Novina u glasanju na izborima 2018. godine

Kako će slijepa i slabovidna lica, ali i osobe sa invaliditetom dobiti ista prava kao i drugi građani?

Front 08.09.17, 09:49h

Kako će slijepa i slabovidna lica, ali i osobe sa invaliditetom dobiti ista prava kao i drugi građani?
Ovaj sistem glasanja, osim što je prvenstveno namijenjen slijepim i slabovidnim osobama, prilagodljiv je i osobama sa intelektualnim teškoćama, kao i osobama sa invaliditetom koje uslijed arhitektonskih barijera nisu u mogućnosti dati svoj glas dolaskom na izborno mjesto

 


Javnosti je već poznato da su u toku pripreme za Izbore 2018. i da je u skladu sa tim Centralna izborna komisija BiH u julu ove godine prihvatila izvještaj Interresorne radne grupe za analizu stanja i predlaganje modaliteta za uvođenje novih tehnologija u izborni proces. Tom prilikom usvojeni su zaključci kojim se ministarstva na državnom nivou i Centralna izborna komisija obavezuju nastaviti pratiti inovacije u oblasti IKT-a, koje će biti primjenjive u izbornom procesu.


U skladu sa tim, Centralna izborna komisija BiH je formirala Ad hoc radnu grupu koju čine po dva predstavnika iz CIK-a i Ministarstva za promet i komunikacije, koja će imati uvid u tehnologije i biti zadužena za testiranje istih radi odabira i primjenjivanja u izbornom procesu koji je pred nama.


Jedna od tih inovacija je i inovacija Amira Mujezina, po Javnom pozivu koji je Centralna izborna komisija BiH uputila 2. marta 2017. domaćim i stranim organizacijama i pojedincima da se uključe u analizu stanja i predlože nove modalitete u izbornom procesu.


Mujezin je predao prijedlog projekta pod nazivom „Sistem telefonskog glasanja koncept 2018.“ koji se tiče glasanja slijepih osoba koje su do sada glasanje mogle obaviti jedino preko posrednika, nemajući mogućnosti da na bilo koji način provjere da li je glasanje izvršeno prema volji i želji osoba sa invaliditetom.


Shodno iskazanom obostranom interesu, sistem će biti prezentovan članovima Ad hoc radne grupe u skladu sa primljenim pozivom. U fazi priprema za uvid u rad sistema 25. avgusta 2017. godine poslati su odgovori na pitanja koja je uputio CIK u saradnji sa Ministarstvom za promet i komunikacije. Da bi sistem elektronskog glasanja dobio na značaju i bio uvršten u Izborni zakon, u skladu s tim poslat je 30. avgusta 2017. dopis na imena 42 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i 11 članova Interresorne radne grupe za analizu stanja i predlaganje modaliteta za uvođenje novih tehnologija u izborni proces.
 

- Radi se o sistemu koji je inovativan, procedura glasanja vrlo jednostavna, i finansijski potpuno prihvatljiv iz razloga što bi prve godine sistem državu koštao svega 5 KM, dok bi u narednim izbornim ciklusima cijena bila niža. Sistem predviđa način kojim bi putem poziva na određeni broj i unošenja šifre koju bi slijepim osobama dostavio CIK na Brajevom pismu, uslijedilo glasovno iščitavanje svih stranaka i kandidata za sve nivoe vlasti koji se biraju. Glasanje bi bilo maksimalno zaštićeno, jer bi osobe sa invaliditetom na kućnu adresu dobile vaučer sa kodom koji bi bio poznat samo glasaču i članu CIK-a koji je zadužen za ovaj sistem. Sam postupak glasanja trajao bi 2-5 minuta. Nakon glasanja vaučer sa kodom bio bi neupotrebljiv, pojašnjava Amir Mujezin.


On naglašava i da je ovaj sistem glasanja, osim što je prvenstveno namijenjen slijepim i slabovidnim osobama, prilagodljiv je i osobama sa intelektualnim teškoćama, kao i osobama sa invaliditetom koje uslijed arhitektonskih barijera nisu u mogućnosti dati svoj glas dolaskom na izborno mjesto.


Ovaj sistem bi svima dao jednake mogućnosti da sudjeluju u obavljanju građanskih dužnosti.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

BLIN
KOMENTARI