izdržite još neko vrijeme

VIK odbacuje kritike i najavljuje stabilizaciju vodosnabdijevanja: Uskoro nove pumpe i oprema...

Hronika 28.07.17, 15:25h

VIK odbacuje kritike i najavljuje stabilizaciju vodosnabdijevanja: Uskoro nove pumpe i oprema...
Radi se o pumpama i pratećoj opremi donaciji istanbulskog vodovoda u vrijednosti od milion KM, te projektu koji će uskoro biti realiziran

 

Vodosnabdijevanje Kantona Sarajevo (KS) uskoro će biti stabilizirano, čemu će, među ostalim, doprinijeti i ugradnja novih pumpi i opreme u sklopu četiriju bušotina na lokalitetu izvorišta Bačevo, a što će osigurati dodatnih 200 litara pitke vode u sekundi za područje Kantona.

 

Radi se o pumpama i pratećoj opremi donaciji istanbulskog vodovoda u vrijednosti od milion KM, te projektu koji će uskoro biti realiziran.

 

Najavljeno je to danas na pres-konferenciji KJKP „Vodovod i kanalizacija“ (ViK) d.o.o. Sarajevo na kojoj je menadžment tog preduzeća predstavio stanje u sistemu vodosnabdijevanja, a uoči rasprave o Izvještaju o radu ViK-a za 2016. godinu, koji je na dnevnom redu sjednice Skupštine KS-a, zakazane za 31. juli.

 

Generalni direktor VIK-a Nezir Hadžić istaknuo je da je otkako je na čelu uprave ovog preduzeća oformljena služba za otkrivanje nelegalne potrošnje, te poduzet čitav niz mjera i aktivnosti radi normalizacije sistema vodosnabdijevanja, uključujući ulaganja vlastitih sredstava u rekonstrukciju mreže, nabavku opreme i mehanizacije, kao i unapređenje naplate potraživanja ( od februara do danas u odnosu na isti period prošle godine naplata je povećana za 1,4 miliona KM).

 

Hadžić je odbacio kritike izrečene na račun menadžmenta ViK-a, a koje  dolaze od premijera KS-a Elmedina Konakovića, te ustvrdio da je stanje u svim segmentima rada znatno unaprijeđeno, uz opasku „da se ne radi o nesposobnosti nove uprave, nego, kako se čini,  o njenoj nepodobnosti“.

 

Istaknuo je da su u proteklom periodu započete aktivnosti na alternativnom snabdijevanju električnom energijom na izvorištu Bačevo, te da su u vrhu prioriteta otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži, pri čemu je unutarnjom preraspodjelom udvostručen broj ekipa, angažiranih na tom poslu.

 

Istovremeno, ukazao je na problem permanentnog smanjenja budžetskih izdvajanja za ViK u posljednjih nekoliko godina, te podsjetio na procedure u vezi s kreditom EBRD-a u iznosu od 25 miliona eura koji će, kada bude operativan, omogućiti nova ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže, a što će rezultirati smanjenjem gubitaka u distribuciji vode, odnosno njenoj normalizaciji.

 

Hadžić je govorio i o 'procesu detekcije' kojim bi trebalo utvrditi dijelove mreže na kojima voda istječe iz sistema, a za što je Vlada KS-a izdvojila dva miliona KM, navodeći da bi taj posao ViK mogao realizirati vlastitim snagama, te se usprotivio angažiranju eksternih konsultanata na tom planu.  

 

O prioritetima ViK-a govorili su i predsjednik Nadzornog odbora Tajib Delalić, izvršna direktorica za ekonomske poslove Šaćira Mrndžić, izvršni direktor za vodovodni sistem Kenan Đipa i predsjednik Sindikalne organizacije u ovom preduzeću Rasim Ljutević.

 

Uporedo s pomacima na tehničkom planu, napravljeni su, kako je rečeno, i iskoraci na normativnom planu, uključujući reorganizaciju, sistematizaciju i racionalizaciju poslova u sklopu ViK-a.

 

Kada se radi o Izvještaju o poslovanju ViK-a u 2016., rečeno je da su prihodi ovog preduzeća u toj godini povećani za oko dva miliona KM u odnosu na prethodnu, ali da se povećao i gubitak za oko 1,9 miliona KM, što je uzrokovano isključivo uvećanim obimom utuženja pravnih osoba kako ne bi došlo do zastare. U pogledu ekonomskih parametara problem predstavljaju enormno visoki troškovi amortizacije (više od 18 miliona KM).

 

Prema prezentiranim pokazateljima, u 2016. su ostvarene značajne uštede u sklopu tekućeg poslovanja - nabavci rezervnih dijelova, materijalnih troškova..., a samo na troškovima goriva ostvarena je ušteda  od 50.000 KM.

 

Članovi uprave ViK-a podsjetili su i na projekat 'Crna i Bijela rijeka' čijom bi realizacijom bilo osigurano 1.600 litara vode u sekundi, što bi u kontekstu intenzivirane stanogradnje na području KS-a moglo doprinijeti dugoročnijem stabiliziranju vodosnabdijevanja.

 

Ocijenili su da je na tom planu neophodno osigurati sistemska rješenja te pozvali nadležne u KS-u da se intenzivnije uključe u njihovo iznalaženje.

 

 ViK raspolaže sa 63 rezervoara ukupnog kapaciteta 110.000  kubika, dok dnevna isporuka vode iznosi 240.000 kubika. Ukupna dužina  vodovodne mreže je oko 2.000 kilometara, od čega se na primarnu odnosi oko 1.200.    

    

(FENA//mr)

BLIN
KOMENTARI