kantonalni sud u sarajevu presudio

CIN dobio tužbu protiv Razvojne banke FBiH

Hronika 19.12.19, 10:26h

CIN dobio tužbu protiv Razvojne banke FBiH
Banka je tada kao razlog odbijanja navela da je u 100%-tnom vlasništvu Vlade FBiH i da nije organ uprave ni budžetski potrošač pa bi davanje podataka o kreditima značilo otkrivanje poslovne tajne i kršenje zakona

 

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine morat će preispitati odluku kojom je Centru za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva odbila dostaviti informacije o kreditima za pojedina privatna i državna preduzeća.


Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

 

Odlučujući prema tužbi Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Kantonalni sud u Sarajevu je presudio da Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) nije postupila na pravilan i zakonit način kada je prije četiri godine odbila dostaviti informacije u vezi sa: iznosima kredita, njihovom namjenom i drugim uslovima za 25 firmi.

 

Banka je tada kao razlog odbijanja navela da je u 100%-tnom vlasništvu Vlade FBiH i da nije organ uprave ni budžetski potrošač pa bi davanje podataka o kreditima značilo otkrivanje poslovne tajne i kršenje zakona.

 

Sud se na ove argumente osvrnuo objašnjenjem da Banka mora poštovati i Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) FBiH baš zato što je u vlasništvu Vlade FBiH. To znači da će Banka ubuduće dostavljati informacije medijima, a u suprotnom će morati dokazati da postoje osnovani razlozi za odbijanje, kako je to i određeno u ZOSPI-u.

 

Ovo je jedanaesti put da sudovi u BiH donose odluke u korist CIN-a prema tužbama za nedostavljanje podataka i ograničavanje slobode pristupa informacijama.

 

Zahvaljujući državnom i entitetskim zakonima o slobodi pristupa informacijama, novinari CIN-a svake godine prikupljaju informacije na osnovu kojih dokazuju zloupotrebu javnih sredstava, a dokazane istraživačke priče su osnov za izmjene propisa i pokretanje brojnih istraga i optužnica. Uz to, CIN redovno informiše građane o načinima potrošnje javnog novca u koje spada i dodjela kredita razvojnih banaka te poslovanje institucija i privatnih preduzeća. Institucije, s druge strane, godinama nedosljedno primjenjuju zakone i dok jedne pružaju sve informacije, druge nalaze različite razloge da ih ne dostave.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI