ODGOVOR MENADŽMENTA KLINIČKOG CENTRA

Niko od kolega ne želi raditi s njim, odavno je to zaslužio: Zašto je dr. Kemal Dizdarević dobio otkaz na KCUS-u?

Hronika 01.11.18, 14:31h

Niko od kolega ne želi raditi s njim, odavno je to zaslužio: Zašto je dr. Kemal Dizdarević dobio otkaz na KCUS-u?
- Kemal Dizdarević mora prihvatiti činjenicu da niko od njegovih kolega ne želi raditi s njim, o čemu su svi u više navrata i pismeno očitovali. Žalosna je činjenica da se na grub i neprihvatjiv način obraća javnosti tražeći suosjećanje za svoju bahatost i neodgovornost. Činjenica je da je dobio otkaz koji je odavno zaslužio - između ostalog stoji u saopćenju Press KCUS

 

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) saopćio je danas, "imajući u vidu svakodnevne javne istupe dr. Kemala Dizdarevića u medijima, te iznošenje niza neistina i kleveta", da je dobio je otkaz Ugovora o radu dana 26. oktobra 2018.godine "koji je već odavno zaslužio". 


- Niko u KCUS nije uvrijeđen njegovim riječima, dapače, tako on najbolje predstavlja sebe samog - navodi se u saopćenju Press službe KCUS-a.    


Podsjećaju da su dr. Dizdareviću izrečene dvije disciplinske mjere, u vrijeme mandata bivšeg generalnog direktora KCUS-a  prof.dr. Farisa Gavrankapetanovića. Prvi otkaz Ugovora o radu uručen mu je kao jedinstvena disciplinska mjera (otkaz ugovora o radu bez otkaznog roka) u vrijeme mandata bivšeg generalnog direktora KCUS, prof.dr. Damira Aganovića. Nakon toga usljedila je Odluka o otkazu Ugovora o radu 29. maja 2014. godine, što je rezultiralo tužbom Kemala Dizdarevića. 


- Kemalu Dizdareviću izrečene su četiri disciplinske mjere u vrijeme mandata generalne direktorice KCUS, prof.dr. Sebije Izetbegović i to radi: razrješenja sa mjesta šefa Klinike za neurohirurgiju I (spajanje Klinike za neurohirurgiju I i II), imenovanja direktora hirurških disciplina, isplate naknade za kliničku studiju, te disciplinske mjere i pismeno upozorenje pred otkaz Ugovora o radu - stoji u saopćenju. 


Dalje se navodi da je dr. Dizarevićrević je od osnivanja radnog odnosa do 2015. godine pokrenuo ukupno osam tužbi protiv ustanove u kojoj zarađuje svoju plaću. U dva navrata je novčano kažnjen,  i to  2008. i 2010. godine. 


Sadašnjem otkazu ugovora o radu prethodile su tri disciplinske mjere u periodu od 2016. do 2018.godine. Najprije pismeno upozorenje pred otkaz Ugovora o radu, a zbog fizičkog sukoba sa drugim zaposlenikom. Protiv ove Odluke dr. Dizdarević je pokrenuo sudski spor pred Općinskim sudom u Sarajevu. Zatim pismeno upozorenje pred otkaz Ugovora o radu zbog nesavjesnog, neblagovremenog i nemarnog izvršavanja radnih obaveza kojima su se prouzrokovale teže štetne posljedice po KCUS, te na kraju otkaz Ugovora o radu u skladu sa članom 91. tačka 3., a u vezi sa članom 90. tač. 1. i 24.  Pravilnika o radu. 


Tvrde da je prekršio je Hipokratovu zakletvu u bezbroj situacija, zbog čega su se njegove radne kolege obraćale i menadžmentu i Ljekarskoj komori Kantona KS i FBiH. 


Ljekarska komora je u oktobru 2018. godine donijela Odluku o utvrđivanju povrede dužnosti i ugleda ljekarskog zvanja i disciplinsku mjeru – javna opomena. U Odluci je navedeno da je prof. dr. Kemal Dizdarević, počinio povredu Kodeksa medicinske etike i deontologije kršenjem odredbi Kodeksa. 


Izrečena disciplinska će nakon pravomoćnosti biti objavljena u knjizi izrečenih mjera i na web stranici Ljekarske komore KS. 


- Kemal Dizdarević mora prihvatiti činjenicu da niko od njegovih kolega ne želi raditi s njim, o čemu su svi u više navrata i pismeno očitovali. Žalosna je činjenica da se na grub i neprihvatjiv način obraća javnosti tražeći suosjećanje za svoju bahatost i neodgovornost. Činjenica je da je dobio otkaz koji je odavno zaslužio - stoji u saopćenju Press KCUS.

 


(FENA/ad) 

BLIN
KOMENTARI