zbog nepoštivanja naloga

RAK izrekao visoku novčanu kaznu RTRS-u i generalnom direktoru Drašku Milinkoviću

Hronika 31.08.17, 15:24h

RAK izrekao visoku novčanu kaznu RTRS-u i generalnom direktoru Drašku Milinkoviću
Radio televizija Republike Srpske nije postupila po nalogu Agencije da izvrši priključenje Televizije K3 d.o.o. iz Prnjavora na digitalno zemaljsko emitovanje u Multipleks-u A u digitalnom području Kozara

 

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) izrekla je Radio televiziji Republike Srpske (RTRS) novčanu kaznu u iznosu od 45.000,00 KM zbog nepostupanja po nalogu iz Zaključka Agencije, radi kršenja člana 46. Zakona o komunikacijama i člana 143. Pregleda povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Regulatorna Agencija za komunikacije, kao i novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 KM generalnom direktoru Radio televizije Republike Srpske, Drašku Milinoviću, kao odgovornom licu.


Radio televizija Republike Srpske nije postupila po nalogu Agencije da izvrši priključenje Televizije K3 d.o.o. iz Prnjavora na digitalno zemaljsko emitovanje u Multipleks-u A u digitalnom području Kozara.


Naime, Agencija je prema odluci Vijeća ministara BiH ovlaštena za izdavanje saglasnosti  za digitalno zemaljsko emitovanje TV stanicama u BiH koje trpe smetnje zbog početka digitalnog emitovanja u BiH, poput TV K3, te je ovlaštena da donošenjem Zaključka primjeni izvršne mjere koje se moraju ispoštovati u određenom roku, što RTRS nije učinila.


Tokom postupka, RTRS je osporavala zakonitost Odluke koju je donijelo Vijeće ministara BiH, a na osnovu koje je Agencija izdala nalog. U izjašnjenju, RTRS je isticala ulogu koja je u procesu digitalizacije dodijeljena javnim RTV servisima  u pogledu korištenja Multipleks-a A (MUX A) i Multipleks-a  B (MUX B), na način da je svako priključenje komercijalnih televizija na zahtjev Agencije  smatrala osporavanjem prava na imovinu RTRS-a, odnosno opreme za digitalno emitovanje.


Vodeći se članom 4. Pregleda povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Regulatorna agencija za komunikacije, a u kojem se, između ostalog, navodi da svi korisnici dozvola Agencije imaju prava propisana odgovarajućom dozvolom Agencije i dužna su pridržavati se Zakona, svih propisa Agencije i uslova dozvole, nepostupanjem po zahtjevu,  RTRS  je onemogućila Agenciju da izvršava svoje obaveze u procesu digitalizacije utvrđene Odlukom koju je donijelo Vijeće ministara BiH, a koja obavezuje i uključuje prava i obaveze kako Agencije, tako i javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI