BiH jedna od rijetkih zemalja bez registra pedofila

RS do oktobra dobija Registar, u FBiH ništa novo: (Ne) treba se znati ko je pedofil

Hronika 16.05.18, 09:23h

RS do oktobra dobija Registar, u FBiH ništa novo: (Ne) treba se znati ko je pedofil
Sanja Džombić iz Ministarstva pravde RS-a smatra da će ovakva baza podataka značajno doprinijeti povećanju nivoa zaštite djece

 

BiH još uvijek je jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja na državnom nivou nema regisBiH jedna od rijetkih zemalja bez registra pedofilatar seksualnih prestupnika nad maloljetnicima, odnosno registar pedofila koji bi bio na jednom mjestu. Za razliku od nadležnih sa područja FBiH, gdje se, po svemu sudeći, na ovom polju još ništa ne dešava, u Republici Srpskoj već se počelo sa upisivanjem imena u Registar.

 

Prema riječima Danice Gnjatović, portparola MUP-a RS-a, koja je zadužena za formiranje registra lica osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, određeni spisak imena već postoji, ali se imena ipak ponovo moraju unijeti u Registar. Gnjatović pojašnjava da MUP RS-a mora do oktobra ove godine uspostaviti Registar, prenosi Oslobođenje.

 

Dodaje da podaci upisani u Registar predstavljaju tajnu.

 

- Podaci iz Registra mogu se dati sudu, tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica upisanog u Registar, odnosno tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova u vezi sa otkrivanjem učinilaca krivičnih djela za čije učinioce se podaci upisuju u Registar, nadležnim organima za izvršenje krivičnih sankcija i nadležnim organima koji učestvuju u postupku davanja uslovnog otpusta, amnestije ili pomilovanja. Podaci se mogu dati i organima i organizacijama, ustanovama, institucijama i udruženjima koji u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt sa djecom ako za to postoji opravdan interes, kao i drugim organima, organizacijama i ustanovama koje su nadležne za vođenje postupaka za ostvarivanje zaštite prava i interesa djece, pojašnjava Gnjatović, te naglašava da se podaci mogu dati i inostranim državnim organima, u skladu sa pravilima međunarodne pravne pomoći.

 

Za razliku npr. od Hrvatske, gdje se nakon pet godina imena osuđenih pedofila brišu iz Registra, u RS-u se to neće raditi.

 

- Podaci iz Registra vode se trajno i ne brišu se, jasna je Gnjatović.

 

Sanja Džombić iz Ministarstva pravde RS-a smatra da će ovakva baza podataka značajno doprinijeti povećanju nivoa zaštite djece.

 

- Bilo bi korisno da po sličnom modelu po kojem je izrađen Registar u RS-u postupe i ostali nivoi vlasti u BiH, a s krajnjim ciljem unapređenja u prevenciji i suzbijanju ovog oblika kriminaliteta, mišljenja su u Ministarstvu pravde RS-a.

 

Džombić navodi da je cilj da sva lica pravosnažno osuđena za navedena krivična budu pod stalnim nadzorom nadležnih institucija, da se prati njihovo kretanje kako bi im se onemogućilo da, nakon izdržane kazne, rade sa djecom, ali i da se približavaju objektima u kojima borave djeca.

 

Čitav tekst čitajte OVDJE.

 

(Oslobođenje, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/az)

BLIN
KOMENTARI