ZA POSLJEDNJE DVIJE GODINE

Komisija usvojila Izvještaj o finansijskoj reviziji Radio-televizije BiH

Hronika 08.06.17, 15:05h

Komisija usvojila Izvještaj o finansijskoj reviziji Radio-televizije BiH
Komisija je prihvatila i Domu naroda PSBiH predložila usvajanje Konsolidiranog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu, kao i nekoliko zaključaka

 

 

 

Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojila je Izvještaj o finansijskoj reviziji Radio-televizije BiH za 2015. godinu, te je podržala i Domu predložila usvajanje nekoliko zaključaka.

 

Jednim od predloženih zaključaka predviđeno je da Dom naroda PSBiH traži od rukovodstva BHRT-a (direktora i Upravnog odbora) da u roku od 30 dana izvijeste Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o planiranim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja, a u roku od šest mjeseci o preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH.

 

Također, u zaključcima se nalaže rukovodstvu BHRT-a da dostave informaciju u tabelarnom prikazu, tako da u njoj jasno naznače: naziv preporuke iz Izvještaja, planirane odnosno preduzete aktivnosti na realizaciji preporuke, nositelje aktivnosti, rokove za realizaciju i stepen realizacije.

 

Prihvaćen je Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2016. godinu, te je Domu naroda PSBiH predloženo njegovo usvajanje.

 

Komisija je prihvatila i Domu naroda PSBiH predložila usvajanje Konsolidiranog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu, kao i nekoliko zaključaka.

 

U jednom od predloženih zaključaka navedeno je da Dom naroda PSBiH traži od Instituta za nestale osobe BiH, Komisije za koncesije BiH, Ministarstva pravde BiH i Ureda za razmatranje žalbi BiH da bez odgađanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave ovog zaključka, dostave Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH svoje godišnje izvještaje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.

 

Također, predložen je i zaključak kojim Dom naroda PSBiH zadužuje institucije BiH da svoje godišnje izvještaje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole dostavljaju bez kašnjenja Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH najkasnije do 15. februara tekuće godine za proteklu godinu. Institucije koje neopravdano budu kasnile sa dostavom svojih izvještaja biće pozvane na javno saslušanje.

 

Komisija je primila k znanju dopise Ureda za reviziju institucija BiH i Službe za zajedničke poslove institucija BiH koji se odnose na rješavanje pitanja trajnog smještaja Ureda za reviziju institucija BiH, te apelirala na provedbu zaključaka sa 25. sjednice ove Komisije.

 

Nije primljena k znanju Informacija o korekciji raspodjele i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar - decembar 2016. godine - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

 

(FENA/ad)

BLIN
KOMENTARI