SADA SVI U ŠOKU, A SVE SE ZNALO

Ombudsmeni za ljudska prava BiH još prošle godine posjetili Zavod 'Pazarić': Evo šta su naveli u Specijalnom izvještaju...

Hronika 13.09.19, 15:10h

Ombudsmeni za ljudska prava BiH još prošle godine posjetili Zavod 'Pazarić': Evo šta su naveli u Specijalnom izvještaju...
Radeći na Specijalnom izvještaju tokom 2018. godine o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini, ombudsmeni su posjetili sve ustanove socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i ustanove u kojima su hospitalizovana lica s mentalnim poremećajima

 

 

 

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upoznata je s  medijskim napisima kojim se ukazuje na loše uslove boravka u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić te na probleme sa kojima se ovaj Zavod suočava u svakodnevnom radu, saopćila je ta institucija.

 

Institucija je istovremeno primila i nekoliko medijskih upita kojima je tražena informacija o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u momentu sačinjavanja Specijalnog izvještaja o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini (tokom 2018. godine), kao i informacija u vezi sa uslovima u kojima borave korisnici i rade uposlenici spomenutog zavoda.

 

Radeći na Specijalnom izvještaju tokom 2018. godine o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini, ombudsmeni su posjetili sve ustanove socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i ustanove u kojima su hospitalizovana lica s mentalnim poremećajima, razgovarano je sa rukovodstvom ustanova i bolnica, korisnicima i pacijentima, a svi utisci i utvrđene činjenice su detaljno opisani u tom izvještaju.

 

Osim toga, u navedenom dokumentu su nadležnim organima i ustanovama upućene konkretne preporuke u skladu s osnovnim principima predviđenim međunarodnim standardima, a sve s ciljem osiguranja unapređenje položaja te kategorije osoba.

 

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su u Specijalnom izvještaju ukazali na određene zabrinutosti, a koje zbog stepena njihovog utjecaja na kvalitet funkcioniranja ustanova trebaju biti urgentno predmet razmatranja nadležnih tijela. Navedene zabinutosti odnose se između ostalog i na Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

 

S tim u vezi istaknuto je da su zavodi i dalje u određenoj mjeri oslonjeni na vlastite snage te da je nejasno definirana politika djelovanja u ovoj oblasti, a što je ustavna nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine, ostavila prostor za različite pristupe, što, u konačnici, dovodi do nejednakog tretmana korisnika iako se finansiranje vrši na isti način.

 

U ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje nema klasifikacije korisnika niti prema starosnoj dobi, spolu ili u odnosu na tjelesno oštećenje, smetnje u psihičkom razvoju ili duševna oboljenja.

 

Svaka ustanova, a po dolasku korisnika u ustanovu, na temelju dostavljene medicinske dokumentacije i socijalne anamneze te nakon izvjesnog perioda promatranja od stručnog tima ustanove, vrši procjenu zdravstvenog stanja i mogućnosti korisnika, a potom vrši smještaj korisnika u određeni dio ustanove.

 

Sve ustanove imaju interne akte, odnosno pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, međutim, u većini slučajeva primijećeno je da predviđena radna mjesta nisu popunjena stručnim kadrovima, a što se sve može dovesti u vezu s nedovoljnim finansijskim sredstvima.

 

Ombudsmeni su ukazali i da postoji visok stepen neintegriranosti tih institucija u proces zbrinjavanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, a što je posljedica ne samo njihovih slabosti uvjetovanih nedovoljnom razvijenošću vlastitih kapaciteta, već i nepostojanjem svijesti drugih subjekata, a posebno građana, o njihovom značaju.

 

Značajan nedostatak odnosi se i na nepostojanje baza podataka o osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, kao i o osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koje su smještene u ustanove, što onemogućava strateški pristup uređenju ostvarivanja prava ove kategorije građana - citat je iz saopćenja Institucije ombudsmena BiH.

 

Kada je riječ o uslovima smještaja i stanju zatečenom konkretno u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, ombudsmeni upućuju na Specijalni izvještaj koji sadrži detaljne informacije u pogledu uslova smještaja, prostornih kapaciteta, te načina ostvarivanja pojedinih prava za osobe koje su smještene u ustanovu.

 

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ponovno pozivaju nadležne organe da u domenu svojih ovlaštenja i nadležnosti poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti koje će omogućiti osobama s mentalnim i intelektualnim poteškoćama ravnopravan tretman s ostalim građanima u Bosni i Hercegovini.

 

Pozivaju također nadležna tužilaštva i sudske organe kod kojih su eventualno pokrenuti sudski postupci da ih uzmu prioritetno u rad.

 

(FENA/ad)

BLIN
KOMENTARI