stupio na snagu

Zakon o uređenju saobraćaja na području KS donosi pravila i za bicikliste: Evo čega se pridržavati

Hronika 13.08.17, 14:40h

Zakon o uređenju saobraćaja na području KS donosi pravila i za bicikliste: Evo čega se pridržavati
S obzirom da u Sarajevu ne postoji kompletna biciklistička infrastruktura biciklisti se moraju pridržavati sljedećih odredbi zakona


  
Zakon o uređenju saobraćaja na području KS koji je stupio na snagu tretira i kretanje biciklista. Kada je riječ o biciklističkim stazama one moraju biti višim nivoom ili na drugi način odvojene od kolovoza i obilježene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom radi sigurnosti biciklista, piše agencija Patria.

 

S obzirom da u Sarajevu ne postoji kompletna biciklistička infrastruktura biciklisti se moraju pridržavati sljedećih odredbi zakona:

 

- Ako za vožnju bicikla ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za vožnju mora koristiti kolovoz u širini od najviše jednog metra od desne ivice kolovoza. Izuzetno, ako je na desnoj strani kolovoza smještena tramvajska ili željeznička pruga, a ne postoji posebno izgrađena biciklistička staza, kretanje biciklista bit će omogućeno po postojećim pješačkim stazama koje bi bile obilježene kao staze za pješake i bicikliste posebnom saobraćajnom signalizacijom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka nacesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba.

 

Također, zabranjeno je kretanje bicikala i mopeda na površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka, kao i električnih balansirajućih skutera na jedan ili dva točka.

 

- Na izgrađenim biciklističkim stazama i biciklističkim trakama obavezno je poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i definisanog smjera kretanja.

 

Zakon propisuje i to da vozač motornog vozila koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili biciklističku traku koja se pruža uzduž kolovoza kojim se kreće, dužan je propustiti bicikl i moped koji se kreće biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u istom ili suprotnom smjeru, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije definisano.

 

- Prilikom planiranja, projektovanja i gradnje novih saobraćajnica u Kantonu, obavezno je planirati izgradnju biciklističkih staza.

 

(NAP, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/mr)

BLIN
KOMENTARI