proglašen krivim po tri tačke optužnice

Vojislav Šešelj pravosnažno osuđen na deset godina zatvora

Front 11.04.18, 14:46h

Vojislav Šešelj pravosnažno osuđen na deset godina zatvora
Šešelj je proglašen krivim po tri tačke optužnice za progon, deportacije i druga nečovječna djela

 

Međunarodni rezidualni Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) u Haagu danas je na 10 godina zatvora pravosnažno osudio Vojislava Šešelja, po tri tačke optužnice za progon, deportacije i druga nečovječna djela.

 

Osuđen je po tačkama 1, 10 i 11, za poticanje progona, prisilno raseljavanje, deportacije i drugih nehumanih djela, prisilno premještanje, kao zločina protiv čovječnosti i za činjenje progona, kršenje prava na sigurnost u u Vojvodini.

 

- Sud proglašava Šešelja krivim i izriče mu 10 godina zatvora. Šešeljeva je kazna odslužena, imajući u vidu da se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru MKSJ tokom suđenja. Odbija se žalbu optužbe u svim drugim askpektima - kazao je Meron.

 

Meron je rekao da je u skladu sa pravilom 125 C, Pravilnika Šešeljava kazna odslužena, imajući u vidu da se u kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru MKJ tokom suđenja od 14. februara 2003. do 6. novembra 2013. godine.

 

Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u svojoj presudi izrečenoj 31. marta 2016. godine, oslobodilo je Vojislava Šešelja po svim tačkama optužnice.

 

Šešelj nije prisustvovao ni današnjoj presudi, što je i ranije najavio, te je sud zadužio američku pravnicu Collen Rohan da zastupa njegove proceduralne interese.

 

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovao je 22. decembra 2010. Mehanizam radi provođenja više osnovnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ-a poslije okončanja njihovih mandata, uključujući okončanje ograničenog broja predmeta koji su nasljeđeni iz rada dvaju sudova.

 

(FENA/mr)

BLIN
KOMENTARI