DEPO ISTRAŽIVANJE - EU INTEGRACIJE/ Znate li šta je ‘EU4Business’?

Ostani ovdje, radi sa inostranstvom: Novi biznis za nova radna mjesta - više od 16 miliona eura stiže u BiH...

Biznis Klub 26.06.18, 14:06h

Ostani ovdje, radi sa inostranstvom: Novi biznis za nova radna mjesta - više od 16 miliona eura stiže u BiH...
Hoće li projekat „EU4Business“ zaista i polučiti zacrtana očekivanja ili ih čak premašiti, pokazat će se nakon četiri godine. No jedno je sigurno - u BiH postoji veliki broj uspješnih privrednika uprkos teškim ekonomskim uslovima u kojim opstaju i stvaraju. Mnogi ljudi na lokalnim nivoima naporno rade, ali često nemaju dovoljno resursa kako bi taj rad donio realan rezultat. Ovo je još jedna šansa da se ta situacija promijeni

 

Piše: Angelina ALBIJANIĆ-DURAKOVIĆ


Iako je na bh. tržištu sve manje novca, a domaća privreda dahće pod teretom siromašne ekonomije, razvoj je ipak moguć zahvaljujući, između ostalog, i evropskim projektima koji su spremni finansijski pomagati domaće poduzetnike.

 
Jedan od tih projeketa je i “EU4Business” putem kojeg će privatne firme, poljoprivrednici i poduzetnici u BiH dobiti priliku za još jedan finansijski poticaj ukupne vrijednosti od 16,1 milion eura.


Evropska unija u ovom projektu učestvuje sa 15 miliona, a Vlada Njemačke sa 1,1 milion eura, projekat će trajati do marta 2022. godine, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa institucijama Bosne i Hercegovine.

 

lars-gunnar-wigemark
Lars-Gunnar Wigemark: Smatram da lokalnim vlastima uglavnom nedostaju resursi za adekvatne servise za građane i biznis. Ovaj projekat će podržati poslovne ideje mladih profesionalaca putem start-upa i digitalnog poduzetništva

- Za direktnu finansijsku podršku firmama predviđeno je 10 miliona eura, od čega 4,5 miliona za izvozno orijentirane sektore, 3 miliona za poljoprivredno-prehrambeni sektor, 1,5 miliona za turizam i 1 milion za poduzetništvo. Firme će moći aplicirati za podršku putem javnih poziva koji će biti objavljeni na stranici Delegacije EU u BiH. Institucije Bosne i Hercegovine također će dobiti tehničku pomoć u sklopu projekta kako bi razvile mjere podrške za razvoj privatnog sektora, pojašnjavaja Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH.


OSTANI U ZEMLJI, RADI SA INOSTRANSTVOM: Inače, ovaj projekat dio je širih napora EU da podrži lokalni ekonomski razvoj u BiH i nadovezat će se na rezultate druga dva projekta Evropske unije – “Posjete lokalnim zajednicama” i “Inicijativa za lokalnu vlast”.


- Smatram da lokalnim vlastima uglavnom nedostaju resursi za adekvatne servise za građane i biznis. Ovaj projekat će podržati poslovne ideje mladih profesionalaca putem start-upa i digitalnog poduzetništva. Žene i druge ranjive grupe u ruralnim sredinama također će imati koristi od projekta putem inkluzivnog poduzetništva. Projekat će također pomoći digitalizaciji cijele zemlje - kazao je šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark povodom početka implementacije “EU4Business”.


Osim toga, uz finansijsku i tehničku podrška za mala i srednja preduzeća, projekat „EU4Business“ će podržati i poslovne ideje mladih profesionalaca putem start-upa i digitalnog poduzetništva ("ostani u  zemlji, radi sa inostranstvom").


- Pored projekta komuniciranja sa lokalnim zajednicama i Inicijative za lokalne vlasti, „EU4Business“ je još jedna EU inicijativa koja se fokusira na lokalne zajednice. Sve one podržavaju dobro upravljanje i osnaživanje bh. ekonomije, a cilj mu je, između ostalog, i borba protiv društvene isključenosti i smanjenje siromaštva - dodaje Jamila Milović-Halilović.

