NADZOR ĆE VRŠITI POSEBNI POSMATRAČKI ODBOR

Za popis stanovništva će biti potrebno preko 20 hiljada popisivača

Arhiva 02.07.12, 14:10h

Za popis stanovništva Bosne i Hercegovine koji bi trebao biti obavljen 2013. godine potrebno je oko 20.000 popisivača, kazao je danas novinarima u Sarajevu direktor EUROSTAT - Ureda za statistiku Evropske komisije Pieter Everaers koji boravi u posjeti BiH

Popis stanovništva ilustracija

Tokom posjete BiH Everaers razgovarao je s ministrom finansija i trezora BiH Nikolom Špirićem, a planirano je i da se susretne s direktorima bh. agencije za statistiku i entitetskih zavoda za statistiku da bi razgovarali o pripremama za popis stanovništva i domaćinstava u BiH u 2013. godini te o rezultatima prve misije o procjeni popisa koju je uradio Upravni odbor Međunarodne posmatračke operacije (MPO).

Osnovni zadatak Upravnog odbora MPO-a u BiH je da nadgleda cjelokupno provođenje popisa s tehničke strane kao i da prati sve faze popisa. Prva misija Upravnog odbora je održana od 23. do 26. aprila 2012. a druga prošle sedmice, od 26. do 29. juna.

Everaers je potvrdio da bi popis mogao koštati od četiri do pet miliona KM. Potrebno je dva do tri eura po stanovniku za popis, ali je naglasio da je popis stanovništva u svakoj zemlji zapravo svojevrsna investicija budući da prikupljene informacije imaju veliki vrijednost jer se uz pomoć njih mogu uraditi brojna planiranja.

Dok boravi u posjeti BiH Everaers je bh. zvaničnicima i učesnicima u popisu stanovništva prezentirao nekoliko preporuka, a kao posebnu je istaknuo formuliranje upitnika koji bi trebao biti finaliziran u narednih nekoliko sedmica, da bi se  krajem godine mogao uraditi probni popis.

"Tokom popisa stanovništva nema mjesta greškama jer je to veoma zahtjevan i skup proces zato je važno sve na vrijeme utvrditi budući da je nemoguće napraviti popravke", ističe Everaers.

Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi s formulacijom pitanja etničke pripadnosti o kojem su bh. političari sporili, Everaers je odgovorio da je taj segment o etničkoj pripadnosti, izjašnjavanju vezano za nacionalnost, upotrebu jezika, vjersku pripadnost i slično, bio veoma važan i osjetljiv i u drugim zemljama regiona.

"Postoji mnogo učesnika u procesu koju su zainteresirani za to na koji način će biti formulirana ova pitanja, kao i za to na koji način će ona biti analizirana, zbog čega je potrebno posvetiti mnogo pažnje tim pitanjima, a proces formulacije je i dalje u toku i nemamo još  finalnu verziju", kazao je novinarima Everaers.

Memorandum o razumijevanju između Evropske komisije, Vijeća Evrope i Vijeća ministara BiH o Međunarodnoj posmatračkoj operaciji (MPO) za popis stanovništva i domaćinstava u BiH potpisan je 18. aprila 2012. MPO će pratiti provođenje popisa stanovništva u BiH i osigurati da se on odvija u skladu s međunarodnim standardima.

Za praćenje će biti zadužen Odbor međunarodnih organizacija uz asistenciju starijeg eksperta za popis stanovništva, te eksperata za popis i za informacione tehnologije. Upravljačko tijelo MPO-a sačinjava Evropska komisija, Vijeće Evrope i Ujedinjene nacije (UNSD, UNECE, UNDP i UNFPA), a predsjedava EUROSTAT - Ured za statistiku Evropske komisije.

(FENA/em)