Milan Tegeltija odgovorio Lars-Gunnaru Wigemarku

Slučaj Huseina Delalića ukazuje na ozbiljan i dubok problem - moramo početi provjeravati prošlost sudija i tužilaca

Front 09.08.19, 13:11h

Slučaj Huseina Delalića ukazuje na ozbiljan i dubok problem - moramo početi provjeravati prošlost sudija i tužilaca
Želim da Vas obavijestim da sam još krajem 2017. godine javno ukazivao na problem nedostajućeg sistema provjere prošlosti (background check) prilikom donošenja odluka o imenovanju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini te predvidio mogućnost ovakvih situacija, napisao je Tegeltija

 

Povodom dopisa šefa Delegacije i Specijalnog predstavnika EU u BiH Lars-Gunnara Wigemarka, upućenog 1. augusta Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (VSTS BiH), a koje se odnosi na  na problem produženja mandata dodatnom sudiji Kantonalnog suda u Sarajevu Huseinu Delaliću, predsjednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija danas je odgovorio Wigemarku da u "cjelosti dijeli ocjene i zabrinutosti sadržane u pismu".

 

- Međutim, želim da Vas obavijestim da sam još krajem 2017. godine javno ukazivao na problem nedostajućeg sistema provjere prošlosti (background check) prilikom donošenja odluka o imenovanju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini te predvidio mogućnost ovakvih situacija. Upravo zbog toga insistirali smo na inkorporaciji sistema provjere prošlosti (background check) u sistem imenovanja sudija i tužilaca. Povodom toga Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH/Savjet) je i donio zaključke koji su, u to vrijeme, bili osporavani u javnosti, vjerovatno uslijed nerazumijevanja dubine problema i svih konsekvenci koje taj nedostatak sistema može proizvesti - naglašava Tegeltija.

 

U odgovoru Tegeltija dalje navodi da je u saradnji s Evropskom komisijom, ove godine organizovan i TAIEX seminar na tu temu, te izražava nadu da će, kao jedan od rezultata i tog seminara, proizaći kvalitetno normativno rješenje za taj "istinski i duboki problem imenovanja sudija i tužilaca u BiH".

 

-  U povodu konkretnog slučaja, želim da Vas obavijestim da je Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a BiH suspendovala dodatnog sudiju Huseina Delalića sa dužnosti, do okončanja disciplinskog postupka, čiji je predmet tužba Ureda disciplinskog tužioca (UDT/Ured) VSTS-a BiH protiv navedenog sudije radi davanja netačnih podataka, odnosno, upravo sakrivanje podataka o ranijoj osuđivanosti istog. Nakon okončanja disciplinskog  postupka i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog slučaja, Disciplinska komisija će donijeti konačnu odluku - najavio je Tegeltija.

 

U pogledu produženja mandata ovog dodatnog sudije, Tegeltija obavještava Wigemarka da se ovdje nije radilo o imenovanju koje prolazi kroz konkursnu proceduru, nego produženju mandata.

 

- Samo imenovanje istog na prvu pravosudnu funkciju, nakon provedene reforme, bilo je 1. januara 2004. godine na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, da bi isti dana 1. augusta 2011. godine bio imenovan na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, od kada mu je svake dvije godine produžavan mandat dodatnog sudije. Prilikom produžavanja mandata ne provodi se posebna konkursna procedura, nego se isti produžava na osnovu prijedloga predsjednika suda koji ukazuje da još postoji potreba za dodatnim sudijom te potvrde nadležnog ministarstva o obezbjeđenju finansijskih sredstava za dalje finansiranje dodatnog sudije, nakon čega Komisija za pravosudnu upravu daje prijedlog za produženje mandata dodatnom sudiji VSTS-u BiH. Na osnovu ovih parametara dolazi do produženja mandata dodatnim sudijama, koji se samo jednom imenuju i to je u ovom slučaju bilo 1. augusta 2011. godine - podsjeća Tegeltija.   

 

Tegeltija dalje navodi da je nakon pregleda transkripta sjednice, ustanovio da na sjednici VSTS-a BiH, na kojoj se odlučivalo o produženju mandata dodatnom sudiji Huseinu Delaliću, članovi tog vijeća nisu bili obaviješteni o disciplinskom postupku i njegovom predmetu tužbe protiv imenovanog, tako da su odluku o produženju donijeli nemajući to saznanje.

 

Tegeltija, također, obavještava Wigemarka da prilikom procedure produženja mandata dodatnim sudijama sastavni dio propratnih materijala ne čine podaci o tekućim disciplinskim postupcima i predmetima tih disciplinskih tužbi, te da je uslijed svega toga došlo je do produženja mandata Huseinu Delaliću.

 

- Taj slučaj ukazuje na ozbiljan i dubok problem nedostajuće provjere prošlosti (background check) koji ističemo od 2017. godine te se nadam da će ovo biti dodatni motiv i stimulans da se ovo izuzetno važno pitanje brzo i kvalitetno normativno uredi, kako bi smo u budućnosti izbjegli ili maksimalno reducirali mogućnost za ovakve situacije, poručio je u Tegeltija u odgovoru Wigemarku, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

 

(FENA/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI