Kantonalni sud Sarajevo donio presudu

Radeljaš po drugoj optužnici osuđen na dvije godine zatvora: Ukradenih 114.225 KM mora vratiti bivšoj stranci

Hronika 31.01.19, 16:29h

Radeljaš po drugoj optužnici osuđen na dvije godine zatvora: Ukradenih 114.225 KM mora vratiti bivšoj stranci
Kada se radi o presudi u oslobađajućem dijelu, Radeljaš, Horo, Čaušević i Hadžić su oslobođeni optužbi da su u međusobnom dogovoru, korišćenjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlasti, pribavili protupravnu korist i nanijeli štetu općinskom Budžetu u iznosu od 982.160 KM

 

-Sudsko vijeće Kantonalnog suda Sarajevo (KSS), kojim je predsjedavao sudija Jasenko Ružić, danas je izreklo oslobađajuću presudu bivšem vijećniku, skupštinskom zastupniku, ministru i osnivaču Stranke za bolje Goražde Esedu Radeljašu i nekadašnjem načelniku Općine Novi Grad Sarajevo Damiru Hadžiću, kao i općinskim službenicima - Jasmini Horo i Jusufu Čauševiću.

 

Akteri slučaja (predmet 'Blok') oslobođeni su optužbi za zloupotrebe u Općini Novi Grad Sarajevo, odnosno  nezakonito provođenje postupka prilikom dodjele zemljišta Esedu Radeljašu, te nezakonito provođenje postupka za utvrđivanje visine naknade za oduzimanje mu ranije dodijeljenog zemljišta, a čime je, prema tužbenim navodima, Radeljašu omogućena isplata iz općinskog u iznosu od 1.033.500 KM za zemljište koje je 2006. godine Općini platio 51.340 KM.

 

Istovremeno, Radeljaš je u sklopu istog postupka, a po drugoj optužnici oglašen krivim da je kao zastupnik u Skupštini KS novac iz kantonalnog Budžeta u iznosu od 114.255 KM, namijenjen isključivo za finansiranje Bosanske stranke (BOSS), usmjerio na vlastiti privatni račun, te na taj način oštetio BOSS i pribavio protuzakonitu korist koju je usmjerio na otplatu vlastitog bankovnog kredita, te osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine.

 

Naime u tom postupku Radeljaš je za krivično djelo - zloupotreba položaja i ovlaštenja osuđen na dvije godine, a za pranje novca na šest mjeseci, odnosno na jedinstvenu kaznu od dvije godine zatvora.

 

Usto, doneseno je rješenje kojim se Radeljašu pritvor ukida, te mu je izrečena mjera zabrane vršenja funkcija u javnom sektoru u trajanju od dvije godine, te naloženo da u roku od 30 dana od pravomoćnosti BOSS-u nadoknadi štetu u iznosu od 114. 255 KM te da izmiri troškove krivičnog postupka.

 

Kada se radi o presudi u oslobađajućem dijelu, Radeljaš, Horo, Čaušević i Hadžić su oslobođeni optužbi da su u međusobnom dogovoru, korišćenjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlasti, pribavili protupravnu korist i nanijeli štetu općinskom Budžetu u iznosu od 982.160 KM (razlika između 1.033.500 i 51.340 KM).

 

Shodno izrečenoj oslobađajućoj presudi, Sud nije našao da su optuženi postupali protivno odredbama Zakona o upravnom postupku, Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o eksproprijaciji, kao ni općinskom Statutu.

 

Konkretno, Radeljaš je oslobođen optužbi za krivična djela - ovjeravanje nistinitog sadržaja, podstrekivanja na zloupotrebu službenog položaja, pranje novca, te davanje dara i drugih oblika koristi, pomoćnica općinskog načelnika Jasmina Horo oslobođena je optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlasti i pranje novca, a stručni saradnik u općinskom Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Jusuf Čaušević i bivši općinski načelnik Damir Hadžić oslobođeni su optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlasti.    

 

S obzirom na to da je Nedžad Kapetanović, bivši općinski pravobranitelj i jedan od optuženih u ovom predmetu, u međuvremenu, preminuo u odnosu na njega krivični postupak  je obustavljen, a u skladu s novonsatalim okolnostima optužnica precizirana.

 

Općina Novi Grad je za naknadu štete upućena na parnicu, a troškovi postupka, po presudi, u njenom oslobađajućem dijelu, 'padaju' na teret budžetskih sredstava Suda.  

 

Budući da se radi o prvostepenoj, nepravomoćnoj presudi, strane u postupku (optužba i odbrana) imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu FBiH u zakonskom roku.  

 

FENA/md)

 

 


    
    
    

 

BLIN
KOMENTARI