Program 'Pokrenimo Sarajevo zajedno'

Predstavljeni mladi sa liste SDA za Skupštinu KS: Najavljena izgradnja stadiona, uređenje Vrela Bosne, plansko širenje grada...

Front 18.09.18, 08:30h

Predstavljeni mladi sa liste SDA za Skupštinu KS: Najavljena izgradnja stadiona, uređenje Vrela Bosne, plansko širenje grada...
Prema općoj ocjeni većine stanovnika Kantona Sarajevo, kazao je Efendić, javni gradski prijevoz, javna higijena, čistoća zraka, saobraćaj, snabdijevanje vodom, stanje zelenih i parkovskih površina, riječnih tokova, trgova, zatim funkcionisanje sistema zdravstva, obrazovanja, sigurnosti, privrede, kao i ukupni životni ambijent, nisu na zadovoljavajućem nivou

 

U Sarajevskom hotelu Holiday jučer su predstvaljeni mladi sa liste Stranke demokratske akcije (SDA) za Skupštinu Kantona Sarajevo. Riječ je o 11 mladih koji su od povjerenja, znanja i angažmana, spremni da kao istinska snaga naroda odgovore izazovima pred kojima se nalazi Kanton Sarajevo.

 

Ovom prilikom su se predstavili kandidati: Adnan Čorbo, Anel Bumbulović, Haris Gudić, Aldin Tinjak, Nermana Zajmović, Munir Gaković, Vanja Vuković, Adi Kalem, Rijana Jusufbegović, Haris Zahiragić i Amra Hasagić, a nosilac liste za Kanton Sarajevo, načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić prezentirao je program rada pod nazivom “Pokrenimo Srajevo zajedno”.

 

Prema općoj ocjeni većine stanovnika Kantona Sarajevo, kazao je Efendić, javni gradski prijevoz, javna higijena, čistoća zraka, saobraćaj, snabdijevanje vodom, stanje zelenih i parkovskih površina, riječnih tokova, trgova, zatim funkcionisanje sistema zdravstva, obrazovanja, sigurnosti, privrede, kao i ukupni životni ambijent, nisu na zadovoljavajućem nivou.

 

U oblasti komunalne privrede potrebno je u naredne četiri godine rekonstruisati veći dio tramvajske pruge, nabaviti nove tramvaje koji trebaju zamijeniti kompletan sadašnji tramvajski park kojim se raspolaže. Kada je u pitanju trolejbuski saobraćaj, također je potrebno raditi na obnovi voznog parka, ali i uvođenju novih trolejbuskih linija, prije svega zbog ekološke prihvatljivosti ove vrste gradskog prevoza. Autobuski i minibuski saobraćaj u što skorijem roku treba da funkcioniše u skladu sa redom vožnje na svim linijama, a svaka linija koja se redovno ne održava treba biti odmah dodijeljena drugom prijevozniku koji je u stanju adekvatno servisirati bez obzira radi li se o javnom ili privatnom preduzeću koje pruža usluge prevoza.

 

pokrenimo-sarajevo2

 

Što se tiče odvoza otpada, najveći broj spremnika otpada danas su kontejneri kakvi se korise zadnjih 40-50 godina. Potrebno je prelaziti na podzemne spremnike veće zapremine od postojećih koji bi se redovno praznili i u kojima bi bio ugrađen sistem daljinskog očitavanja koji bi dojavljivao popunjenost što bi omogućilo adekvatnu organizaciju odvoza. Također, potrebno je u svim naseljima osigurati jedan broj spremnika za sortiranje otpada koji može biti predmet reciklaže.

 

Održavanje svih zelenih površina u Kantonu mora se podići na visok nivo po kojem grad treba biti prepoznatljiv. Redovno košenje trave i čišćenje zelenih površina mora biti prvi prioritet komunalnog preduzeća koje se bavi održavanjem zelenih površina.

 

U što skorije vrijeme potrebno je izraditi Master plan snabdijevanje Sarajeva vodom u narednih 30 godine. Taj plan treba podrazumijevati nove količine vode kojih u Sarajevu i okolini ne nedostaje, nove rezervoarske kapacitete jer su sadašnji zbog širenja grada i velikog povećanja broja korisnika na mreži postali neadekvatni, kao i zamjenu velikog broja pumpi koje u sadašnjem sistemu proizvode enormne troškove električne energije zbog svoje zastarjelosti kao i prevaziđene tehnologije na kojoj funkcionišu.

 

Također, Sarajevo je jedan od rijetkih gradova koji nema tehničku vodu. Potrebno je pristupiti korištenju tehničke vode koja se dobija nakon tretmana otpadnih voda na prečistaču Butile, ali izgraditi i manje prečistače na nekim drugim lokalitetima kako bi se tehnička voda mogla koristiti za tehnološke procese, pranje ulica, zalijevanje zelenih površina i slično, čime bi se u isto vrijeme postizale uštede pitke vode u sistemu.

 

pokrenimo-sarajevo1

 

S obzirom na to da je deponija u Smiljevićima u funkciji više od 40 godina, može se reći da je ova lokacija u velikoj mjeri iscrpila svoje mogućnosti, naročito zato što su u protekle tri decenije u neposrednoj blizini deponije izgrađena velika stambena naselja. Zbog toga je potrebno razmišljati o novoj lokaciji za odlaganje biološkog, životinjskog i mješovitog otpada unutar Kantona Sarajevo koja nije u blizini naseljenog područja, dok bi se lokacija u Smiljevićima pretvorila u centar za reciklažu i prikupljanje onih vrsta otpada koje kroz proces sotiranja mogu postati sekundarne sirovine (plastika, staklo, papir, metal, itd), i kao takve se koristiti kao resurs, što je praksa odavno uspostavljena u razvijenim državama.

 

U pogledu saobraćajne infratsrukture, osim izgradnje transverzala i longitudinala, izgradnja tzv. gradskog autoputa u velikoj mjeri će riješiti saobraćajne gužve. U naredne četiri godine može se izgraditi gradski autoput koji bi se nastavio na sadašnji LOT 2c Sarajevske zaobilaznice u Briješću i prolazio pojasom željezničke pruge ili u njezinoj neposrednoj blizini do prve transverzale i Željezničke stanice. Olimpijske planine Igman, Bjelašnica i Trebevića također moraju dobiti moderne saobraćajnice većeg kapaciteta koje će ih povezivati sa gradom, autoputom i aerodromom.

 

U pogledu privrede i zapošljavanja Kanton Sarajevo posjeduje značajne prirodne resurse koje je potrebno staviti u funkciju razvoja privrede zbog komparativnih prednosti i konkurentnosti na međunarodnom tržištu. Proizvodnja hrane treba biti jedan od prioriteta obzirom da naša zemlja godišnje uvozi više od 2,5 milijarde KM hrane. Također Kanton Sarajevo posjeduje značajne šumske resurse koji trebaju biti iskorišteni kroz primarnu i sekundarnu preradu drveta, od proizvodnje peleta koji nastaje od otpadnog drveta pa do proizvodnje namještaja koji se proizvodi od najkvalitetnijih sirovina.

 

Razvoj industrijskih zona treba biti strateški orjentisan na podršku domaćim proizvođačima i prerađivačima. Potrebno je da Kanton Sarajevo zajedno sa općinama neke industrijske zone ili njihove dijelove otkupi i pripremi za dodjelu pod povoljnim uslovima, ili besplatno na određeni vremenski period, firmama koje će se baviti proizvodnjom i preradom koja je bazirana na korištenju domaćih resursa i sirovina, ali i domaće pameti. Turizam je najbržerastuća grana privrede u Kantonu Sarajevo i mnogo je razloga zbog kojih sve veći broj turista iz cijelog svijeta dolazi u Sarajevo.

 

Kulturno-historijsko naslijeđe, mješavina kultura istoka i zapada, vjerska raznolikost, brojni kulturno historijski objekti čine Sarajevo velikim muzejem na otvorenom. U tom smislu postoje na desetine objekata i lokacija čiji turistički potencijal još nije stavljen u funkciju. Isto je i sa prirodnim bogatstvima, olimpijskim planinama, rijekama, izletištima koje se uz strateška ulaganja i kvalitetnu organizaciju ponude mogu staviti u funkciju gdje će zapošljavati veliki broj ljudi.

 

Što se tiče obrazovanja, neophodno je što prije u punu funkciju vratiti Prosvjetno-pedagoški zavod koji je iz nekog razloga proteklih godina skoro ugašen. Reorganizacijom ministarstva za obrazovanje formirati unutar istog ili kao posebnu organizacionu jedinicu, Centar za stručno usavršavanje i visoko obrazovanje. Uloga obrazovnog sistema jeste da školuje kadrove u skladu sa potrebama vremena, tržišta rada, države i naroda.

 

Kanton Sarajevo treba da bude prepoznat kao lider u pružanju zdravstvenih usluga na području BiH. To podrazumjeva postojanje stručnog i edukovanog kadra uz posjedovanje savremene medicinske opreme. Deficit kadra rješio bi se  prijemom novog  i zadržavanjem postojećeg, gdje je potrebno obezbjediti adekvatne uslove rada i naknade za rad, čime bi prestao odlazak najboljih kadrova izvan ustanova u Kantonu Sarajevo.

 

Na kraju svoga obraćanja, Efendić je najavio razvojne projekte kao što su izgradnja infrastrukture na olimpijskim planinama, izgradnja nacionalnog stadiona, uređenje Vrela Bosne, «Čista Miljacka», kao i plansko širenje grada.

 

- Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, i kao takav osim privilegija treba preuzeti i odgovornosti jednog funkcionalnog, modernog i otvorenog evropskog grada, na koji će svi građani Bosne i Hercegovine biti ponosni. Sarajevo mora preuzeti ulogu pokretača pozitivnih procesa integracije i jačanja Bosne i Hercegovine u svim sferama društvenog i političkog života. Svjesni da se trenutno suočavamo sa izazovima razvoja Sarajeva kao kantona i glavnog grada, kreirali smo program “Pokrenimo Sarajevo zajedno”. Očekujemo da ćemo dobiti povjerenje građana i da ćemo imati dovoljan broj zastupničkih mjesta da krenemo u njegovu provedbu. Bit će to poduhvat razvoja Sarajeva u kojem ćemo mobilizovati svo znanje i resurse koji postoje u Bosni i Hercegovini i šire - kazao je na Efendić.

 

 

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/az)

BLIN
KOMENTARI