ESAD DURAKOVIĆ/ NAŠI LJUDI ODLAZE, NJIHOVI DOLAZE

Smrtna prijetnja: Zar niko ne vidi kakav se demografski potres dešava u BiH?! Migranti nisu izbjeglice!


13.02.20, 20:02h

 

www.nap.ba

 

O masovnoj rasprodaji strancima bh grunta, najkvalitetnijeg zemljišta, doslovce tla pod nogama, pisao sam kritički u više navrata. Pri tome sam uvijek naglašavao, kao i sada, da o ovoj izrazito negativnoj pojavi pišem sa stanovišta interesa BiH i njenih građana a ne zbog netrpeljivosti prema strancima (ili Arapima koji su predominantno kupci ogromnih nekretnina u BiH). Moj apsolutni interes i prioritet je interes BiH i njenih državljana.


Nakon tih mojih tekstova, neke okolnosti su se unekoliko promijenile – opet u negativnom smjeru – i želim na njih ukazati. Frapantno je kako političari u BiH (pokazuje se kako to više i nisu političari već grabežljivci!) ne sagledavaju ozbiljnost ove pojave i dugoročne vrlo negativne posljedice po BiH. Nije mi poznato šta u vezi s tim preduzimaju organi pravosuđa, policija i sl., osim što znam da je svojevremeno Federalna uprava policije konstatirala da ima mnoštvo fiktivnih stranih firmi preko kojih se krčmi bosanski grunt a krajnji ishod toga otkrića nije poznat javnosti.


Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavio je ovih dana ozbiljnu i egzaktnu analizu o rasprodaji bosanskoga grunta. Navest ću nekoliko podataka iz toga istraživanja a koji su važni za moju dalju analizu. Samo u Kantonu Sarajevo Arapi su kupili 15,3 miliona kvadratnih metara zemljišta (površine 2150 nogometnih terena), a kupuje se masovno i širom Federacije BiH općenito. Do početka 2019. g u Federaciji je registrirano 1600 firmi u vlasništvu državljana arapskog porijekla, a većina u tim firmama (registruju se radi kupovine nekretnina pošto nemamo s tim zemljama utvrđen reciprocitet) imaju po jednu zaposlenu osobu; 70% firmi raspolaže minimalnim kapitalom od dvije do osam hiljada KM.


Čak 469 njih nije bilo na prijavljenim adresama a 158 vlasnika firmi nije uopće imalo regularan boravak u BiH, itd. Eto, pune ruke posla za FUP i druge organe. Za političare posebno.


No, ove zabrinjavajuće i egzaktne činjenice koje ukazuju na negativne promjene demografske (i vlasničke) strukture zbivaju su u jednome novom kontekstu koji iznimno pojačava taj negativni trend a čiji krajnji rezultat, ili jedan od rezultata, bit će u tome da se – Kolindinim jezikom i rezonom rečeno – BiH, odnosno Federacija, optuži za islamsku radikalizaciju kako bi to bio krunski argument za disoluciju BiH. Tu zastrašujuću rasprodaju najkvalitetnijeg zemljišta (i ne slučajno – u glavnome gradu i oko njega!) prate sljedeće pojave koje treba posmatrati SIMULTANO:


1. BiH je postala destinacija na kojoj se gomilaju mase migranata iz Azije i Afrike. EU odlučno ih zaustavlja na svojoj granici, ispoljavajući krajnju, čak i brutalnu netrpeljivost, a onda dijele lekcije BiH o tome kako se treba humano odnositi prema migrantima, određuju nam gdje ćemo ih smještati po svojoj zemlji sl.


To je zaista nevjerovatno i neshvatljivo je zašto vlasti u BiH pristaju na tako osiono i licemjeran odnos EU. BiH nema ekonomski, pravni, politički ni sigurnosni kapacitet da amortizira i uredi takvu pojavu. Besmisleno je pitanje o tome koliko je to sigurnosni problem kada je tu na stotine ili na hiljade stranaca koji su ilegalno ušli u našu zemlju i kreću se po njoj bez ikakve dokumentacije. Nisu to ljudi iz ratom zahvaćenih zemalja, kao što mnogi naivni građani misle, govoreći: Pa i mi smo bili izbjeglice! Ne postoji sličnost između nas devedesetih godina i ovih migranata iz Pakistana, Irana, Maroka i td. 


(Zašto organi javnog reda ne uklanjaju te ljude u kampove koji su im već dati oko Sarajeva?! Više ni na jednom semaforu u Sarajevu ne možete na miru sačekati zeleno svjetlo zbog njihova prosjačenja!) 2. Istovremeno iz BiH odlaze na hiljade njenih mladih ljudi i porodica u zemlje EU koje primaju njih, naše ljude, a ne primaju Azijate i Afrikance. Zašto takav odnos EU? Zato što im treba radna snaga, a Bosanci su Evropljani, bijeli, adaptabilni, marljivi, visokoproduktivni, najčešće i obrazovani. Njih primaju objeručke a pred Azijate i Afrikance izvode vojsku, policiju, žičane ograde. Bravo, čestita i humana Evropo!


ZAKLJUČAK je sljedeći, i on je očigledan.


U Federaciji BiH prodaju se strancima milioni kvadratnih metara zemljišta, čitave oblasti, i to uglavnom na nelegalan način. Pri tome – dakle, istovremeno – u BiH hrle na desetine hiljada migranata koje EU ovdje zadržava. Također istovremeno, iz BiH se dramatičnom brzinom odljeva u svijet najbolji, najproduktivniji dio njenoga stanovništva. Sve to predstavlja jedan ubrzan proces/projekt koji je, doslovce, smrtna prijetnja za BiH. Pri tome valja imati u vidu i proporcije: BiH je odveć mala zemlja srazmjerno broju migranata i broju njenog iseljavajućeg stanovništva. Mnogo veće i „otpornije“ zemlje ne bi to mogle podnijeti. Zar je potrebno objašnjavati veze i odnose među tim pojavama koje se zbivaju istovremeno na istome tlu?!


No, potrebno je naglasiti – to je posebno važno – da se svi navedeni negativni procesi zbivaju u zemlji (u BiH) u kojoj već djeluju izrazito dezintegrativne sile, budući da je ona i danas zemlja zamrznutog ratnog stanja. Koji parlament, koji politički forum – ko je uopće raspravljao o ovome problemu?! Oni zaista ne vide dalje od svoga političkog „ćepenka“, trenutnog interesa i od jednog izbornog ciklusa. Grabežljivost im je oduzela svaku mogućnost vizionarskog djelovanja. 

 

Stavovi izrečeni u ovom tekstu odražavaju autorovo lično mišljenje, ali ne nužno i stavove DEPO Portala.

 

(Nap.ba/DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)