SPEKTAKULARNA HAPŠENJA VISOKIH DUŽNOSNIKA

Strah i trepet u Krajini: Zovu ga 'pit bul za pravdu u BiH'... Da li tužilac Adnan Tulić progoni svoje žrtve?!

Front 12.05.19, 17:15h

Strah i trepet u Krajini: Zovu ga 'pit bul za pravdu u BiH'... Da li tužilac Adnan Tulić progoni svoje žrtve?!
Dok ga jedni hvale kao neprikosnovenog tužioca koji je podigao više optužnica nego li većina tužilaca u BiH, i to protiv visokih dužnosnika poput gradonačelnika, direktora pa čak i šefova policije, te ga nazivaju "pit bull for justice in Bosnia and Herzegovina“, drugi tvrde da se iza spektakularnih hapšenja kriju metode pritisaka i zastrašivanja kojima tužilac Adnan Tulić progoni svoje žrtve, ali i svjedoke... Šta je istina?

 

Piše: Angelina ALBIJANIĆ-DURAKOVIĆ

 

Prilikom nedavne posjete zamjenika direktora CIA Vaughina Bishopa Sarajevo jedna od nezaobilizanih tema bila je borba protiv korupucije, ali i i stanje pravosuđa u BiH. Već godinama međunarodni faktor ulaže velika materijalna i druga sredstva kako bi ova krizna oblast bila uređena u skladu da proklamovanim međunarodnih standardima i pozitivnim praksama.

 

Sudeći po medijskim izvještajima tu ima napretka – javnost u BiH vrlo često je svjedokom spektakularnih akcija tužiteljstava i policije u kojima se hapse privatnici, direktori javnih preduzeća, načelnici općina, čak ministiri i premijeri pojedinih kantona u Federaciji BiH. Ponajviše takvih slučajeva posljednjih godina dešavalo se u Unskom-sanskom kantonu, a jedan tužilac se posebno izdvojio u svome radu protiv korupcije i kriminala u ovome kantonu.

 

Ko je "pit bull for justice in Bosnia and Herzegovina"?

 

Radi se Adnanu Tuliću, tužiocu Kantonalnog tužilaštva USK u Bihaću, koji je u posljednih nekoliko godina izveo niz spektakularnih pokretanja procesa, uz obavezni spektakl i hapšenje osumnjičenih pred tv kamerima. Ovaj tužilac podigao je, piše jedan lokalni krajiški portal, više optužnica nego li velika većina tužilaca u Bosni i Hercegovini u svojoj karijeri i to protiv visokih dužnosnika poput gradonačelnika, direktora pa čak i šefova policije. Učesnik je USAID-ovih seminara o borbi protiv korupcije, gdje je nakon jednog takvog označen „pit bull for justice in Bosnia and Herzegovina“ (pit bul za pravdu u BiH). Sam  o tome voli da kaže kako se njegova „borba za pravdu u Bosni i Hercegovini nastavlja do kraja“, dok vrlo često ovu svoju borbu za pravdu na svome Facebook profilu dopunjuje citatima ajeta iz „Kurana“.

 

bihac-ajet-iz-kurana-1
bihac-ajet-iz-kurana-2

 

Ovo je javna predodžba o radu ovoga tužioca prisutna u medijima posljednjih godina. Nažalost, postoji i  druga strana ove priče po kojoj se radi o vrlo amicioznom tužiocu iza kojeg su brojni spektakularni ali i nikad završeni ili već pali procesi, proceduralni propusti u vođenju istih, koji su rezultirali dokazanim kršenjem ljudskih prava pojedinaca u tim procesima, tvrdnje o prijetnjama svjedocima, nelegalno policijsko praćenja osumnjičenih lica u brojnim sudskim procesima koji su u toku i korištenje drugih metoda koje nisu u skladu da pravilima i načelima ove odgovorne društvene profesije.

 

Ovih dana u Bihaću jedna od glavnih tema je nedavni saobraćajni udes u kojem je glavni junak bio upravo tužilac Tulić. Tako je dana 24.04.  oko 18.35h policijska patrola upućena u nasalje Srbljani, a po prijavi o saobraćanom udesu. Policija je na licu mjesta zatekla B.I. i M.J., koji su bili učesnici u udesu. Prije dolaska policije stvorila se gužva i napravila kolona vozila. Iz jednog od njih izašao je Adnan Tulić i, pokazujući službenu značku, povišenim glasom naredio M.J. da „pomjeri svoje auto kako bi se mogao nastaviti saobraćaj“. Učesnik u udesu M.J. to je i uradio te je tužilac Tulić upalio svoje auto i otišao za Bihać. Rezultat ovoga je bila činjenica da policija nije mogla uraditi svoj službeni posao i napraviti korektan uviđaj o ovome saobraćajnom udesu.

 

DEPO Portal posjeduje kompletnu dokumentaciju policijskih organa vezano za ovaj događaj. 

 

Druga strana priče...

 

Primjera ove vrste bahatosti tužioca Tulića ima još, dok je DEPO Portal u posjedu frapantnih podataka i dokumentacije o metodima pritisaka koje ovaj tužilaca koristi u procesima koje pokreće.

 

Za šta se tereti Boško Tubić?

Kako je za DEPO Portal potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva USK Bihać, dana 11.03.2016. godine ovo tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Tubić Boška zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivično djelo Primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. Krivičnog Zakona FBiH, šest krivičnih djela Primanje dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 2. Krivičnog Zakona FBiH, krivično djelo Protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 1. Krivičnog Zakona FBiH, krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 2. Krivičnog Zakona FBiH i krivično djelo Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. Krivičnog Zakona FBiH, a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog Zakona FBiH.
Optužnica je u cijelosti potvrđena rješenjem Općinskog suda u Bihaću dana 24.03.2016. godine. Predmet se nalazi u fazi glavnog pretresa.

Jedan od takvih je i slučaj Boška Tubića, uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo, koji je, uz spektakularno prisustvo tv kamera, uhapšen 2015. godine. Slučaj se već godinama vodi u Kantonalnom tužilaštvu, bez realne procjene kad će biti završen.

 

Optuženi Tubić je 18.04. ove godine Kantonalnom tužilaštvu USK poslao zahjev za izuzeće tužioca Tulića, navodeći niz argumenata koji, prema njegovom mišljenju, dokazuju da je ovaj tužilac „postupao i postupa sa pristrasnošću i predrasudama, krši obaveze ispravnog postupanja prema strankama-svjedocima u postupku, upušta se u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca, te da se isti ponaša na način koji nije u skladu sa etičkim i profesionalnim normama“.

 

U svome zahjevu za izuzeće optuženi Tubić navodi i kako se „tužilac Tulić Adnan neprofesionalno ponašao i ponaša kršenjem obaveznog ispravnog postupanja prema svjedocima, na taj način da je 'pritiskao', nagovarao svjedoka Tužilaštva, Latković Mirka, da lažno svjedoči protiv mene, a što i dokazujem potpisanom i ovjerenom izjavom od 06.03.2017. godine Latković Mirka - svjedok tužilaštva, koji je već saslušan, te Vam dostavljam  kopiju u prilogu (orginal posjedujem kod sebe)“.

 

bihac-izjave-svjedoka-4

 

Tubić dalje iznosi i sljedeće:

 

- Takođe sam došao do saznanja da je tužilac Adnan Tulić i na prvom ročištu održanom dana 12.01.2017. godine u 8h i 50 minuta, prije početka ročišta, u hodniku Opštinskog suda u Bihaću nagovarao svjedoka Tužilaštva Dotlić Jelenu da lažno svjedoči protiv mene, a što je ista potvrdila i datom Izjavom od 06.03.2017. godine, gdje Vam kopiju iste dostavljam u prilogu, (original posjedujem kod sebe).

 

bihac-izjave-svjedoka-3

 

U nastavku svog zahtjeva, Boško Tubić ističe:

 

- Posjedujem saznanja da Obrad Milošević, svjedok tužilaštva saslušan još 10.02.2017. godine, dovodi svjedoke tužilaštva na pripremno ročište kod tužioca Adnana Tulića i iste nagovara, vrbuje zajedno sa tužiocem da lažno protiv mene svjedoče, a što je bio i slučaj 28.02.2017. godine, kada je dolazio sa Spahić Muamerom u Bihać kod tužioca i isti se hvalio kako je bio sa Milošević Obradom i tužiocem i da su sve “isplanirali-dogovorili”, da Tubiću nema spasa!

 

Zašto optuženi Bosko Tubić traži Tulićevo izuzeće? 

 

Tubić dalje navodi kako tužilac Tulić već po Bosanskom Petrovcu „javno priča, u funkciji nagovaranja svjedoka na lažna svjedočenja, kolika je njegova 'već presuđena kazna'“. Tvrdi i da su, zbog medijskog linča koji mu je nanešen po nalogu tužioca Tulić Adnana, njegova porodica i on pretrpjeli i trpe diskriminaciju po svakom osnovu, te mu je i majka psihički oboljela zbog svega toga. Uz ove tvrdnje Tubić je priložio i nalaz od doktora o stanju u kojem mu se sada nalazi njegova majka.

