Krediti veći za 10 posto

Banke iz FBiH za devet mjeseci plasirale u RS 1.2 milijarde KM kredita

Biznis Klub 06.01.18, 13:00h

Banke iz FBiH za devet mjeseci plasirale u RS 1.2 milijarde KM kredita
Dominantno mjesto u vlasničkoj strukturi bankarskog sektora RS-a i dalje drže Austrija sa učešćem od 33,93 posto i s većinskim kapitalom u dvije banke te Italija sa učešćem od 15,09 posto

 

U Republici Srpskoj (RS) posluju 54 organizaciona dijela banaka iz Federacije BiH koje su u sastavu sedam banaka iz tog bh. entiteta, te su za devet mjeseci 2017. ukupno plasirale kredita u iznosu od milijardu i 217,2 miliona KM ili 20,32 posto ukupnih kredita plasiranih u RS.

 

Ti krediti su veći za 10 posto u odnosu na kraj 2016. godine, kada su iznosili milijardu i 107,5 miliona KM i činili su 19,5 posto ukupnih kredita u RS-u, podaci su Agencije za bankarstvo RS-a.

 

Organizacioni dijelovi banaka iz Federacije BiH su u posmatranom periodu prikupili ukupno depozita u RS-u iznosu od 719,2 miliona KM ili 12 posto ukupnih depozita bankarskog sektora sa stopom rasta od šest posto.

 

Na nivou bankarskog sektora RS-a sedam banaka su za devet mjeseci 2017. iskazale neto nerevidiranu dobit u ukupnom iznosu od 87,3 miliona KM, dok je jedna banka imala negativan finansijski rezultat od pola miliona KM.

 

U bankama u RS-u, prema vlasničkoj strukturi akcionarskog kapitala, privatni kapital čini 99 posto, a učešće RS-a je svega jedan posto.

 

Iz entitetske Agencije za bankarstvo su u izvještaju o stanju bankarskog sektora naveli da u strukturi privatnog kapitala strani privatni kapital učestvuje sa 75 posto, a domaći sa 25 posto.

 

Dominantno mjesto u vlasničkoj strukturi bankarskog sektora RS-a i dalje drže Austrija sa učešćem od 33,93 posto i s većinskim kapitalom u dvije banke te Italija sa učešćem od 15,09 posto (sa većinskim kapitalom u jednoj banci).

 

Po jedna banka je u većinskom stranom vlasništvu akcionara iz Slovenije i Srbije i one učestvuju u ukupnom akcionarskom kapitalu sa 21,21 posto, dok je jedna banka u većinskom vlasništvu akcionara iz SAD sa učešćem od 2,49 posto u ukupnom akcionarskom kapitalu bankarskog sektora.

 

Još dvije banke su u većinskom privatnom vlasništvu domaćih akcionara i na njih se odnosi 23,51 posto ukupnog akcionarskog kapitala bankarskog sektora.

 

- Na bankarski sektor i dalje negativno utiču ograničene mogućnosti pristupa novim i stabilnijim izvorima finansiranja, relativno nedovoljan ekonomski rast i politička nesigurnost BiH, što se sve odražava na stanje realnog sektora, kao i kod sektora građana, navedeno je u izvještaju Agencije o stanju u bankarskom sektoru RS-a tokom devet mjeseci 2017.godine.

 

(Fena/az)

BLIN
KOMENTARI