poručili da nema razloga za zabrinutost

KJKP VIK odgovara Zvonku Mariću: Svaki dan provodimo analize, voda je ispravna

Hronika 04.07.19, 15:46h

KJKP VIK odgovara Zvonku Mariću: Svaki dan provodimo analize, voda je ispravna
Također, napominjemo da u skladu sa članom 14 navedenog Pravilnika, KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo od dana donošenja Pravilnika tj. od 2010.godine redovno dostavlja godišnji izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva
 
- Povodom prigode gdje je Zvonko Marić, predsjednik Komisije za zaštitu okoliša Skupštine KS za N1 izjavio: "Ne pijem vodu iz česme, imam pouzdane informacije da su u vodi u KS prisutni teški metali" od 03.07.2019. godine, KJKP VIK ovim putem želi upoznati javnost o sljedećem:
 
 
 
Saopćenje KJKP 'Vodovod i kanalizacija' prenosimo u cijelosti:
 
 
U laboratoriji KJKP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo svaki dan uključujući i vikende se rade mikrobiološke i fizičko-hemijske analize (program praćenja na parametre skupine  A prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće) na uzorcima  koji pokrivaju sve pravce vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP ”VIK” d.o.o. Sarajevo. 
 
 
Rezultati analiza pokazuju da su svi uzorci zdravstveno ispravni i da su u  skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (sl. Glasnik 40/10, 62/17).  Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode  KJKP ”VIK” d.o.o. Sarajevo opremljena  je sofisticiranom opremom  koja omogućava  mjerenja vrlo niskih koncentracija specifičnih hemijskih supstanci u uzorcima vode. Shodno tome laboratorija je u  mogućnosti  da vrši  sve analize po proširenom programu (program praćenja na parametre skupine  B Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće). U program B Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće navedeni su  specifični parametri koji se moraju raditi u vodi za piće između ostalog se nalaze teški metali. Shodno navedenom Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode vrši analize svih teških metala predviđenih Pravilnikom (arsen, bakar krom, kadmij, nikl, olovo, selen i živa), osim toga u laboratoriju se rade i dodatne analize  na sljedeće metale: kalcijum, kalijum, nartijum, antimon, željezo, mangan, aluminijum.  Analize na teške metale se rade periodično što je također u skladu sa pravilnikom kao  i to na uzorcima uzetim iz sistema vodosnabdijevanja (gradska mreža) gdje se pokriju svi pravci vodosnabdijevanja kao i na uzorcima uzetim sa svih izvorišta koja su u nadležnosti  KJKP ”VIK” d.o.o. Sarajevo.
 
 
Napominjemo da je, a u skladu sa Pravilnikom o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službene novine BiH 62/17) Tablica 1,  definisana je minimalna učestalost uzorkovanja i analiza za praćenje usklađenosti parametara skupine A i parametara skupine B i iznosi 795 uzoraka na parametre skupine A i 39 uzoraka na parametre skupine B. U programu praćenja u svrhu samokontrole broj uzoraka koji je definisan od strane laboratorija KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo je znatno veći u odnosu na broj uzoraka definisan Pravilnikom zbog složenosti sistema javnog vodosnabdijevanja.
 
 
Također, napominjemo da  u skladu sa članom 14 navedenog Pravilnika, KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo od dana donošenja Pravilnika tj. od 2010.godine redovno dostavlja godišnji izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva. Izvještaj između ostalog sadrži podatke o svim analizama koje je KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo izvršio u svrhu kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće. Od Federalnog ministarstva zdravstva nikada nisu upućene primjedbe na dostavljeni izvještaj. 
 
 
Iz svega gore navedenog se može zaključiti sljedeće:
 
 
- na osnovu svih dobivenih rezultata na parametre skupine B pravilnika koji uključuje  metale  u dužem vremenskom periodu kvalitet vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo je   stabilan i  izmjerene  koncentracije svih polutanata skupine B su u skladu sa  Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (sl. glasnik BIH 40/10, 62/17).
 
 
Naglašavamo da građani Kantona Sarajevo koji koriste vodu iz sistema javnog vodosnabdijevanja, a koja je u nadležnosti KJKP “ViK”-a d.o.o. Sarajevo je zdravstveno ispravna, te da nema potrebe za zabrinutost - navodi se u saopćenju KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevo.
 
 
(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)
 
BLIN
KOMENTARI