10 GODINA POSTOJANJA

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH traže bolji status: Zaradili 11 miliona KM, a najmanje troše na plate!

Hronika 11.02.19, 22:35h

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH traže bolji status: Zaradili 11 miliona KM, a najmanje troše na plate!
- Ako se u skorije vrijeme ne poboljša materijalni status uposlenih, bit ćemo prinuđeni na štrajk. To nam nije cilj, te molimo sve one koji odlučuju o ovim pitanjima da ozbiljno pristupe realizaciji datih obećanja - upozorava predsjednik Sindikata Ramo Rustemović

 

 


Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH osnovana je 2009. godine, a u njenom sklopu radi i Kontrolni laboratorij sa sjedištem u Sarajevu. 


Djelokrug Agencije u oblasti lijekova je širok, a između ostalog bavi se izdavanjem dozvola za stavljanje u promet lijeka, obnovama, ukidanjem i izmjenama, poslovima laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova i davanjem stručne ocjene, prijavljivanjem ili odobravanjem kliničkih ispitivanja i praćenjem neželjenih djelovanja lijekova te poslovima farmacutske inspekcije lijekova pravnih lica koja vrše proizvodnju i promet lijekova na veliko.


Kontrolni laboratorij ALMBiH je članica Ervopske mreže službenih laboratorija za kontrolu lijekova (OMCL mreža) i kao takva posluje po standardima ISO 17025. 


Međutim, i pored velike važnosti za državu, kako sami kažu, mnoge stvari ne funkcionišu kako treba, a jedan od problema je i stalno smanjenje broja uposlenih. Kontrolni laboratorij nekada je zapošljavao 54 radnika, a sada broji 42 zaposlenika, što nije dovoljno - navode iz Agencije. 


- Ministar civilnih poslova Adil Osmanović je urgentno reagovao i odobrio prijem šest stručnih ljudi. To nisu nova upošljavanja, već popunjavanje radnih mjesta odlaskom u mirovinu i prelaskom stručnjaka u druge institucije zbog lošeg materijalnog statusa - pojašnjava za DEPO Portal predsjednik Sindikata ALMBiH Ramo Rustemović


Napominje i da Agenciju uglavnom čine visokostručni kadrovi, farmaceuti, ljekari, farmaceutski tehničari i drugo administrativno osobolje koje je osposobljeno za ovako visoko sofisticirane poslove. 


- Agencija za lijekove nije birokratska institucija, donosi novac u budžet, tako da smo prošle godine oko 11 miliona KM zaradili, a vrlo malo povukli za plate i druge materijalne troškove Agencije. Sindikat Agencije za lijekove je u posljednjih mjesec dana imao dva sastanka sa ministrom civilnih poslova na temu poboljšanja materijalnog statusa uposlenih i u tom smislu su nam data obećanja za povećanje primanja. Ovim putem upozoravam da se ne radi o povećanju, jer smo mi usli u Agenciju iz grupacije zdravstenih radnika koji su imali veća primanja, a samim ulaskom nama je osnovica nekoliko puta smanjivana odlukom Vijeća ministara, tako da smo dijelili sudbinu birokratsko administrativnog aparata na nivou zajedničkih institucija VM - ističe Rustemović. 


Dodaje i da je direktor Agencije za lijekove dr. Aleksandar Zolak sa zadovoljstvom prihvatio incijativu Sindikata Agencije i Ministarstva civilnih poslova, te u punom kapacitetu stavio službu za pravne i ekonomske poslove kako bi se pronašle mogućnosti za povećanje plata. 


- Ako se u skorije vrijeme ne poboljša materijalni status uposlenih, bit ćemo prinuđeni na štrajk. To nam nije cilj, te molimo sve one koji odlučuju o ovim pitanjima da ozbiljno pristupe realizaciji datih obećanja - upozorava predsjednik Sindikata Ramo Rustemović. 

 

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

BLIN
KOMENTARI