Vlada FBiH donijela nova pravila

Utvrđen Nacrt zakona o ugostiteljstvu FBiH: Intenzivniji inspekcijski nadzori, registar ugostitelja, novi uslovi...

Hronika 19.10.17, 16:08h

Utvrđen Nacrt zakona o ugostiteljstvu FBiH: Intenzivniji inspekcijski nadzori, registar ugostitelja, novi uslovi...
Za početak rada ugostiteljskog objekta moraju biti obezbijeđeni poslovni prostor, uređaji, oprema i ispunjeni standardi i uslovi u pogledu zaposlenih osoba

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o ugostiteljstvu FBiH.

 

Njegov cilj je da doprinese suzbijanju sive ekonomije i obezbijedi bolju zaštitu korisnika ugostiteljskih usluga.

 

S tim u vezi, predloženim rješenjima se nastoji uvesti više discipline u tu oblast. Predviđa se osnivanje registra ugostiteljstva u Federaciji BiH kojim bi bili obuhvaćeni svi subjekti koji se bave tom djelatnošću.

 

Također, omogućava se uvođenje fizičkih osoba iznajmljivača u sistem u Federaciji BiH. S tim u vezi jača se odgovornost svih subjekata u pogledu organizacije i pružanja ugostiteljskih usluga.

 

Prednacrtom su jasnije podijeljene nadležnosti federalnih i kantonalnih organa, kao i inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima. Odredbe tog prednacrta su u potpunosti usaglašene sa Zakonom o prekršajima.

 

Nacrt zakona ugostiteljskom djelatnošću smatra pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Ta djelatnost može biti obavljana i u prijevoznom sredstvu, te kao osnovna i sporedna.

 

Ugostiteljstvom se ne smatra, između ostalog, pružanje usluga ishrane i smještaja u objektima ustanova socijalne pomoći, zdravstva, odgoja i obrazovanja, ako te usluge pružaju uposlenici navedenih ustanova uposlenicima ili korisnicima svojih ustanova, ili uposlenicima ili korisnicima neke druge od ovih ustanova. To nije ni pružanje usluga ishrane (“toplog obroka”), napitaka i bezalkoholnih pića, bez namjere sticanja dobiti ili drugih privrednih koristi, koje za potrebe svojih uposlenika organizuju pravne i fizičke osobe, te federalni organi i organizacije i drugi organi uprave i organizacije u svojim poslovnim prostorijama i prostorima u toku radnog vremena.

 

Za početak rada ugostiteljskog objekta moraju biti obezbijeđeni poslovni prostor, uređaji, oprema i ispunjeni standardi i uslovi u pogledu zaposlenih osoba.

 

Ugostitelj može započeti pružati usluge kada nadležnom organu uprave podnese zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s potrebnom dokumentacijom i priloži ovjerenu pisanu izjavu kojom garantuje da su ispunjeni zakonski uslovi.

 

Ako ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost kao pravna osoba, a djelatnost u više objekata, dužan je da u svakom od njih obrazuje poslovnu jedinicu (podružnicu) i pribavi potrebno rješenje.

 

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta posebnog standarda, odnosno oznake kvaliteta koja nije utvrđena rješenjem.

 

U ugostiteljskim objektima je zabranjeno prodavati i posluživati alkoholna pića osobama mlađim od 18 godina, a u objektu u kojem se poslužuju alkoholna pića, mora na vidnom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani posluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

 

Rješenje o osnivanju ugostiteljske radnje bit će izdato osobi koja je državljanin BiH, posjeduje najmanje III stepen stručne spreme, udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima, da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti, te ako ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu i da taj prostor ispunjava propisane minimalne uslove.

 

Prema Nacrtu zakona, hotel je ugostiteljski objekаt zа smještаj u kojem se pružаju usluge smještаjа, ishrаne i pićа i druge uobičаjene u ugostiteljstvu, minimаlnog kаpаcitetа deset smještаjnih jedinicа.

 

Motel je ugostiteljski objekаt zа smještаj u kojem se pružаju usluge smještаjа, ishrаne i pićа, u pravilu smješten uz sаobrаćаjnicu izvаn nаseljenog mjestа, nаmijenjen krаćem zаdržаvаnju gostiju, minimаlnog kаpаcitetа pet smještаjnih jedinicа.

 

Hostel je takav objekat u kojem se, po prаvilu, obezbjeđuje ležаj u višekrevetnim sobаmа (zаjedničko korištenje sobe), u kojem mora biti obezbijeđeno čuvanje stvari gostiju i u kojem mogu biti pružane usluge ishrаne i pićа gostima.

 

Restoran je prostorno-funkcionalna cjelina u kojem se na osnovu tehničko-tehnoloških i organizaciono-kadrovskih karakteristika obezbjeđuje pružanje ugostiteljskih usluga hrane, pića i napitaka.

 

Pojedine ugostiteljske usluge mogu povremeno biti pružane izvan ugostiteljskog objekta - na sajmovima, festivalima, vašarima, prigodnim proslavama, na drugim javnim manifestacijama ili na prostorima namjenski uređenim za pružanje ugostiteljskih usluga, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

(Fena/aš)

BLIN
KOMENTARI