Kandidat za člana Predsjedništva BiH

Bećirović: Paradiplomatsku mrežu entiteta i kantona treba ukinuti i ojačati državnu diplomatsku mrežu!

Front 02.10.18, 16:10h

Bećirović: Paradiplomatsku mrežu entiteta i kantona treba ukinuti i ojačati državnu diplomatsku mrežu!
Projekat paralenog predstavljanja u inostranstvu pod maskom privrednih predstavništava niže bh. administrativne jedinice RS osmislio je i realizirao Milorad Dodik. Kroz njih ustvari provodi partikularne interese i opasne ideje vladajuće vrhuške iz Banja Luke

 

Kandidat za člana Predsjedništva BiH prof. dr. Denis Bećirović izjavio je da državnu diplomatsko-konzularnu mrežu naše zemlje, koja je već oslabljena podjelama i manjkom profesionalnosti i efikasnosti, dodatno urušava praksa otvaranja raznih paradiplomatskih predstavništava.

 

- Neshvatljivo je da Predsjedništvo BiH kao kreator vanjske politike Bosne i Hercegovine paradiplomatsku praksu nije u korijenu zaustavilo, nego je dozvolilo rušenje ugleda države u svijetu. Dok se s jedne strane urušava naša državna diplomatsko-konzularna mreža, s druge strane razna paradiplomatska predstavništva koje je otvorio bosanskohercegovački entitet RS u inostranstvu, kao i najave da će to isto uraditi i kantoni gdje vlast ima HDZ BiH, vode u dalje rastakanje utvrđene vanjske politike države Bosne i Hercegovine. Takav koncept predstavljanja Bosne i Hercegovine je nedopustiv, štetan i ima dalekosežne negativne posljedice - rekao je dr. Bećirović.

 

Projekat paralenog predstavljanja u inostranstvu pod maskom privrednih predstavništava niže bh. administrativne jedinice RS osmislio je i realizirao Milorad Dodik. Kroz njih ustvari provodi partikularne interese i opasne ideje vladajuće vrhuške iz Banja Luke. Na taj način želi se srušiti mnogo više od zajedničke vanjske politike Bosne i Hercegovine i to mora prestati što prije“ dodao je Bećirović i zaključio:

 

- Diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine mora djelovati u koordinaciji sa državnim institucijama i biti sposobna da efikasno artikulira interese svakog dijela Bosne i Hercegovine, te treba posebno djelovati u interesu nosilaca privrednog razvoja države. Takva mreža mora promovisati kulturna dostignuća, akademsku saradnju, jačati vezu sa dijasporom i vršiti brojne druge, za cijelo društvo korisne funkcije. Ukoliko postoje specifični interesi nižih administrativno-teritorijalnih jedinica u našoj zemlji, oni se mogu artikulirati kroz diplomatsko-konzularnu mrežu Bosne i Hercegovine, a ne paradiplomatskih predstavništava. Kao član Predsjedništva BiH štititi ću državu Bosnu i Hercegovinu od pokušaja daljeg  urušavanja njenog ugleda na vanjskom planu. Tražit ću da se na pravilan, racionalan, efikasan i mjerljiv način zastupaju njeni interesi, a nikakav paralelizam neće  više biti tolerisan - zaključio je Bećirović.

 

 

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/az)

BLIN
KOMENTARI