Iz Kriznog štaba saopšteno

U Sarajevu devet osoba pod nadzorom zbog koronavirusa

Hronika 14.02.20, 17:00h

U Sarajevu devet osoba pod nadzorom zbog koronavirusa
Krizni štab Ministarstva zdravstva KS će i dalje djelovati prema planu pripravnosti, a sa ciljem zaštite zdravlja stanovnika Kantona Sarajevo

 

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kontinuirano prati aktuelnu epidemiološku situaciju u KS-u, te provodi mjere epidemiološkog nadzora, informisanja i davanja preporuka u vezi sa pojavom Corona virus bolesti (COVID-19). U skladu s naredbom resornog federalnog ministarstva vrši se i organizovanje i koordiniranje rada kantonalnih zdravstvenih ustanova te daju preporuke shodno razvoju trenutne situacije, saopšteno je iz Vlade KS.


“Implementacija plana pripravnosti u prethodnom periodu odnosila se na provođenje mjere stavljanja osoba pod zdravstveni nadzor. U periodu 01.02-13.02.2020. godine za devet osoba je izdato rješenje za stavljanje pod zdravstveni nadzor, izvršena je obrada 195 pojedinačnih sanitarnih upitnika i 20 sanitarnih upitnika za grupu osoba koje su boravile ili još uvijek borave na području Kantona Sarajevo, čime se provodi propisani epidemiološki nadzor. Ovime se uspostavio adekvatan mehanizam za prikupljanje i analizu podataka nastalih prilikom skrininga za brzu procjenu i reagovanje”, navedeno je u Izvještaju Kriznog štaba.


Prema navodima Evropskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu, vjerojatnost zaraze za stanovništvo EU/EEA i dalje se smatra malom. Iako su iz sedam zemalja EU prijavljeni slučajevi uvezenih i lokalno nastalih slučajeva, ukupni broj slučajeva prijavljenih na tom području i dalje je nizak, a mjere zaštite su na snazi. 


Krizni štab Ministarstva zdravstva KS će i dalje djelovati prema planu pripravnosti, a sa ciljem zaštite zdravlja stanovnika Kantona Sarajevo.

 


(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/dg)

BLIN
KOMENTARI