NOVE PREPORUKE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS

Džaba kiša, džaba sve: U Sarajevu se i dalje teško diše, osim u ovom dijelu grada... Ali stiže olujni vjetar...

Hronika 27.01.20, 14:47h

Džaba kiša, džaba sve: U Sarajevu se i dalje teško diše, osim u ovom dijelu grada... Ali stiže olujni vjetar...
Slaba kiša bi trebala da nastavi padati, dok je u srijedu moguć i nešto jači vjetar koji bi mogao doprinijeti poboljšanju kvalitete zraka - saopćeno je iz Pres-službe Kantrona Sarajevo.

 

 

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.

 


U isto vrijeme, stanje kvaliteta zraka nije ujednačeno na teritoriji Kantona te se izdvaja područje Vijećnice sa najnižim koncentracijama, kao i područje Ilidže i Ilijaša sa najvećim izmjerenim koncentracijama. Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti.


 - Iako je promjenom meteoroloških uslova temperaturna inverzija nestala, ovakvo neujednačeno stanje kvaliteta zraka je nastalo jer nije bilo jačeg vjetra niti intenzivnijih padavina koje bi značajnije smanjile akumulirane zagađujuće materije iz atmosfere iznad sarajevske kotline. Ipak, zadržavanje sličnih vremenskih uslova danas i sutra trebalo bi imati jači efekt na smanjenje koncentracija zagađujućih materija u zraku. Slaba kiša bi trebala da nastavi padati, dok je u srijedu moguć i nešto jači vjetar koji bi mogao doprinijeti poboljšanju kvalitete zraka - saopćeno je iz Pres-službe Kantrona Sarajevo.


S obzirom na promjenjivost vremenskih prilika i koncentracija u svim zonama Kantona Sarajevo na snazi ostaje 'Pripravnost', zbog čega treba primjenjivati i sve mjere predviđene u okviru ove epizode.


Zbog svega ovoga iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuju stanovništvu, kako rizičnim grupama tako i zdravoj polulaciji, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum te da koliko im to mogućnosti dozvoljavaju borave na čistom zraku na obližnjim planinama.


Naglašavaju da pri svakom eventualno neizbježnom boravku na otvorenom koriste zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski, kako bi bar djelimično ublažili štetni uticaj lebdećih čestica i čađi na svoje zdravlje. Sugerišu i smanjenje provjetravanja prostorija do promjene vremenskih prilika. Potcrtavaju da se ne preporučuje vježbanje i trčanje na otvorenom, jer se na taj način usljed dubokog disanja veće količine zračnih polutanata unose u pluća.


Ističu i kako je potrebno ograničiti kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta...), pri čemu ovu preporuku posebno upućuju visokorizičnim grupama stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Također ovoj grupi stanovništva preporučuju da ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama.


Podsjećaju hronične bolesnike sa plućnim i srčanim oboljenjima da redovno koriste svoju terapiju te da se u slučaju pogoršanja osnovne bolesti obavezno blagovremeno jave ordinirajućem ljekaru.


Stanovnici Kantona Sarajevo više informacija o mjerama samozaštite mogu naći u preporukama Ministarstva zdravstva KS na zvaničnoj stranici.

 

(FENA/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI