Nema povlaštenih

Tvrde da nije do njih: Rad nije smanjivao fakture za smeće

Hronika 26.05.19, 13:15h

Tvrde da nije do njih: Rad nije smanjivao fakture za smeće
Bivša uprava odbacila je optužbe o povlaštenim korisnicima, tvrdeći da se time želi naštetiti firmi

 

Nakon što su predsjedavajući Skupštine KS-a Elmedin Konaković i ministar komunalne privrede Srđan Mandić objavili informacije o zloupotrebi ovlasti odgovornih osoba u KJKP Rad i nanošenju višemilionske štete ovom preduzeću, jučer se saopćenjem oglasila i bivša uprava KJKP Rad. Naveli su da su neistiniti navodi o tome kako ovo preduzeće ima privilegovane korisnike kojima se vrši smanjenje fakture u odnosu na stanje na terenu i stanje objekata koji se kontrolišu, piše Oslobođenje.


- Članom 59. Zakona o komunalnoj čistoći, navedeno je da su korisnici usluga dužni plaćati usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada od prvog narednog dana u mjesecu u kojem je započela upotreba objekta. Istim članom je navedeno da su korisnici dužni objekat prijaviti komunalnom preduzeću u roku od 15 dana, a ukoliko korisnik ne postupi po navedenom, ovlašteni radnici preduzeća će takvog korisnika usluge evidentirati kroz zapisnik o uključivanju korisnika usluga koji će predstavljati osnov za plaćanje usluga. Ovakvim iznošenjem neistina želi se predstaviti loša slika i iskrivljeno stanje o radu i poslovanju preduzeća. Ovo preduzeće se od rata naovamo bori sa problemima upisa novih korisnika i odjave onih koji takve objekte više ne koriste, s obzirom na to da zakon koji reguliše ovu oblast to pitanje za ovu djelatnost nije riješio na bolji i efikasniji način, ističu u Radu.


Dodaju da uključivanja i provjere objekata na terenu vrše ovlašteni radnici preduzeća-referenti za uključivanje poslovnih i stambenih objekata kojih ima 13 i koji pokrivaju 140.000 individualnih i stambenih objekata i oko 10.000 privrednih subjekata koji koriste prostor za obavljanje djelatnosti.


- Referenti za uključivanje u sklopu redovnih aktivnosti ili po dobivanju informacije o promjenama statusa korištenja objekata odmah izlaze na lice mjesta u cilju ažuriranja podataka. O problemima s kojima se susreću na terenu u pogledu odbijanja saradnje, nedozvoljavanja pristupa objektima, vrijeđanju pa i fizičkim nasrtajima smo više puta obavještavali na sastancima sa predstavnicima Vlade i ministarstva, ali o ovom pitanju, kao i pitanju stepena naplate nailazili smo na nerazumijevanja, stoji u saopćenju bivše uprave KJKP Rad.


(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/dg)

BLIN
KOMENTARI