nalaže se svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organiziranja međunarodnih takmičenja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obvezno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičarima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datuma ulaska u Federaciju BiH, dužinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podaci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH - Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 

4. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da shodno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

 

5. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da shodno procjeni epidemiološke situacije na području kantona pojačaju epidemiološki nadzor u vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kaznenopopravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

 

Zdravstveni radnici

 

6. Preporučuje se svim građanima i građankama u Federaciji BiH da se u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 

7. Svim osobama u Federaciji BiH kojim je izrečena mjera radi sprečavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), od kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i krivične odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 

8. Preporučuje se zdravstvenim radnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizirane stručne i naučne skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 

9. Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

 

10. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI