Nakon završene konkursne procedure

Vlada izabrala direktore u FBiH: Ovo su novi čelni ljudi!

Front 27.06.19, 14:54h

Vlada izabrala direktore u FBiH: Ovo su novi čelni ljudi!
Također, zbog isteka mandata, razriješeni su dužnosti direktorica i zamjenik direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i imenovane Vlatka Martinović za direktoricu, a Zilha Ademaj za zamjenicu direktorice ovog zavoda, na period od četiri godine

 

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, nakon završene konkursne procedure koju je, u skladu sa odlukom Vlade, provela Agencija za državnu službu FBiH, imenovala više direktora federalnih uprava, zavoda i agencija. Za direktora Federalnog zavoda za statistiku imenovan je Emir Kremić, za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Adis Ajdinović, za direktora Agencije za državnu složbu FBiH Refik Begić i za direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović.

 

Također, zbog isteka mandata, razriješeni su dužnosti direktorica i zamjenik direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i imenovane Vlatka Martinović za direktoricu, a Zilha Ademaj za zamjenicu direktorice ovog zavoda, na period od četiri godine. Rješenje o ovim imenovanju stupa na snagu danom donošenja.

 

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar, uime državnog kapitala, imenovani su Amel Bajgurić, Ilija Musa i Adisa Omerbegović - Arapović do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca.

 

Federalna vlada je danas dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za JP Autoceste d.o.o. Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić, za JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Goran Buhač, za BNT - Tvornicu mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Jakub Mušinbegović, za Aluminij d.d. Mostar Amela Mikulić, za Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići Fahrudin Smailagić, za JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Amadeo Mandić i za JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Ismet Demirović.

 

Vlada je Nadzornom odboru BH ­ Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodna saglasnost za imenovanje Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa ovog privrednog društva, na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja postupka na osnovu javnog konkursa.

 

Prethodna saglasnost data je i za imenovanje Mirele Perilije za vršiteljku dužnosti članice Nadzornog odbora ArcelorMittala d.o.o. Zenica, uime Federacije BiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

 

Nadzorni odbor PS Vitezita d.o.o. Vitez dobio je saglasnost Federalne vlade za imenovanje Davora Tomaševića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI