Platforma za progres poziva na akciju

Pokazali smo da je elektronsko glasanje u BiH moguće - jeftino, pouzdano i efikasno! Napravimo novi Izborni zakon zajedno!

Front 08.01.20, 12:18h

Pokazali smo da je elektronsko glasanje u BiH moguće - jeftino, pouzdano i efikasno! Napravimo novi Izborni zakon zajedno!
Pored obavezujućih višegodišnjih zahtjeva da postojeći Izborni zakon BiH, a svakako i Ustav BiH, budu izmijenjeni na način da osiguraju prestanak diskriminacije oko 400.000 građana Bosne i Hercegovnine na osnovu njihove etničke pripadnosti i/ili mjesta prebivališta, neophodno je osigurati stvarnu tajnost glasanja, sigurnost glasačkih listića i elektronskih glasova, neutralnost i nepristrasnost članova biračkih odbora i tijela koja nadziru njihov rad, smatraju u Platformi za progres

 

 

Platforma za progres ponavlja javni poziv svim zainteresovanim akterima u zemlji i dijaspori da aktivno doprinesu izradi sistemskog rješenja neophodnog za uvođenje opcije elektronskog glasanja na lokalnim i općim izborima u Bosni i Hercegovini.

 

Kao jedina politička stranka u Bosni i Hercegovini koja je praktično pokazala da je elektronsko glasanje u zemlji i dijaspori itekako moguće, jeftino, pouzdano i efikasno, Platforma za progres ponavlja javni poziv svim zainteresovanim akterima u zemlji i dijaspori, posebno studentima prava, javne uprave, političkih nauka i srodnih oblasti, da aktivno doprinesu izradi sistemskog rješenja neophodnog za uvođenje opcije elektronskog glasanja na lokalnim i općim izborima u Bosni i Hercegovini.

 

- Umjesto suštinski beskorisnog kritikovanja postojećeg nepouzdanog načina glasanja i brojanja glasova, predlažemo izradu konkretnih zakonskih i podzakonskih akata koji će omogućiti uvođenje elektronskog glasanja i brojanja glasova na izborima u Bosni i Hercegovini. Izrada sistemskih rješenja putem svima otvorenog procesa javnih konsultacija u svim fazama, a ne samo u fazi komentarisanja gotovih prijedloga, predstavlja kreiranje javnih politika koje je odgovorno, transparentno i zasnovano na utvrđenim činjenicama.

 

Uvođenje opcije enkriptovanog elektronskog glasanja i brojanja glasova je izvodljivo i jednostavno i može omogućiti bolju efikasnost i pouzdanost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Estonija je, naprimjer, takav način glasanja uvela još 2005. godine. Rezultati su poznati istoga dana, a broj nevažećih listića na opštim izborima održanim 2018. godine u toj zemlji bio je samo 0,7%.

 

Pored obavezujućih višegodišnjih zahtjeva da postojeći Izborni zakon BiH, a svakako i Ustav BiH, budu izmijenjeni na način da osiguraju prestanak diskriminacije oko 400.000 građana Bosne i Hercegovnine na osnovu njihove etničke pripadnosti i/ili mjesta prebivališta, neophodno je osigurati stvarnu tajnost glasanja, sigurnost glasačkih listića i elektronskih glasova, neutralnost i nepristrasnost članova biračkih odbora i tijela koja nadziru njihov rad, te odgovarajuće digitalno arhiviranje i trajno čuvanje provjerljivih rezultata glasanja. Potrebno je, naime, maksimalno suziti prostor za zloupotrebe, posebno kada su u pitanju sljedeće, više puta viđene, uglavnom nesankcionisane zloupotrebe izbornog procesa u našoj zemlji:

 

Ucjenjivanje glasača da moraju slikati glasački listić i dostaviti fotografije onoj političkoj opciji koja ih ucjenjuje ili njihovim sopstvenim, to jest našim javnim novcem plaća da to rade;

Poništavanje validnih glasačkih listića, odnosno ogroman broj glasačkih listića koje birački odbori označavaju nevažećim;