 

brigitte-heuel-rolf
Brigitte Heuel-Rolf: „EU4Business“ je izvanredna prilika za domaće firme i institucije da apliciraju za dostupne grantove i da se fokusiraju na izvozne mogućnosti i jačanje konkurentnosti i inovativnih pristupa

Direktorica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) Brigitte Heuel-Rolf napominje i da je cilj projekta pomoći firmama da budu konkurentnije i inovativnije.


- „EU4Business“ je izvanredna prilika za domaće firme i institucije da apliciraju za dostupne grantove i da se fokusiraju na izvozne mogućnosti i jačanje konkurentnosti i inovativnih pristupa – ističe Heuel-Rolf.


KADA POČINJU PRVI JAVNI POZIVI: Prema riječima Gligora Stojkova, menadžera projekta ispred Njemačke organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, prvi javni pozivi „EU4Business“ projekta za dodjelu bespovratnih sredstava bit će objavljeni već krajem ove godine, a nastavit će se i tokom 2019. Direktni korisnici finansijske podrške bit će firme, farmeri i preduzetnici. GIZ ima odgovornost nad implementacijom ovog projekta u vezi turizma i  izvozno-orijentisanih sektora.


- Bit će dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4,5 miliona eura za povećanje međunarodne konkurentnosti BiH izvoznika, njihovu veću integraciju na međunarodna tržišta, kao i za povezivanje sa inovacijskim centrima u EU. Digitalizacija, napredno korištenje ICT-a i savremenih tehnologija te korištenje tokova informacija i znanja dobit će dodatnu potporu kao pokretači ekonomskog rasta i inovacija. Pri tome će se projekat osloniti na nalaze „Studije o inovativnim kapacitetima i potencijalima u firmama unutar izvoznih sektora“, ćime će slijediti zahtjeve i potrebe firmi za iskorištavanje njihovih inovacijskih potencijala - pojašnjava Stojkov.


U oviru projekta „EU4Business“ Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO) zadužena je za podršku i unaprijeđenje razvoja preduzetništva u BiH.


- Podrška će se ogledati kako u pomoći za uspostavljanju novih biznisa (start-up), tako i u unaprijeđenju poslovanja postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Bosne i Hercegovine. Podrška će biti pružena kroz tehničku/stručnu pomoć institucijama i organizacijama koje pružaju usluge za razvoj biznisa (uključujući i finansijske programe), te kroz formiranje finansijskog instrumenta (grant šeme) koji će biti plasirani putem ILO mehanizma koji predviđa formiranje lokalnih partnerstava za zapošljavanje - naglašava u razgovoru za DEPO Portal Katarina Crnjanski-Vlajčić, koordinator projekta ispred ILO-a.

gligor-stojkov

Šta znači razvoj turizma u lokalnim bh.zajednicama?

Turizam doprinosi samo sa 2,5% BDP-u BiH, odnosno oko 3% od ukupno zaposlenih (podaci iz 2016: World Travel & Tourism Council - Economic Impact 2017 Bosnia And Herzegovina). Međutim, jasno je da bh. turizam ima puno toga ponuditi svijetu i da postoje potencijali koji još nisu u potpunosti iskorišteni.
- GIZ će u svom dijelu projekta putem javnih poziva dodijeliti bespovratna sredstva uiznosu od 1,5 miliona eura za razvoj novih turističkih proizvoda i bolji pristup na međunarodna tržišta. Očekivani rezultati uključuju: 50 novih radnih mjesta, najmanje 30 firmi imat će poboljšanu turističku ponudu i pristupe novim tržištima, dok će se za 10% povećati prihodi od prodaje kod ciljanih korisnika, navodi Stojkov.

 
PODRŠKA INOVACIJAMA, TURIZMU I ŽENAMA: Ona ističe i da će u fokusu biti podrška inovativnim biznis idejama čiji su pokretači prvenstveno mlade osobe i žene.


