IZABRANI NA DANAŠNJOJ SKUPŠTINI

Ovo su novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca

Hronika 06.06.20, 21:22h

Ovo su novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca
Skupština VKBI jednoglasno je usvojila Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijkom poslovanju za 2019. godinu koje je podnio Upravni odbor VKBI na čelu s predsjednikom Enverom Imamovićem

 

 

Pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) Nedžada Mulabegovića održana je izborno-izvještajna Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca na kojoj je izabran Upravni i Nadzorni odbor i Sud časti te organizacije na mandatni period do 2023. godine.


Skupština VKBI jednoglasno je usvojila Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijkom poslovanju za 2019. godinu koje je podnio Upravni odbor VKBI na čelu s predsjednikom Enverom Imamovićem.


S obzirom na to da je Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti VKBI istekao trogodišnji mandat, Skupština je jednoglasno na prijedlog predsjednika VKBI Nedžada Mulabegovića imenovala nove sazive organa.


U Upravni odbor VKBI imenovani su Hasnija Tuna Muratagić, Hilmo Neimarlija, Smail Čekić, Lada Sadiković, Muriz Spahić, Fadila Memišević, Elmir Sadiković i Edhem Bičakčić.


Jednoglasno je izabran i saziv Nadzornog odbora VKBI u sastavu Džemal Najetović kao predsjednik te članovi Edin Kazazić i Osman Mujanović.


Sud časti u trogodišnjem mandatu obavljat će Avdo Hebib kao predsjednik te članovi Ismet Dizdarević i advokatica Azra Smajović.


Skupština je donijela i dopunu Statuta VKBI kojim je propisan način djelovanja Skupštine VKBI u situacijama kada državni ili entitetski organi proglase vanredno ili stanje nesreće.


Potvrđeni su i predsjedavajući stručnih savjeta VKBI. Predsjedavajući Savjeta za ustavno pravna, društvena i politička pitanja je Kasim Trnka, predsjedavajuća Savjeta za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Mevlida Serdarević, predsjedavajući Savjeta za bosanski jezik i književnost Dževad Jahić, predsjedavajuća Savjeta za zdravstvo Mediha Filipović te predsjedavajući Savjeta za nauku i obrazovanje Hasan Muratović.


Predsjedniku VKBI Nedžadu Mulabegoviću i generalnom sekretaru VKBI Emiru Zlataru mandat traje do septembra 2021. godine, kada će Skupština birati ove organe.


Skupština je donijela nekoliko inicijativa i zaključaka, te je obavezala Upravi odbor da ih uobliči i u formi saopćenja uputi bosanskohercegovačkoj javnosti u narednim danima, saopćeno je iz Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

 

(FENA/ad)

 

 

BLIN
KOMENTARI