Pranje novca i zloupotreba položaja

Sud BiH se oglasio o prisluškivanju Milorada Dodika

Front 13.11.17, 13:58h

Sud BiH se oglasio o prisluškivanju Milorada Dodika
U saopćenju Suda BiH pojašnjeno je da se radi se o posebnoj istražnoj radnji prikupljanja dokaza

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Slobodana Pavlovića i drugih, zbog krivičnog djela pranje novca i zloupotreba položaja i ovlasti, izdao naredbu za primjenu posebnih istražnih radnji, nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija, prema određenom broju osoba uključujući i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

 

Naredba je izdata na obrazloženi prijedlog Tužilaštva BiH, u skladu s odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, a mjere su primjenjivane u periodu od 11. februara do 13. maja 2016. godine i više se ne provode.

 

U saopćenju Suda BiH pojašnjeno je da se radi se o posebnoj istražnoj radnji prikupljanja dokaza koja je predviđena Zakonom o krivičnom postupku BiH za čije provođenje su propisani tačno određeni uvjeti koji su i u ovom slučaju bili ispunjeni.

 

Ovakav način prikupljanja dokaza je propisan i u entitetskim zakonima o krivičnom postupku, Brčko distrikta, kao i u krivičnim zakonodavstvima regiona i Evrope, te predstavlja zakonito vršenje nadležnosti pravosudnih institucija.

 

Sud je na osnovu navoda Tužilaštva BiH utvrdio postojanje osnova sumnje da su počinjena ova krivična djela, te da nije postojala mogućnost da se dokazi prikupe na drugačiji način, odnosno da je pribavljanje povezano s nesrazmjernim teškoćama, na osnovu čega je naredba i izdata.

 

Sudija za prethodni postupak nakon okončanja ovakvih radnji, a po dostavljanju izvještaja i očitovanja Tužilaštva, obavještava o tome osobu protiv koje je radnja bila preduzeta radi zaštite njenih procesnih prava. Osoba protiv koje je mjera bila preduzeta može od Suda, u skladu Zakonom o krivičnom postupku BiH, zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je provedena mjera.

 

- U tom smislu Miloradu Dodiku je poslana obavijest s uputom da u roku od osam dana od dana prijema obavijesti može koristiti to zakonsko pravo - istaknuto je u saopćenju.

 

Sud vrši sudsku kontrolu krivičnih istraga koje provodi Tužilaštvo BiH u zakonom predviđenim procesnim situacijama protiv osumnjičenih osoba bez obzira na društveni položaj i funkciju koju imaju, a isključivo na osnovu dokaza koje prezentira Tužilaštvo BiH, te uz poštovanje zakonske odredbe obavještavanja o provedenim mjerama, u cilju zaštite svih prava osoba prema kojima se one poduzimaju.

 

Saopćenje Suda BiH uslijedilo je nakon što je 11. novembra na portalu Radio-televizije Republike Srpske objavljen članak s video prilogom u kojem se prenose izjave Dodika povodom obavještenja Suda BiH upućenog Dodiku u vezi okončanja primjene posebnih istražnih radnji prema njemu.

 

(Fena/az)

BLIN
KOMENTARI