ODGOVOR COD LUNA MREŽI ACCOUNT

ACCOUNT opasno izvrće činjenice: Od novinara-klevetnika pravi žrtvu, a ni trun saosjećanja prema prijavitelju korupcije?!

Hronika 10.07.17, 14:53h

ACCOUNT opasno izvrće činjenice: Od novinara-klevetnika pravi žrtvu, a ni trun saosjećanja prema prijavitelju korupcije?!
ACCOUNT opasno izvrće činjenice, od novinara-klevetnika po prvostepenoj presudi pravi žrtvu, ni pokazujući ni trun saosjećanja prema prijavitelju korupcije, koji je preživio stravičnu odmazdu sistema i neviđeni medijski linč, tvrdi se u odgovoru COD Luna

 

Iako je COD Luna samo iskazala žaljenje što je projekt ACCOUNT nagradio novinara koji je uvredljivim sadržajem oklevetao prijavitelja korupcije – za šta je prvostepeno osuđen – te tražila da se ta nagrada opozove, u odgovoru ACCOUNTA koji nas je nemalo iznenadio dobili smo optužbe za „nedobronamjenost, klevetu i pritisak na medije“, te smo stoga, s ciljem istinitog informisanja javnosti, dužni odgovoriti:


COD Luna je tražila od projekta ACCOUNT da javno objavi svoju odluku o opozivanju i povlačenju nagrade ACCOUNTA-a novinaru Omeru Hasanoviću „za najbolje izvještavanje o korupciji u 2015. godini“, jer je Općinski sud u Tuzli prvostepenom presudom broj 32 0 P 238939 15 P, od 03.07.2017.godine, potvrdio da je nagrađeni novinar Omer Hasanović u magazinu 'Mreža' na FTV-u tokom 2015.godine iznosio teške klevete i neistinite činjenice nedvosmisleno uvredljivog sadržaja na račun prijavitelja korupcije Zlatana Velagića i firme Tuzla Kvarc, čime je na direktan način kod javnog mijenja stvarao nagativnu sliku i pogrešan utisak o njima – kako stoji u sudskoj presudi.


Projekt ACCOUNT je odbio opozvati nagradu novinaru-klevetniku po prvostepenoj presudi Omeru Hasanoviću i pored predočene službene argumentacije (objavljene sudske presude) da je riječ o novinaru bez integriteta, koji je spreman lagati i klevetati čak i prijavitelje korupcije. Štaviše, ACCOUNT je Omeru Hasanoviću „još jednom čestitao na prošlogodišnjoj nagradi“. O tome se ACCOUNT javno oglasio na svojoj web stranici.


ACCOUNT je u svom odgovoru na javni poziv COD Luna nagradu koju je prilikom dodjele nazvao „nagradom za najbolje izvještavanje o korupciji“ u saopštenju preimenovao u „nagradu za istraživačko novinarstvo“, naglašavajući kako je dobijena za prilog „Ugodan let“ o „malverzacijama prilikom zapošljavanja na Tuzlanskom aerodromu“, i da nema veze s „dešavanjima oko firme Tuzla kvarc“.


COD Luna postavlja pitanje projektu ACCOUNT da li navođenje ovog argumenta – da je Hasanović nagrađen za neku drugu priču –  predstavlja pokušaj opravdanja dodjele nagrade Omeru Hasanoviću uprkos činjenici da je prethodno lažno izvještavao, što je prvostepenom presudom potvrđeno? Da li projekat ACCOUNT ovim argumentom želi javnosti poručiti da ugled i reputacija novinara koji je tendenciozno iznosio neistine u jednom tv prilogu nisu relevantni kod dodjeljivanja nagrade za neki drugi prilog? Da li ACCOUNT uzima u obzir da novinar kome se dokaže da je jednom beskrupolozno lagao i time do dna urušio svoj profesionalni integritet, da se onda svi radovi tog novinara stavljaju pod upitnik?


COD Luna smatra da je odgovor na ova pitanja najbolje dao Općinski sud u Tuzli, pa ćemo u interesu javnosti citirati relevantne dijelove:


"... u prilogu je tužitelj (op.a. Zlatan Velagić, prijavitelj korupcije) doveden u vezu sa finansiranjem terorizma i selefijskog pokreta ... sa ... Bilalom Bosnićem, za kojeg i tuženi (op.a. Omer Hasanović, novinar-klevetnik po prvostepenoj presudi) u prilogu tvrdi da je poznati svjetski terorista. Prema ocjeni ovog suda svi prednji navodi tuženih (op.a. Omer Hasanović i FTV) se ne mogu smatrati kao iznošenje mišljenja nego predstavljaju, po ocjeni ovog suda klevetu, jer izneseno izražavanje nema istinitost iznesenih činjenica... tuženi nisu pružili NITI JEDAN DOKAZ da su tvrdnje odnosno činjenice iznesene u spornim prilozima istinite ... ovakvim navodima tuženih ... na direktan način se kod javnog mijenja stvara negativna slika, predstava i pogrešan utisak o tužitelju, a nedvosmisleno je da su isti uvredljivog sadržaja."


ACCOUNT također napominje da je „žiri njihove novinarske nagrade potpuno nezavisan i da ACCOUNT nema utjecaja na njihove odluke, ali da ima puno povjerenje ACCOUNTA“.


COD Luna postavlja pitanje projektu ACCOUNT da li se ovim ograđuje od svoje odgovornosti za dodjelu nagrade ACCOUNTA i daljoj podršci njenom dobitniku i prebacuje odgovornost na žiri novinarske nagrade ACCOUNTA? Je li, prema tome, žiri ACCOUNTA adresa od koje se očekuje da se očituje o dodjeljenoj nagradi Omeru Hasanoviću, bez utjecaja projekta ACCOUNT na njihovu odluku? U tom slučaju očekujemo – a svjesno zanemarujući ingerencije projekta ACCOUNT na pitanje naziva nagrade, zvaničnog organizatora, imenovanja žirija, kriterijuma za odabir autora i priloga, finansiranje nagrada i dr. –  da se ACCOUNTOV žiri koji sačinjavaju medijski profesionalci i eksperti očituje o ovom pitanju.


COD Luna smatra da je projekat ACCOUNT doveo u zabludu žiri jer je njihovu pažnju fokusirao na pedmetni prilog 'Ugodan let', a da prethodno žiriju nije dostavio argumentovane apele koje je krajem 2015. i početkom 2016. godine COD Luna upućivala javnosti u vezi divljačkog izvještavanja novinara Omera Hasanovića protiv prijavitelja korupcije Zlatana Velagića. Poseban nonsens je činjenica da projekat ACCOUNT nosi predznak 'antikorupcijska mreža', a da javno podržava novinara klevetnika po prvostepenoj presudi koji je svojim medijskim lažima bio udarna pesnica kažnjavanja prijavitelja korupcije, a radi se o jednoj od rijetkih prijava korupcije u BiH koja je presuđena kaznom zatvora za korumpiranog javnog zvaničnika. U tom kontekstu COD Luna dodjeljenu nagradu Omeru Hasanoviću smatra dodatnom odmazdom na prijavitelja korupcije od strane projekta ACCOUNT, jer je ta nagrada u javnosti dodatno ojačavala klevetničke tv priloge Omera Hasanovića protiv prijavitelja korupcije.


ACCOUNT dalje spočitava da je COD Luna izašla s „ovako neprovjerenim informacijama u javnost“ te da se „radi o kleveti i pritisku na medije“, ne pojašnjavajući ni jednom rječju niti argumentom o kojim neprovjerenim informacijama je riječ i o kakvoj kleveti i kakvom pritisku na medije se radi.


COD Luna postavlja pitanje projektu ACCOUNT da pojasni šta su „ovako neprovjerene informacije“, nadajući se da pod tim ne misli na formalno-pravnu poziciju žirija i druge za ovaj slučaj potpuno irelevantne informacije. Također, tražimo da ACCOUNT pojasni o kojoj „kleveti i pritisku na medije“ je riječ, ne želeći vjerovati da je i projekt ACCOUNT pribjegao spinovanju koji je do sada karakterisao političko-stranačke mehanizme informisanja, pa da od novinara kojem je službeno prvostepeno presuđeno da je oklevetao nedužnog prijavitelja korupcije pravi žrtvu! Na koje medije misli ACCOUNT kada govori o pritisku na njih – da li možda na one koji su učestvovali u odmazdi nad zviždačem svojom monstruoznom medijskom hajkom, kako bi ga diskreditirali u njegovoj borbi za pravdu!?


I ovom slučaju najbolji odgovor daju relevantni dijelovi iz prvostepene presude:


''... mediji imaju obavezu da objavljuju tačne, nepristrasne i objektivne informacije zasnovane na provjerenim činjenicama, te da poštuju ljudsko dostojanstvo i fundamentalna prava drugih. Odredbom člana 40. Zakona o medijima novinar ima slobodu pri selekciji činjenica, slobodu i autonomsnost u obradi, odnosno oblikovanju informacije i slobodu interpretiranja događaja, uz poštivanje ISTINE I PRAVA JAVNOSTI NA ISTINU. ... Stoga se u odnosu na navedene činjenične tvrdnje ne može prihvatiti rezonovanje tuženih (op.a. Omer Hasanović i FTV) da se radi o iznošenju komentara, izražavanja mišljenja. Pri tome je sud svakako imao u vidu da Zakon o zaštiti od klevete ima za cilj da u najvećoj mjeri obezbijedi princip slobode izražavanja koji je proklamovan i garantovan i Ustavom FBiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, ali da se taj princip MORA temeljiti na poštivanju ETIČKIH STANDARDA i da mora obezbijediti ravnotežu sa drugim zagarantovanim pravima, kao što je pravo na zaštitu ugleda.“


COD Luna nikako ne može shvatiti dalje insistiranje projekta ACCOUNT na podršci presuđenom klevetniku po prvostepenoj presudi Omeru Hasanoviću, stoga ih još jednom pozivamo da pročitaju presudu suda, koja kaže da je Omer Hasanović klevetao, lagao i vrijeđao prijavitelja korupcije Zlatana Velagića i firmu Tuzla Kvarc monstruoznim optužbama za najteže oblike kriminala i nezakonitih radnji, za veze s terorističkim aktivnostima, finansiranje terorizma, privredni kriminal itd., sve uz snimke i bombastične najave navodnih baza selefija i ISIL-a u BiH! Može li novinar s minimumom profesionalnog i ljudskog integriteta konstruisati ovakve priče, koje su životno ugrožavale Zlatana Velagića, prijavitelja korupcije i doslovno mu stavljale metu na čelo? ACCOUNT mora svome nagrađenom novinaru-klevetniku postaviti pitanje: zašto je to radio? Zašto je htio satanizovati i diskreditovati prijavitelja korupcije, iz kojeg i čijeg interesa? Takva persona je, kako nažalost možemo zaključiti iz odgovora, i dalje štićenik ACCOUNTA.


S druge strane stoji Zlatan Velagić, prijavitelj korupcije u oblasti dodjele koncesija u Tuzlanskom kantonu. Na temelju njegove prijave, aktivnog učešća u istrazi i saradnje s inspektorima SIPA-e, uhapšen je korumpirani pomoćnik ministra Bahir Imamović, s nepobitnim dokazima – prilikom preuzimanja označenih novčanica u iznosu 10.000 KM (snimak hapšenja). Zlatan Velagić je preživio tešku odmazdu korumpiranog sistema, od zabrane rada, oduzimanja pravno stečenih dozvola, preko inspekcijskih i policijskih pritisaka, propalih optužnica tužilaca bez integriteta, pa sve do naručenih medijskih harangi i blaćenja – na sve prljave napade odgovarao je dostojanstveno, bez uzvraćanja istom mjerom, već institucionlnom borbom, koja je bila duga i mukotrpna, ali je uspio iz nje izaći kao pravednik. Zlatan Velagić je tokom svoje borbe paralelno radio na otvaranju Roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka u FBiH, kao roditelj čije je dijete preživjelo tu opaku bolest, i jedan je od najzaslužnijih pojedinaca za njenu izgradnju i rad. Zlatan Velagić svoj konkretan doprinos borbi protiv korupcije nastavlja i danas, poslije svega što je preživo.


Stoga, COD Luna izražava i svoje čuđenje i svoje žaljenje da projekt ACCOUNT, i pored svih činjenica i informacija koje su mu dostupne, ne pokazuje ni trun empatije i saosjećanja s prijaviteljem korupcije, koji je upravo zbog svoje prijave i borbe protiv korupcije prošao tešku odmazdu i životnu dramu, već se stavlja na stranu onoga ko je u toj odmazdi učestvovao.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

BLIN
KOMENTARI