NEKI SU UNAPRIJEĐENI U VIŠI ČIN

Sve kreće ispočetka: Nezavisni odbor započinje analizu slučaja 'Dženan Memić' i rada policijskih službenika MUP-a KS

Hronika 25.07.18, 17:07h

Sve kreće ispočetka: Nezavisni odbor započinje analizu slučaja 'Dženan Memić' i rada policijskih službenika MUP-a KS
Uzimajući u obzir da su prema ranije dostavljenim informacijama, pojedini policijski službenici iz ovog predmeta unaprijeđeni u viši čin, zatraženo je i dostavljanje ocjena rada navedenih policijskih službenika za 2016. i 2017. godinu

 

Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara Skupštine Kantona Sarajevo izvršit će analizu dokumentacije u vezi provedene unutrašnje istrage i disciplinske postupke protiv policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo obuhvaćenih izvještajem AD hoc tijela za vršenje nadzora nad zakonitošću rada MUP-a Kantona Sarajevo u predmetu „Dženan Memić“. 


Ovaj zaključak usvojio je Nezavisni odbor na jučerašnjoj sjednici, shodno dokumentaciji koju je dostavio policijski komesar, a iz koje je vidljivo da su u svim predmetima nastupile zastare pokretanja disciplinskog postupka. 


Uzimajući u obzir da su prema ranije dostavljenim informacijama, pojedini policijski službenici iz ovog predmeta unaprijeđeni u viši čin, zatraženo je i dostavljanje ocjena rada navedenih policijskih službenika za 2016. i 2017. godinu. 


- Nakon izvršene analize predmetne dokumentacije, Odbor će procijeniti daljnje aktivnosti u smislu vršenja svojih nadležnosti praćenja rada policijskog komesara te obaveze nadzora nad radom Uprave policije i primjenom policijskih ovlaštenja - navedeno je u saopćenju Nezavisnog odbora. 


Također, saopćio je da traži od policijskog komesara da u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo pristupi penzionisanju policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Upravi policije, koji su po evidenciji Sektora za pravne, kadrovske, logističke poslove, edukaciju i analitiku, ispunili uslove za penzionisanje u skladu sa važećim propisima, te da informiše o preduzetim aktivnostima najkasnije do naredne sjednice Nezavisnog odbora. 


Osim toga, zahtijeva da se informiše da li je Uprava policije vršila uplatu doprinosa PIO za period 18. septembar 1991. godine do 23. decembra 1995. godine. 


Od policijskog komesara zatražio je informaciju, da li je Uprava policije od PIO/MIO zatražila listing odnosno potvrdu o stažu za policijske službenike, državne službenike i namještenike u MUP-u Kantona Sarajevo koji u toku 2018. godine ispunjavaju uslove za penzionisanje, te da li je uskladila evidencije za navedena lica sa PIO/MIO. 


Isto tako, zatražena je detaljna informacija po prijedlogu povlačenja jednog policijskog službenika MUP-a Kantona Sarajevo koji je eksterno premješten u MUP FBiH i poduzetim aktivnostima o provjeri radnog staža u smislu ispunjavanja uslova za penzionisanje i njegovom hitnom penzionisanju u slučaju postojanja uslova za navedeno. 


Kako je kadrovska kapacitiranost Uprave policije od iznimne važnosti za rad Uprave policije i sigurnost građana, Nezavisni odbor traži od policijskog komesara dostavljanje informacije u vezi zaključenja ugovora o radu za novoprimljenih 120 policijskih službenika. 


- Naime, MUP Kantona Sarajevo je potpisao ugovor sa 118 službenika iz razloga što su dva kandidata odustala, pa je nejasno zašto Uprava policije nije  pozvala  slijedeća dva kandidata sa rang liste koji ispunjavaju uslove za prijem - pojašnjava Odbor. 

 

(FENA/ad)

BLIN
KOMENTARI