VIDEO/ PRIRODNA VRIJEDNOST I RIJETKOST

Svega 12 kilometara od Sarajeva, raj na zemlji: Ako niste bili, pogledajte šta propuštate!

Hronika 12.07.18, 15:37h

Svega 12 kilometara od Sarajeva, raj na zemlji: Ako niste bili, pogledajte šta propuštate!
Iako je smješten svega 12 kilometara od našeg glavnog grada, još uvijek je veliki broj stanovnika Kantona Sarajevo ali i građana Bosne i Hercegovine koji nikada nisu posjetili Spomenik prirode Skakavac i upoznali se sa njegovim ljepotama i rijetkostima

 

U cilju promocije i popularizacije prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine, te podizanju ekološke svijesti bh. građana, Udruženje za genetičko očuvanje bosanskohercegovačkih endemičnih i autohtonih resursa GENOFOND napravilo je kratki video promotivni film o spomeniku prirode Skakavac. 


Iako je smješten svega 12 kilometara od našeg glavnog grada, još uvijek je veliki broj stanovnika Kantona Sarajevo ali i građana Bosne i Hercegovine koji nikada nisu posjetili Spomenik prirode Skakavac i upoznali se sa njegovim ljepotama i rijetkostima, dok sa druge strane sve veći broj turista pokazuje interesovanje za obilazak i posjetu ovom području. 


Udruženje za genetičko očuvanje bosanskohercegovačkih endemičnih i autohtonih resursa GENOFOND koje okuplja grupu mladih, eminentnih ali i već dokazanih stručnjaka na polju prirodnih nauka je prepoznalo značaj vizualne prezentacije u popularizaciji Spomenika prirode Skakavac te je kao jedan od produkata implementacije i realizacije projekta „Skakavac – Prirodna vrijednost i rijetkost Kantona Sarajevo“ kojeg je podržalo Ministarstvo  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastao ovaj kratkometražni dokumentarni i promotivni film. Izradom i postavljanjem info-panela na području Skakavca GENOFOND će pomoći i u edukaciji posjetitelja o prirodnih vrijednostima ovog Spomenika prirode.


Spomenik prirode  Skakavac, površine ca. 4 ha, u kategoriji „Rezervata prirode“, pravno je zaštićen još 1954. godine. U toku 2002. godine, na osnovu evaluacije prirodnih vrijednosti, proglašen  je „Spomenikom prirode“ u skladu sa kategorizacijom IUCN-a. 

 

vodopad-skakavac

 

Na prostoru ovog područja procjenjuje se da egzistira veliki dio biljnog svijeta Bosne i Hercegovine. Relativno izražen stupanj heterogenosti prirodnih faktora (geološke podloge, tipova tala, reljefa, hidrografske mreže, ekoklime, te drugih faktora) uvjetovao je razvoj veoma bogatog živog svijeta i brojnih životnih zajednica. Biljni i životinjski oblici ovog prostora organizirani su u oko 200 ekoloških sistema nivoa asocijacija, 63 nivoa vegetacijske sveze i podsveze, 35 vegetacijskih redova i 21 sistema nivoa vegetacijske klase.

 

U vegetacijsko- ekološkom pogledu, ovo područje pripada oblasti sa najvišim stupnjem vegetacijske i ekološke raznolikosti. Specifičan položaj, klimatske prilike, geološka podloga, tipovi zemljišta, odnos ovog prostora i njegov položaj u sistemu planina kontinentalnih Dinarida, te i znatno šire, izražena posebna orogeneza, te pedogeneza i singeneza, kao i uticaj antropogenog faktora, uslovio je i niz florističkih, vegetacijskih i ekoloških specifičnosti. Biljnogeografskom analizom utvrđen je visok procenat vrsta endemičnog karaktera: dinarskog, balkanskog i jugoistočnoevropskog rasprostranjenja. Na stijenama oko vodopada razvija se vegetacija koja obiluje endemičnim i reliktnim vrstama. 

 

Kao dokaz istrajnosti u namjeri popularizacije Skakavca članovi GENOFOND-a vrijedno rade i na realizaciji projekta „Makrozoobentos kao indikator biodiverziteta i kvalitete staništa hidroekosistema na području Spomenika prirode Skakavac“ uz finasijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH. 

 

Promotivni film pogledajte ovdje
 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI