TAJKUNSKA POSLA

Gdje je završila zemlja iz Picinog parka

Arhiva 20.09.12, 13:35h

Zatrpali su cijelih pet dunuma zemljišta pod voćem i voćnjak polako, ali sigurno, počeli pretvarati u gradsko građevinsko zemljište! I sve to učinili su bez ikakvih dozvola, a niko od gradskih vlasti nije ni pokušao da zaustavi firmu „Grand trade“ u njenom nezakonitom poslu

Picin park - zemlja

Piše: Ljiljana Kovačević (zunal.info)

Zbog početka izgradnje stambeno-poslovnog objekta u centru Banjaluke, u takozvanom Picinom parku, već mjesecima se ne smiruju duhovi, a svakodnevno na vidjelo izlaze novi podaci o sumnjivim poslovima.

Firma „Grand trade“, čiji je vlasnik Mile Radišić, iskopala je stotine hiljada kubika zemlje, šljunka i kamena i odvezla sa te lokacije. Pravo pitanje je gdje je završio sav taj otpad, a ono što je zapanjujuće jeste činjenica da je odvežen i istresen u voćnjak!

UNIŠTAVANJE VOĆNJAKA

I to ne neki mali voćnjak, već državni, koji pripada Zemljoradničkoj zadruzi „Agropromet“ i posljednja je velika zelena površina na području grada Banjaluka. ZZ „Agropromet“ posjeduje više od 40 hektara zemljišta, od kojeg se jedan značajan dio nalazi pod voćem i pod šumom, a, ono što je veoma važno, početak tog ogromnog komada zemljišta nalazi se u širem centru Banjaluke, a kraj na izlasku iz grada (u pravcu Bronzanog Majdana).

ZZ „Agropromet“ još uvijek nije privatizovan, a mnogi pripadnici građevinskog lobija bacili su oko na ovaj prekrasni komad zemljišta i, bez sumnje će pokušati da ga se dokopaju, jer mogu na njemu graditi stambene objekte narednih dvadesetak godina.

Stoga nije nimalo slučajno što je „Grand trade“ zemlju, iskopanu u Picinom parku, odvozio u voćnjak ZZ „Agroprometa“ i tu je deponovao. Na taj način, zatrpali su cijelih pet dunuma zemljišta pod voćem i voćnjak polako, ali sigurno, počeli pretvarati u gradsko građevinsko zemljište! I sve to učinili su bez ikakvih dozvola, a niko od gradskih vlasti nije ni pokušao da zaustavi firmu „Grand trade“ u njenom nezakonitom poslu. Građani tog dijela grada nisu se usudili prozboriti ni riječ protesta, premda su bili zgroženi postupcima vlastodržaca, koji su dozvolili zatrpavanje voćnjaka.

Reagovao je Borko Džajić, predsjednik udruženja „Forum roditelja“, koji je 27. jula 2012. godine od kabineta gradonačelnika zatražio intervenciju i zaustavljanje zatrpavanja voćnjaka, posljednje zelene površine u Banjaluci.

„Povodom vašeg dopisa obavještavamo vas da na predmetnom lokalitetu ZZ Agropromet Banjaluka vrši nivelisanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta za koji je zahtjev podnio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“, navodi se u odgovoru Mirjane Lukač, šefa kabineta gradonačelnika Banjaluke.

KO ĆE PLATITI ŠTETU


Ovaj odgovor Džajiću je, što je vrlo bitno, iz gradske uprave proslijeđen 15. avgusta 2012. godine. Nakon toga on se obraća Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, zahtijevajući odgovor da li je taj resor dao odobrenje ZZ „Agropromet“ da zatrpava voćnjak. Iz ministarstva stiže negativan odgovor.

„ZZ Agropromet je kod ovog ministarstva 28.avgusta 2012. podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na projekat rekultivacije zemljišta koje se nalazi u k.o. Petrićevac, opština Banjaluka“, navodi se u dopisu ministarstva.

Ključna stvar je uočiti da je, prema navodima ministarstva, ZZ „Agropromet“ uputila Ministarstvu zahtjev 28. avgusta, odnosno 13 dana nakon što je kabinet gradonačelnika Džajiću odgovorio da se „nivelacija zemljišta“ vrši po zahtjevu ZZ. To jednostavno nije tačno i iz ove dokumentacije je jasno da je Grad prećutno odobrio „Grand trade“ da čini nezakonite poslove i da zatrpava voćnjak, a tek kada je savjesni Džajić intervenisao, došlo je do pokušaja legalizacije ovog posla. Međutim, Ministarstvo poljoprivrede odbilo je rješenjem zahtjev ZZ za nivelaciju zemljišta, te se konačno stalo sa zatrpavanjem voćnjaka.

„Odbija se zahtjev ZZ Agrokomerc za izdavanje saglasnoti na projekat rekultivacije zemljišta na parcelama k.č. 259/1,2,3,4 k.o. Petrićevac“ kao neosnovan“, navodi se u Rješenju ministarstva ((31.08) i nalaže povratak parcele u prvobitno stanje.

Istresanje otpada iskopanog u Picinom parku je prestalo, ali nikom ne pada na pamet da voćnjak vrati u prvobitno stanje. Takođe, nikome iz vlasti ne pada na pamet da pokrenu pitanje odgovornosti onih koji su dozvolili nesmetano uništavanje voćnjaka.

DŽAJIĆ: Čak je i ministarstvo zapanjeno bezobrazlukom tajkuna

„Gradska vlast prvo je opljačkala neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, a sada uništavaju voćnjak da bi ga pretvorili u građevinsko zemljište i u bescijenje dodijelili svojim tajkunima“, rekao je za Žurnal predsjednik Foruma roditelja Borko Džajić.

Prema njegovim riječima, posebno je poražavajuće to što su iz gradske uprave pokušali da obmanu javnost tvrdnjom da je resorno entitetsko ministarstvo dalo saglasnost za zatrpavanje voćnjaka.

„Pokušali su čak naknadno da pribave saglasnost, ali im nije prošlo, jer je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, mada je dio vladajućeg režima, bilo zapanjeno činjenicom da se ruši voćnjak da bi se napravilo građevinsko zemljište za tajkune“, istakao je Džajić.

On je rekao da je Ministarstvo naredilo da se stanje u voćnjaku vrati u prvobitno stanje, ističući da se mora nadoknatiti i šteta koja je nanijeta voćnjaku.

BL!N/đk