Hoće li se pojaviti ministri iz HDZ-a BiH?

Zasjeda Vijeće ministara BiH: Odluka o privremenom finansiranju ili štrajk

Front 23.07.19, 07:51h

Zasjeda Vijeće ministara BiH: Odluka o privremenom finansiranju ili štrajk
Ministri bi trebali razmatrati i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata te Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za maj 2019. godine, kao i Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli - septembar 2019. godine. 

 

Na sjednici bi trebali biti razmatrani i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH. 

 

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH kao i Prijedlog odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. 

 

Predviđeno je i razmatranje Nacrta osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autocesta/brza cesta Sarajevo - Beograd - Sarajevo kao i Informacije o aktivnostima koje se poduzimaju na projektu „Izgradnja autoceste/brze ceste Sarajevo - Beograd - Sarajevo“. 

 

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog pisma podrške za Projekt izgradnje Bloka 7 u Termoelektrani „Tuzla“. 

 

Ministri bi trebali razmatrati i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata te Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za maj 2019. godine, kao i Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice. 

 

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i Prijedloga akcionog plana za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima „Zornić protiv BiH“, „Sejdić i Finci protiv BiH“ i „Pilav protiv BiH“.

 

(FENA/dg)

BLIN
KOMENTARI