- Projekat će posebnu pažnju obratiti i na sektore djelovanja – izvozno orjentisane djelatnosti, razvoj poljopriverede i proizvodnja zdrave hrane, te turizam. Kako bi generisali najbolje inovativne biznis ideje, ILO će posebnu podršku usmjeriti ka kreiranju institucionalnih kapaciteta za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja na lokalnom nivou, putem partnerstava a kroz izgradnju njihovih kapaciteta za pružanje usluga za podrušku biznisima (uključujući razvoj ljudskih resursa, makreting, plasman proizvoda, finansijske i pravne usluge) - kaže Crnjanski-Vlajčić.


Kod podrške u turizmu, projektni tim će razmatrati različite turističke niše, npr. eko-turizam, turizam koji se temelji na kulturnom naslijeđu vanjsko-rekreativni turizam, i sl., s naglaskom na integraciju na međunarodna tržišta, ali i poboljšanje kvaliteta turističkih proizvoda i ponude.


- Projekat će se, u skladu s primljenim aplikacijama, fokusirati na tri do pet turističkih lokaliteta u BiH sa najvećim potencijalom za razvoj. Podržat će se lokalna razvojna partnerstva između npr. turističkih firmi i operatera, upravljača prirodnim parkovima, organizacija za razvoj kulturne baštine, lokalnih samouprava, i drugih aktera. Uz to, bh. turizam može profitirati od digitalizacije u preduzetništvu i veće upotrebe modernih ICT alata usmjerenih na npr. privlačenje klijenata koji tipično nisu lokalni, već dolaze iz drugih regija i iz inostranstva - precizira Gligor Stojkov.

 

KAKVI SE REZULTATI OČEKUJU?

Iz GIZ-a navode da se provedbom projekta „EU4Business“ očekuju vrlo konkretni rezultati na terenu, a zacrtano je sljedeće:

 

  • implementiranje 100 manjih razvojnih projekata
  • pokretanje 80 novih biznisa,
  • podrška za 500 mladih preduzetnika, farmera i firmi,
  • 15% povećanje izvoza u ciljanim kompanijama,
  • 10%  povećanje prihoda od prodaje kod ciljanih korisnika (turizam i poljoprivredno-prehrambeni sektor),
  • stvaranje 300 novih radnih mjesta.


Stojkov dodaje:


- Kada su pitanju očekivani rezultati u izvoznim sektorima, oni uključuju 150 novih radnih mjesta, najmanje 100 firmi koristit će digitalna rješenja i e-biznis usluge u svom radu, dok će se za 15% povećati izvoz kod ciljanih korisnika.

 
U organizaciju ILO ostiču da u naredne četiri godine, sa sredstvima koja su im na raspolaganju, očekuju:

 

  • Snažnu promociju preduzetništva, sa posebnim osvrtom na preduzetništvo mladih i žena,
  • Osnaživanje najmanje 300 mladih osoba za pokretanje inovativnih biznisa širom BiH, od čega minimalno 25 pokreće sopstveni biznis;
  • Osnaživanje žena za pokretanje inoviativnih biznisa širom BiH, od čega minimalno 25 pokreće sopstveni biznis;
  • Pokretanje partnerstava za promociju i podršku preduzetnišva na najmanje 5 lokacija.

 

Hoće li projekat „EU4Business“ zaista i polučiti zacrtana očekivanja ili ih čak premašiti, pokazat će se nakon četiri godine. No jedno je sigurno - u BiH postoji veliki broj uspješnih privrednika uprkos teškim ekonomskim uslovima u kojim opstaju i stvaraju. Mnogi ljudi na lokalnim nivoima naporno rade, ali često nemaju dovoljno resursa kako bi taj rad donio realan rezultat. Ovo je još jedna šansa da se ta situacija promijeni.

 

Prethodne EU reportaže čitajte OVDJE.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

BLIN
KOMENTARI