iz vodovoda pojašnjavaju

VIK: Uzimanje vode s izvorišta Tilava nije sporno ali ne rješava snabdijevanje KS

Hronika 10.08.17, 16:02h

VIK: Uzimanje vode s izvorišta Tilava nije sporno ali ne rješava snabdijevanje KS
Navode da su na inicijativu KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo pokrenute aktivnosti na rješavanju problema korištenja njihovog kanalizacionog sistema od KP Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo

 

Iz KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Sarajevo danas je saopćeno da dodatne količine vode sa izvorišta "Tilava" ne bi riješile problem vodosnabdijevanja Sarajeva, ali su ipak značajne i njihovo daljnje preuzimanje nije sporno. 

 

Navode da su na inicijativu KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo pokrenute aktivnosti na rješavanju problema korištenja njihovog kanalizacionog sistema od KP Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo. Tokom 2016. održano je nekoliko sastanaka gdje se došlo na ideju međusobnog kompenziranja u smislu da to preduzeće njima isporučuje višak količina vode iz svog sistema u zamjenu za odvodnju i tretman otpadnih voda koji koriste infrastrukturu KJKP "VIK" Sarajevo.

 

Podsjećaju da je u periodu prije 1992. taj sistem bio integralni sistem za vodosnabdijevanje grada i voda je sa Tilave u punom kapacitetu distribuirana u Rezervaor "Hrasno" (cca 150 l/s). Za tu namjenu izgrađen je i tunel Hrasno kroz koji je položena vodovodna cijev, a koji je tokom ratnih dešavanja bio stavljen van funkcije. Svi učesnici u projektu makismalno su se potrudili da taj objekat dovedu u funkcionalno stanje, što je i učinjeno.

 

Međutim, kapacitet i količine vode koje je vodovod Istočno Sarajevo distribuirao sa vodovoda Tilava ograničene su pritiskom i profilom njihovog vodomjera koji se nalazi na ulazu u tunel i što je u konačnici iznosilo u prosjeku 20 l/s pri pritisku od 0,7 bara (tokom 24 sata). Dotok i te količine vode prestao je na inicijativu vodovoda Istočno Sarajevo iz razloga tehničkih problema (prema informacijama iz VIK-a Istočno Sarajevo kvar na mješaču za koagulante).

 

- Nije sporno dalje preuzimanje svih količina vode od strane VIK-a, ukoliko se garantuje njena stabilnost u narednom periodu, jer nam svaki duži prekidi dotoka vode stvaraju dodatne pobleme i zahtijevaju uspostavljanje ponovnog ispiranja i dezinfekcije cjevovoda (kroz Tunel Hrasno) - saopćeno je iz KJKP VIK Sarajevo.

 

Također, naglašavaju da količine vode od 20 l/s nikako ne rješavaju problem vodosnabdijevanja KS, ali su svakako značajne obzirom da je sušni period i da je dotok sa svih izvorišta u konstanom padu, s tim u vezi ističu da KJKP VIK Sarajevo u svom sistemu vodosnabdijevanja svakodnevno isporuči prema glavnim rezervoarima u Kantonu Sarajevo cca 3.200 l/s.

 

Međutim, u sjeni svih ovih dešavanja ostao je nerazjašnjen status preuzimanju obaveza Vodovoda Istočno Sarajevo, što je KJKP VIK zatražio a odnosi se na poštivanje obaveza ispuštanja otpadnih i kanalizacionih voda iz kanalizacionog sistema Istočnog Sarajeva u kanalizacioni sistem VIK-a. Naime, na lokaciji Dobrinje sav kanalizacioni sistem Istočnog Sarajeva se upušta u sistem VIK, bez utvrđivanja zakonom propisanih obaveza i bez naknada predviđenih za tu namjenu.

 

S tim u vezi KJKP VIK Sarajevo očekuje potpunu primjenu Zakona o vodama, Pravilnika  o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizacionu mrežu i drugih podzakonskih akata, posebno od kada je u rad pušten prečistač Butila i od kada je u funkciji i prečišćavanje otpadnih voda.

 

- Saradnja između ova dva preduzeća je od početka bila korektna i nadamo se da će tako i ostati. U narednih nekoliko dana će svakako biti održan sastanak kako bi bili nastavljeni daljnji pregovori i usaglašavanje oko naših zahtjeva obzirom da uslugu odvodnje i tretmana otpadnih voda koriste bez naknade, koja svakako se može rješiti i putem kompenzacije za preuzetu količinu pitke vode - navedeno je u saopćenju KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo.

 

(FENA/mr)

BLIN
KOMENTARI