kapitalni transferi javnim preduzećima

Hitna sjednica Vlade FBiH u Sarajevu: Odobren novac za izgradnju autoputeva i brzih cesta

Hronika 27.07.18, 10:48h

Hitna sjednica Vlade FBiH u Sarajevu: Odobren novac za izgradnju autoputeva i brzih cesta
Sredstva će biti prenošena u tranšama na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija otvoren u okviru JRT-a, prema zahjevima za provođenje ovog programa i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu

 

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s pozicije kapitalnih transfera javnim poduzećima i za izgradnju autocesta i brzih cesta odobrila 107.000.000 KM utvrđenih Proračunom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.


Sredstva će biti prenošena u tranšama na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija otvoren u okviru JRT-a, prema zahjevima za provođenje ovog programa i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu.


Vlada Federacije BiH utvrđuje projekte koji će biti financirani putem ovog programa, a to su izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, za što je odobreno 100.000.000 KM, a implementator je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, te izgradnja južne obilaznice Mostara, za što je odobreno 7.000.000 KM, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.


Namjenska sredstva bit će prenošena u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata, nakon što oni Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave zahtjev i dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.
Implementatori projekata obavezni su kvartalno izvještavati o njihovoj realizaciji Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.


Današnja Odluka omogućava provedbu zaključaka Vlade FBiH od 21.9.2017. i 10.10.2017. godine da sredstva klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena u financiranje izgradnje prioritetnih infrastrukturnih projekata autocesta, brzih i najznačajnijih magistralnih cesta, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

BLIN
KOMENTARI