 

- Također, poslije davanje izjava “svjedoka tužilaštva”, koji su na prethodno održanim suđenjima protiv optuženog Boška Tubića, izjavljivali da su „zastrašivani od strane inspektora policije prilikom davanja izjava protiv Tubić Boška“, tužilac Tulić Adnan nije poduzimao nikakve mjere protiv inspektora, iako mu je sugerisano i od suda da podnese krivične prijave za nezakonito ponašanje inspektora policije. Naprotiv isti je po mojim saznanjima podstrekivao inspektora, koji je izjavljivao u više navrata, da radi šta mu “tužilac naredi” – piše u svome obrazloženju zahtjeva za izuzeće optuženi Tubić.

 

U svome zahtjevu Tubić dalje opisuje medijski linč koji je organizirao tužilac Tulić prilikom njegovog hapšenja 2015. godine.

 

Tubić je nakon hapšenja u Bosanskom Petrovcu, uz izvještavanje tv stanica, odveden u Bihać, gdje je „sjedio na stolici čitavu noć do davanja iskaza sutradan u Tužilaštvu“. Po drugi put su po njega došli maskirani i do zuba naoružani specijalci, stavili mu lisice na ruke i strpali ga u džip, te su čekali da im se da znak od strane tužioca Tulić Adnana da krenu i da su postavljene kamere ispred Tužilaštva, što je i urađeno, povezli su ga uz sirene policije-udaljenost oko dvjesta metara od MUP-a do Tužilaštva, gdje ga je ispred Tužilaštva ponovo čekala televizija USK-a i snimala kako ga vezanog uvode u zgradu.

 

Tubić dalje navodi sljedeće:

 

- Takođe “svjedok tužilaštva” Kecman Duško, poslije date izjave u policiji, pričao je da je prilikom davanja izjave u policiji u Bihaću, dana 11.11.2015. godine, istom napisan tekst i rečeno mu da to samo potpiše, a ako neće, da ide u zatvor, te sam o tome slučaju  sačinio i zabilješku uz prisustvo svjedoka Mrđa Slavko, Smoljana bb, 77250 Bosanski Petrovac, tel:066/213-718, koji je sve to čuo i koju Vam dostavljam u prilogu dopisa.  Prilikom detaljnog preslušavanja i analiziraja audio CD-snimaka sa glavnog pretresa, i to od 12.01.2017., 10.02.2107., 02.03.2017., 28.04.2017., 08.05.2017. i 05.06.2017. godine, svjedoci na suđenju su izjavljivali da su zastrašivani i dali su suprotne izjave u odnosu na izjave koje su davali u policiji i tužilaštvu. Pojedini „svjedoci tužilaštva dovođeni su više puta u policiju i tužilaštvo da bi dali izjave koje „odgovaraju tužilaštvu“, što su isti i potvrdili na suđenju.

 

Iz navedenih argumenata - piše na kraju obrazloženja u svom zahtjevu optuženi Tubić - „vidljivo je da je postupajući tužilac Tulić Adnan prema predmetu koji vodi protiv Tubić Boška postupao i postupa sa pristrasnošću i predrasudama, krši obaveze ispravnog postupanja prema strankama-svjedocima u postupku, upušta se u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca, te da se isti ponaša na način koji nije u skladu sa etičkim i profesionalnim normama i suđenje ne može bit fer i korektno, te zahtijevam da se isti izuzme iz navedenog predmeta“.

 

Šta na sve to kažu u Tužilaštvu?

 

Odgovarajući na pitanja DEPO Portala da li je Kantonalno tužilaštvo USK Bihać zaprimilo zahtjev optuženog Boška Tubića o izuzeću tučioca Adnana Tulića te šta je po tom pitanju preduzeto, iz ove pravosudne institucije kažu: 

 

- Zahtjev za izuzeće postupajućeg tužioca u ovom predmetu Kantonalno tužilaštvo USK Bihać je zaprimilo dana 22.04.2019. godine, te je istog dana o ovom zahtjevu, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH, odlučivao Kolegij Tužilaštva. Kolegij Tužilaštva je, nakon izjašnjenja postupajućeg tužioca o navodima zahtjeva, zahtjev odbio kao neosnovan. 

 

Kako je navedeno za naš portal, Kantonalno tužilaštvo USK Bihać "nije uočilo bilo kakve nepravilnosti u postupanju tužioca Tulić Adnana".

 

- Ukoliko bilo koja osoba smatra da postoje nepravilnosti u postupanju bilo kojeg tužioca ili sudije, ista se može obratiti Uredu disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH koji je nadležan za utvrđivanje disciplinske odgovornosti istih - navodi se u odgovoru Tužilaštva. 

 

Ne želeći da utiče na ishod ovoga sudskog procesa, DEPO Portal objavljuje priloženu dokumentaciju, te će se o ovome, ali i nekim drugim slučajevima ove vrste u Unsko-sanskom kantonu baviti i u nekim od svojih narednih medijskih priloga. 

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

BLIN
KOMENTARI