Podmićivanje i/ili ucjenjivanje članova biračkih odbora da rade po instrukcijama stranačkih centrala;

Štampanje glasačkih listića sa istim serijskim brojevima, bez nadzora i odgovarajuće sigurnosti glasačkog materijala prije, za vrijeme i nakon glasanja;

Netačni podaci u centralnom biračkom spisku;

Nedavanje preciznih i pravovremenih povratnih informacija glasačima iz dijaspore, koji ne znaju da li je njihov glas uzet u obzir i da li im je osigurana puna tajnost glasanja bez eventualnih štetnih posljedica za njihove porodice u Bosni i Hercegovini;

Nesuvisla pravila za glasanje glasača iz dijaspore, uključujući slanje glasačih listića u posebnim kovertama za svakog člana porodice o trošku pošiljaoca, nemogućnost glasanja putem svih diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, zahtjev za ponovnom registracijom prije svakih izbora; nedostatak povjerenja u članove biračkih odbora koji bez nadzora i suviše jednostavno mogu narušiti tajnost glasova iz dijaspore (glasački listić i koverta sa ličnim podacima nisu fizički odvojeni prilikom slanja, pa glasači iz dijaspore nisu sigurni ko otvara njihove koverte i na koji način manipuliše njihovom izbornom voljom) i drugo;

Nagle i neobrazložene izmjene velikog broja članova biračkih odbora neposredno pred održavanje izbora;

Netransparentnost procesa imenovanja i rada članova biračkih odbora;

Zloupotreba javnog, to jest novca građana i infrastrukture javnih preduzeća, institucija i ustanova u predizborne svrhe, odnosno u svrhe manipulisanja procesom brojanja glasova;

Nepostojanje minimalnog povjerenja glasača u transparentnost i pouzdanost izbornog procesa, što rezultira ogromnim brojem onih građana BiH sa pravom glasa koji ne žele glasati - stoji u saopćenju Platforme za progres.

 

- Sve ovo možemo preduprijediti samo kvalitetnim sistemskim rješenjima, koja je neophodno kreirati što prije. U protivnom, dvogodišnji izborni ciklusi u Bosni i Hercegovini nemaju smisla i predstavljaju daljnji gubitak javnog novca i povjerenja građana u institucije u našoj zemlji.

 

Svjesni smo da imamo stanje u društvu i državi koje je rezultat našeg činjenja i nečinjenja, za koje smo svi odgovorni. Zato, bez obaveze da se učlanite u Platformu za progres, pozivamo stručnu javnost Bosne i Hercegovine u zemlji i dijaspori koja jeste ili nije politički angažovana na bilo koji način, a posebno studente prava, javne uprave, političkih nauka i srodnih oblasti da se, kao što to naša dijaspora temeljito radi u zemljama prijema, detaljno upoznaju sa postojećim neodrživim i diskriminirajujćim izbornim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

 

Kreirajmo nova sistemska rješenja zajedno! Molimo da nam svoje konkretne prijedloge novih odredbi Izbornog zakona BiH koje predlažete dostavite na e-mail adresu “[email protected]”.

 

Molimo da uz svaki prijedlog naglasite da li želite da Vaše ime bude navedeno na spisku koautora prijedloga novog Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji ćemo objaviti uz javni poziv ovlaštenim predlagačima da ga upute u proceduru usvajanja. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne želite potpisati svoj prijedlog, poštovaćemo Vašu anonimnost i zaštititi Vaše lične podatke u skladu sa Generalnom regulativom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) Evropske unije i Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

 

Pozivamo vas da zajedno preuzmemo odgovornost za kreiranje demokratskog izbornog procesa u našoj zemlji. Ne želimo još godinama i decenijama biti samo pasivni posmatrači i kritičari postojećih neodrživih sistemskih rješenja. Ako ne sada, kada ćemo  onda preuzeti odgovornost za jačanje demokratskih procesa u svojoj zemlji - stoji u saopćenju Platforme za progres.

BLIN
KOMENTARI