HELSINŠKI KOMITET BIH

Izborom 'privremenih' članova UO RTVFBiH grubo prekršen zakon

Arhiva 02.07.12, 17:01h

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH upozorio je danas da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH izborom "privremenih" članova Upravnog odbora RTVFBiH grubo prekršio Zakon Radio televizije FBiH, odnosno Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i član 25.c) Međunarodnog pakta o ekonomskim, kulturnim i socijalnim pravima

sivi dom

U saopćenju za javnost Komiteta ističe se da je izbor, imenovanje i razrješenje članova Upravnog odbora regulirano Zakonom o javnom servisu RTVFBiH, kojim je jasno preciziran taj postupak i u kojem postupku nije utvrđen institut "privremeni" članovi Upravnog odbora.

Nezakoniti izbor "privremenog" Upravnog odbora može se tumačiti i kao pokušaj uspostavljanja vlasti nad javnim servisom.

"Umjesto da medije, a posebno javne servise štite od političkih, stranačkih i bilo kojih drugih uticaja i pritisaka da bi ovi bili u funkciji građana, Zastupnički dom je zaobilazeći Zakon i druge akte prekršio medijske slobode.

Helsinški komitet očekuje da Dom naroda Parlamenta FBiH neće ponoviti istu grešku. Poštivanje zakonskih akata, posebno od zakonodavne vlasti je preduvjet za vladavinu prava i stabilnu autonomiju zakona", navodi se u saopćenju.

FENA/đk