Lana Prlić, SDP-ova zastupnica u Parlamentu FBiH

Čak u 80% slučajeva roditelj izbjegava plaćanje alimentacije - šta će država poduzeti da zaštiti djecu?!

Front 25.01.19, 12:38h

Čak u 80% slučajeva roditelj izbjegava plaćanje alimentacije - šta će država poduzeti da zaštiti djecu?!
Od Vlade FBiH je tražila detaljnu informaciju koje su aktivnosti poduzete na uspostavljanju alimentacijskog fonda i kada će se zakoni naći pred Parlamentom FBiH

 

Zastupnica u Parlamentu FBiH Lana Prlić uputila je Vladi FBiH i zaduženim ministarstvima zastupničko pitanje u vezi osnivanja alimentacijskog fonda u FBiH.

 

"Veliki je broj slučajeva u kojima oni koji su u obavezi ne plaćaju alimentaciju, čak u 80% slučajeva roditelj izbjegava plaćanje alimentacije. Država još uvijek nije poduzela ništa da bi zaštitila prije svega djecu, a onda i roditelja koji izdržava to dijete za koje je trebala biti plaćena alimentacija. Stoga zbog problema sa naplatom alimentacije i nepoštivanja sudskih presuda, jednoroditeljske porodice i samohrani roditelji su ti koji svakodnevno vode borbu za svoje dijete i time su jedna od najugroženijih socijalnih populacija u BiH. Samohrani roditelji već godinama vode borbu, a nemaju zaštitu od države. Želim da u ovom mandatu konačno dobijemo alimentacijski fond i da pomognemo djeci i roditelju koji je oštećen. Jer zaštita roditeljstva i zaštita djeteta je obaveza institucija", istaknula je ovom prilikom zastupnica Prlić.

 

Od Vlade FBiH je tražila detaljnu informaciju koje su aktivnosti poduzete na uspostavljanju alimentacijskog fonda i kada će se zakoni naći pred Parlamentom FBiH.

 

Naime Vlada FBiH je još 2014. godine zadužila Federalno ministarstvo pravde da, kao predlagač i obrađivač Porodičnog zakona FBiH, dopuni njegov član 237. s ciljem jasnijeg određivanja nadležnosti, te da pristupi izradi podzakonskog akta koji će detaljnije urediti pitanje načina osiguravanja sredstava iz Budžeta FBiH namjenjenih izdržavanju djeteta.

 

Tada je Federalno ministarstvo finansija zaduženo da, u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, razmotri mogućnosti za formiranje alimentacionog fonda i Vladi dostavi prijedlog za rješenje ovoga problema.

 

Međutim niti pet godina nakon te aktivnosti Vlade FBiH nije uspostavljen alimentacijski fond niti su poduzete ozbiljne aktivnosti na osnovanju istog.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 

BLIN
KOMENTARI