UVODE SE NOVI MEHANIZMI

Šta donosi novi Zakon o prakršajima: Ako ne platite kaznu - zatvor! A i stranci više neće moći da se izvuku...

Hronika 29.08.19, 14:03h

Šta donosi novi Zakon o prakršajima: Ako ne platite kaznu - zatvor! A i stranci više neće moći da se izvuku...
Predloženim zakonskim rješenjem bit će određeno i kako ‘prisiliti’ strane državljane da plate novčane kazne i troškove postupka, prije nego napuste BiH

 

 

Izmjene i dopune Zakona o prekršajima naći će se 10. septembra pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Kako je predlagač, Vlada FBiH, navela u obrazloženju ovog prijedloga, cilj izmjena je otklanjanje nedostataka primijećenih tokom primjene ovog zakona.


Da su izmjene potrebne utvrdila je Radna grupa koju je formirao ministar pravde FBiH, piše agencija Patria.


U važećem Zakonu nije definisano da policijski službenik može samostalno lišavati slobode osobu koja je osumnjičena za prekršaj, već to čini na zahtjev ovlaštene službene osobe.


Izmjenama Zakona takva situacija bit će prevaziđena, a izmjene predviđaju i drugačiji tretman stranaca koji su počinili prekršaj.


Predloženim zakonskim rješenjem bit će određeno kako ‘prisiliti’ strane državljane da plate novčane kazne i troškove postupka, prije nego napuste BiH.
 

“Svjesni činjenice da se oduzimanjem putnih isprava ili drugog identifikacijskog dokumenta u dužem vremenskom periodu može ugroziti sloboda kretanja građana, a zbog potrebe da se naplata novčane kazne i troškova postupka prema ovoj grupi počinilaca prekršaja učini efikasnijom, Radna grupa smatra da bi predložena izmjena mogla dovesti do efikasnijeg okončanja prekršajnog postupka. U tom smislu uvodi se mehanizam naplate novčane kazne predviđen Zakonom o strancima tako da će sud rješenje o prekršaju, zajedno sa putnom ispravom ili drugim identifikacijskim dokumentom dostaviti prijedlog Službi za poslove sa strancima radi postupanja u skladu sa članom 8. stav (6) Zakona o strancima”, navodi se u Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o prekršajnom postupku.


Pomenuti član 8. stav 6 Zakona o strancima glasi: “Služba može, na obrazložen prijedlog nadležnog organa, privremeno zabraniti izlazak stranca iz BiH ako postoji opravdana sumnja da bi izlaskom iz BiH mogao da izbjegne krivično, odnosno prekršajno gonjenje, izvršenje kazne, izvršenje sudske naredbe, lišenje slobode ili izvršenje dospjele imovinsko-pravne obaveze, što evidentira u Centralnu bazu podatka o strancima ili o tome na drugi način obavještava Graničnu policiju”.


Novo zakonsko rješenje o prekršajima napušta koncept lišenja slobode radi naplate novčane kazne, te uvodi novi institut zamjene novčane kazne u kaznu zatvora.


Također bit će izmijenjene i mjere maloljetničkog ukora, a bit će, ukoliko izmjene budu usvojene, izričito propisana zastarjelost izvršenja novčane kazne i troškova postupka, obzirom da aktuelni zakon nije sadržavao izričitu odredbu o zastarjelosti izvršenja novčane kazne i troškova postupka.


Između ostalog, Zakon o prekršajima bit će usklađen s Odlukom Ustavnog suda BiH, kojom je izvršena je korekcija na rokovima za podnošenje zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka, a bit će uveden i novi koncept prinudne naplate novčanih kazni i troškova. U budućnosti će se to raditi prekršajnim nalogom ili sporazumom o sankciji.  


Analizom aktuelne zakonske odredbe kojom je regulirano pitanje postupka prinudne naplate zaključeno je da ista ne predstavlja adekvatan zakonski mehanizam za prinudnu naplatu  novčanih kazni, troškova postupka i drugih mjera. Kao argument u korist navedene tvrdnje kaže se: Prema informaciji informaciju Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine trenutni iznos neplaćenih novčanih kazni, troškova postupka i drugih mjera u Federaciji BiH iznosi oko 90.000.000 KM.


Prema navodima predlagača, za provođenje ovog zakona je potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva u Budžetu Federacije BiH u iznosu od 4.100.000 KM.


Predmetna finansijska sredstva po sadržaju čine sredstva za jačanje kadrovskih kapaciteta, infrastrukture i opreme za rad odsjeka za prinudnu naplatu Porezne uprave Federacije BiH.

 

(Nap.ba/DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI